Archive for 09 Ağustos 2012

SGK Tüp Bebek Tedavisi Sıkça Sorulan Sorular

 

TÜP BEBEK İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

SORULAR CEVAPLAR
Eşim SSK’ lı olarak çalışmakta ve ben ev
hanımıyım.Bu tedaviden ben faydalanabilir miyim? Tüp bebek tedavisi hakkında
bilgi almak istiyorum.Bu tedavide kullanılan ilaçların yüzde kaçını karşılamakta
SGK ve tüp bebek fiyatını öğrenebilir miyim?
Başvuru sahibi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tüp bebek
tedavisinden faydalanabilir.Ancak bunun belli koşulları vardır öncelikle ;
bayanın 23 yaşından büyük 40 yaşından küçük olması ,sağlık kurulu
raporu,sigortalı eşinin en az 5 yıllık sigortasının olması ve 900 gün prim
ödemiş olması gerekmektedir.Tüp bebek tedavisi katılım payı olarak ilk deneme
için verilen hizmetin %30 işlemi yapan tüp bebek merkezince sigortalıdan tahsil
edilir. İkinci denemede ise bu oran % 25 olarak tahsil edilir.
Tüp bebek tedavisi için hastanede transfer işlemi
gerçekleşmedi bu yüzden dolayı tüp bebek hakkının ölüp ölmediğini öğrenmek
istiyorum.
Tüp bebek tedavisine başlanan hastaya embriyo transfer işleminin
yapılamaması durumunda söz konusu işlemler deneme sayısına dahil edilmediğinden
kişinin tüp bebek hakkı bitmemektedir.
Emekli Sandıgı çalışanıyım. Oğlum kml kronik lösemi
olarak geçiyor.tedavisi için ilik nakli isteniliyor.Biz uyumlu kardeş olsun diye
tüp bebek istiyoruz SGK bunu karşılıyor mu?Yapılan hizmet tek bir hastanede diye
duydum bu dogru mu? Uyumlu bir bebek olsun diye tüp bebek istiyoruz.Bu tedaviyi
………….. Hastanesi yapıyormuş. Bu konuda bilgi istiyoruz
Sut 4.5.4.k.3 maddesi esaslarınca ilik nakli vericisi kardeş
doğmasına yönelik tüp bebek tedavisi bedeli kurumca karşılanmaktadır.
Ben hemşireyim. Daha önce 2 kere tüp bebek
tedavisine sevkli gittim ……………. Özel bir merkeze dondurulmuş embiriyom
için gideceğim. Şu anda sevk kaldırıldı. Bu özel merkeze nasıl gidebilirim?
(sevklimi yoksa sevksiz gideceğim) Sevkli gidersem nasıl gideceğim veya nerden
sevk alacağım?
Sevksiz olarak kurumla sözleşmeli tüp bebek tedavi merkezinde
tedavi görmek mümkündür. Ancak bu durumda yol ve harcırah giderleri ödenmez. Bu
harcırahların alınabilmesi için ikamet edilen en yakın yerdeki tüp bebek
merkezine sevkin 2. veya 3. basamak kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca
yapılması halinde yol ve harcırah bedelleri karşılanır.
Kişi tüp bebek tedavisi için müracaat etti. Aşılama
için ayrı tüp bebek için ayrı hakkımız mı var? Yada iki defa aşılama yapıldığı
için bir daha yararlanamaz mıyız?
Intra Uterin Inseminasyon (aşılama) en fazla 2 deneme il
sınırlıdır. IVF Tüp bebek tedavisi de 2 kezle sınırlı olup birbirlerinden ayrı
yöntemlerle yapılan tedavilerdir. Bu tedaviler birbirlerinin deneme sayısından
bağımsızdırlar.
39 yaşında evlendim. 40 yaşından gün alıyorum. SSK
ya 500 günden fazla prim ödendi neden 40 yaşında karşılanmadı ; fakat 1 senelik
evliyim farklı bir uygulama yapılmıyor mu? Tüp bebek konusunda ne yapabilirim?
Bunca yıl çalıştım neden yaş sınırı var neden yaşım dan dolayı yararlanamıyorum
mağdurum kanunun değişmesini istiyorum.
5510 sayılı kanunda yaş sınırı olduğundan dolayı mevcut durumda
başvuru sahibi için kurumca tüp bebek tedavisinin ödenmesi mümkün
görülmemektedir. Kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
3.5 yıllık evliyim.tüp bebek tedavisinde 2 kez
deneme yapıldı.Başarısız denemedeyiz. Ben SSK’lıyım. ……… Hastanesi’nden
tüp bebek için rapor aldık. 100 tl verdik.1.tüp bebek için:1.500 tl 2.için:1.700
indirimli olarak verdik……….Hastane 3.500 tl istenildi.Bu miktarlar dogru
mu?Detaylı bilgi istiyorum. 6 yıldır SSK çalışanıyım.
5510 sayılı Kanun ve SUT gereği Kurumumuzca tüp bebek
tedavisinde en fazla 2 deneme karşılanmaktadır.
PGT Test, Tüp Bebek ve Tüp Bebek sonrasında yapılan
CVS Testi kurum karşılıyor mu? Konu hakkında bilgi almak istiyorum.
Tüp bebek tedavisi Kurum tarafından SUT hükümlerine göre
karşılanmaktadır.
Tüp bebek için gerekli olan 5 yıl 900 gün şartına
askerlik borçlanması yapılması halinde dahil olacak mı?
5510 sayılı yasanın 41 maddesi gereği askerlik borçlanması genel
sağlık sigortalılığı bakımından sigortalılık süresi olarak
değerlendirilmektedir.Bu çerçevede askerlik borçlanması 5 yıllık süre şartı için
dikkate alınması gereken bir süredir.
Genetik tedavisi görmekteyim. Prim plantasyon
tedavisini SGK tarafından karşılanıyor mu, öğrenmek istiyorum.
Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek
tedavisinde gerekli olan preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) bedelleri kurumca
karşılanır. Bu durum dışındaki PGT bedelleri kurumca karşılanmamaktadır.
AZOSPERMİ HASTALIĞI olan kişilerde tüp bebek için
yaş şartı var mıdır?Bu hastalık olan kişilerde yaş şartı aranmadığı bilgisi
aldık.Doğru mudur?Eşi tüp bebekten yararlanabilir mi?
Tüp bebek tedavisi için yaş açısından bayanın 23 yaşını
doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Azospermi hastalığında
yaş şartı aranmaz diye bir uygulama söz konusu değildir.
Evlatlık çocukları oldukları için tüp bebek
tedavisinden yaralanamıyoruz ne yapmamız lazım yararlanmak için?
Tüp bebek tedavisinde çocuk durumunun; evli olmakla birlikte
eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ
çocuğunun olmaması (birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin
sağ çocuk sahibi olmaması) koşulu vardır. Diğer bir ifadeyle evlat edinilmiş
çocuk olması tüp bebek tedavisine engel değildir.
Tüp bebek tedavisi için yeni anayasaya 35 yaşının
altında olanlara tek embriyo yerleştiriyor mu? Özel bir hastanede
yaptırdım.Embriyonun kaç tane seçimi isteğimize göre mi? Ve hastane seçimi de
bize mi bağlı?
SUT gereği Genel Sağlık Sigortalısı veya bakmakla yükümlü olan
bayanın 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması şartıyla zaten tüp
bebek tedavisi yapma şansı vardır.
Tüp bebek tedavisi yaptıracağım anlaşmalı olmaya
özel hastaneden sağlıktan yararlanabilir miyim?Faturalarımı SGK götürerek
ücretimi alabilir miyim?
Kurumla sözleşmeli olmayan bir sağlık kurumunda tüp bebek
tedavisi yaptırılırsa kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz.
Özel bir tüp bebek merkezinde çalışmaktayım.Sağlık
hizmeti satın alma sözleşmesinin (SUT)7.1.1 SHS doğrudan veya sevk edilmek
sureti ile başvuran hastayı SUT ta yer alan müracata ve kimlik tespiti
işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile kurum mevzuatı doğrultusunda kabul etmek
zorundadır.Açıklamasına istinaden 11.1.2 maddesine görede her bir fiil için
10.000tl cezai, işlem uygulanacaktır.Maddesi yer almaktadır.biz kurumumuz ile
sgk arasında sözleşme yaptığımızda her şartı uygun olan hastanın kuruma fatura
edilmesi gerektiği bilgisini anlıyoruz.Oysaki arakadaşımızın çalıştığı bir tüp
bebek merkezi bir hastanın tüm evraklarının tam olup raporla bile kliniklerine
başvurulduğunda SGK fatura etme zorunluluğunun olmadığını söylüyor.Sözleşmeyi
sadece tüp bebek reçeteleri resmileştirmek için kullandığını savunuyor.Bu doğru
mudur doğru ise bizde sözleşme yapacağız.
Kurumumuz ile sözleşmeli Tüp Bebek Merkezlerince yapılan
tedaviler Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.5.4.K.1 maddesinden belirtilen şartlara
uygun olması durumunda Kurumumuzca karşılanmaktadır. Tüp Bebek merkezleri
kendilerine baş vuran hastalardan talep ettikleri tutar Kurumumuzca belirlenen
oranda ilave ücretle sınırlıdır.Tüp bebek tedavi merkezlerinin, tedavisini
gerçekleştirdiği hastalar için Kuruma fatura göndermesi kendi menfaati icabı
olup, mevzuata aykırı olarak bedelini hastadan almadığı sürece bu işlemin
Kurumca aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

SGK KATILIM PAYI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

KATILIM PAYI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

SORULAR CEVAPLAR
SSK’dan emekliyim. İlik nakli oldum, 2 hafta bir kontrole   gidiyorum. Katılım payı kesiliyor, emekli olduğum halde neden katkı payı   kesiliyor? SUT   3.2.5 (10) maddesi gereği sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla   kök hücre nakillerine ilişkin işlemlerde katılım payı kesilmemesi   gerekmektedir. Sigortalı hastaneye müracatında bunu dile getirerek tedavi   tipinin kemik iliği veya kök hücre nakli olarak girilmesini talep etmelidir.   Sorun yaşanmaya devam ederse bulunduğu SGK il Müdürlüğü’ne müracaat etmesi   önerilmelidir.
Eşim sağlık ocağına gittiğinde 2008’den parça parça borç   çıkarmışlar. Eline bir döküman vermişler ve diş hastahanelerinin parayı parça   parça aldığını söylemişler. Neden böyle bir uygulama var. Ayrıca eczaneye her   gittiğinde ortaya borç çıkıyor. Nedenini öğrenmek istiyorum. Katılım   payları her muayene sonrası eczaneye gidilmese bile hastaya verilen medula   takip numarası üzerinden katılım payı çıkmaktadır. Hastanın eczaneye ilk   gidişinde de bu katılım payı karşısına borç olarak çıkar. Ancak Sigortalının   iddiası muayene olmadığı halde katılım payı borcu çıktığı yönünde ise   bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müracaatı önerilmelidir.
SSK emeklisiyim ağustos ayında ……………. Sağlık Ocağı’nda   Muayene oldum. 27 TL kesinti oldu. Nedenini öğrenmek istiyorum. Sağlık   ocaklarında yapılan muayene katılım bedeli ilaç yazıldıysa eczaneden 2 TL   olarak tahsil edilir. İlaç yazılmadıysa muayene katılım payı alınmaz. Bu   çerçevede 1. basamak sağlık hizmet sunucularındaki (sağlık ocakları) muayene   katılım payları sigortalının maaşından kesilmemektedir. Sigortalının internet   üzerinden kurum WEB portalına girerek 27 TL’nin hangi durumlar için   kesildiğini tespit etmesi önerilmelidir.
Öncesinde yeşil kartlıydım eczaneye ilaç almaya gittim ve eczane   61 TL borcum olduğunu söyledi ama benim böyle bir borcum yok, bu tutar benden   neden alındı bunu öğrenmek istiyorum? Bir aydan beri SSK’lı olarak   çalışıyorum. Hastanın   yeşil kartlı olduğu dönemdeki tedavi katılım paylarıyla ilgili kurumun bir   ilgisi ulunmamaktadır. Yeni sigortalı olan vatandaşın sigortalılığı döneminde   almış olduğu tedaviler için eczaneden katılım payı borcu çıkıyorsa bulunduğu   ildeki SGK il Müdürlüğüne elindeki ödeme belgeleriyle müraacat etmesi yönünde   bilgilendirilmelidir.
SSK çalışanıyım. 800 TL maaş alıyorum. Muayene ücretlerini ve   katkı payları çok yüksek bunları şikayet etmek istiyorum. Gereğinin   yapılmasını istiyorum. 5510   sayılı kanunun 68 maddesi geeğince katılım payı alınması gerekmektedir. Bu   çerçevede sigortalının talebiyle ilgili kurumca yapılacak bir işlem   bulunmamaktadır.
…………. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde muayene oluyorum   kesilen katkı payı gereksiz olduğundan vatandaş şikayetçi oluyor katkı   payının kaldırılmasını istiyor. 5510   sayılı kanunun 68 maddesi gereği katkı payı alınması gerekmektedir. Kurumca   bu konuda yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Cocuğum carcr sendromu hastası metobolik hastalığı bu konuda   katılım payı alınıyor. Hastane katılım payı hakkında bilgi almak istiyorum? Sağlık   kurulu raporu ile bulunduğunuz ildeki SGİM’ne başvurulması gerekmekte
Emekli Sandığı’na tabi çalışıyorum. Fizik tedavisi için yüzde   kaç katkı payı alınıyor öğrenmek istiyorum. Özel   hastanelerdeki muayenelerden 15 TL katılım payı alınmaktadır
SSK emeklisiyim maaşımda kesintilerim var. En son gittiğim   hastane ……….. hastanesi. Gittiğim tarih:01.06.2010. Kadın doğum   servisine gittim.79.43 TL ödeme yaptım.07.06.2010 tarihin de endokrin   servisine tekrar muayene oldum 20.41 TL muayene ücreti ödedi.Toplam maşımdan   96.53 TL kesinti yapıldı.ben daha önceki muayene ücretlerini ödedim.Bu 96.53   TL nin neden kesildiğini öğrenmek istiyorum. Müracaatçının   maaşından kesilen sağlık giderleri 15.01.2009 tarihinden itibaren ……….   Hastanesi ve …………. Hastanelerine yapılan muayene başvuru katılım   paylarıdır.
Benim çocuğum astım ve bronşit hastası. Sürekli hastaneye gitmek   zorundayız. Her gittiğimiz zaman muayene ücreti ödüyoruz. Tahlil sonuçları   için gittiğimiz zaman ücret
alınıyor.SGK’nın bu kesintisinden şikayetçiyim.
Hastaneye   her muayene için müracaatta katılım payı alınması kanun gereğidir.
Ancak tahlil sonuçları almak için gidildiğinde katılım payı alınmaması   gerekmekte
dir. Alınması halinde SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Aile Hekimine ya da sağlık ocağına muayene sonrası aldığım   ilaçlardan olayı benden katılım payı alınıyor. Alınan bu katkı payı yasal mı?   Öğrenmek istiyorum. 1   basamak resmi sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 2 TL.dir. Ancak   muayenede ilaç yazıldıysa eczaneye gidildiğinde bu katılım payı kesilir. Aile   hekimliği uygulamasında ise bu katılım payı alınmamaktadır. Bizzat aile   hekimliğinden veya sağlık ocaklarında katılım payı lınmaması gerekmektedir.   Sigortalının bahsettiği katkı payının sağlık ocağı veya aile hekimleri   tarafından istenip istenmediği anlaşılamamıştır.
Emekli sandığı emeklisiyim. Eşimin özel hastanede muayene olması   için giriş yaptırdık ve 15 TL ödedik. 10 gün sonraki kontrolde tekrar giriş   yapacaklarını söylediler. Konunun incelenmesini istiyorum. İlk   muayeneden sonraki 10 günü aşan müracaataki muayeneler için katılım payı   alınmaktadır. Yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık olmadığı hususunda   bilgilendirilmelidir.
Eşim doktorda muayene oldu.İlaç almak için gittik ilaçlarımızı   aldık.Eczaneden 10 lira muayene ücreti maaşınızdan kesilecektir diye doküman   verdiler. Daha önceden muayene olupta eczaneden ilaç alamama gibi bir   durumumuz yok.Bu kesintinin hangi muayenelerden olduğunu öğrenmek istiyorum. Bilindiği   üzere Kurumdan maaş alan emeklilerin muayene katılım payları maaşlarından   kesilmektedir. İlaç aldıkları durumda maaşlarından kesilen miktarın yanında   eczanede de extradan 3 tl muayene katılım payı alınmaktadır. Şİkayetçinin  (nöroloji, psikyatri) 2 muayenesi,  (nöroloji,fizik tedavi) 2 muayenesi   bulunmaktadır.
Özel Hastanelerde katılım payı vermemek için muayene kontrol   süresi kaç gündür? Muayene   kontrol süresi aynı hastanede aynı branş için geçerli olup 10 gün ile   sınırlıdır. Muayene olmuş kişi için 10 günlük süre içerisinde hastaneler   tekrar muayene işlemi giremeyecekleri için hastaya katılım payı   çıkmayacaktır.
Raporlu hastalardan hiçbir şekilde ücret talep edilemiyor   şeklinde bir haber okudum, Behçet hastası eşimin tedavilerinde hiçbir şekilde   ücret talep edilmeyecek şeklinde bir madde mevcut mudur? Katılım   payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde Behcet hastalığı yer   almadığından bu tanıyla ilgili muayene ve tedavilerde katılım payı alınması   uygulaması devam etmektedir.
Muayene ve ilaç katkı paylarının alınmasından şikayetçiyim.   alınmamasını istiyorum 5510   sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince İlaç ve muayene katılım payı   alınması gerekmektedir. Yasal uygulama ile ilgili olarak kurumun mevcut   durumda yapabileceği bir işlem bulunmamakta
10 TL tutarında ilaç aldım. 6 TL ilaç farkı 3 TL de muayene   katkı payı alındı. Ben muayene katkı payının ve ilaç katkı payının alınmasını   istemiyorum. İlaç   ve muayene katılım paylarının kesilmesi 5510 sayılı yasa gereği olup mevcut   durumda bu kesintilerin yapılmaması mümkün değildir.
6 aydır doktora gitmediğim halde maaşımdan kesinti olmaktadır.   Muayene ücreti olarak kesinti görünmektedir. Gerekli incelemelerin   yapılmasını talep ediyorum. Bakmakla   yükümlü olunan……………. toplam 3 adet muayenesi görünmektedir. Yapılan   15 tl kesinti bu muayenelerle ilgilidir. anılan tarihlerde ve hastanelerde   muayene işlemlerinin yapılmadığı iddia edilmesi halinde tekrar başvuru   yapılması önerilmelidir
Şehit aileleri katılım paylarından muaf mıdır? Sağlık   Uygulama Tebliği 3.2.5 maddesi gereğince şehit ailelerinden katılım payı   alınmaması gerekmektedir.
Bütün özel hastaneler katkı payı alınıyor mu? Alınıyorsa hangi   maddeye göre almayan hastaneler neden almıyor? Öncelikle   katılım payı ve ilave ücret kavramları farklıdır. Katılım payı kurum adına   hastadan kesilen bedeldir. Bütün hastanelerden katılım payı alınması mevzuat   gereğidir. Ancak özel hastaneler puanları üzerinden hastadan %30-70   aralığında kendileri için ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu ilave   ücreti alıp almamak tamamen hastane insiyatifinde olan bir durumdur.
İleri derecede siroz hastasıyım. Doktor kontrollerinde muayene   katılım ücreti ödeyecek miyim? Tedavisi özel hastanelerde oluyor. Bu konu   hakkında bilgi almak istiyorum. Karaciğer   Fibroz Ve Sirozu tanısı alan ve bunu sağlık raporuyla belgelendiren   GSS’lilerden katılım payı kesilmez. Bu özel hastaneler içinde geçerlidir.
Şehit yakını annem ve onkoloji hastası bizim resmi hastaneden,   özel bir hastaneye sevkli gitmemiz gerektiği bilgisi aktarılıyor. Benim annem   rahatsız daha önce olduğu gibi sevksiz gitmek istiyoruz, bu konu hakkında   şikayetçiyim, ve ödediğimiz katkı paylarının iadesini istiyorum. Sağlık   Uygulama Tebliği gereği özel hastanelerdeki tedaviler için resmi sağlık   kurumlarından sevk işlemi yapılmadığı sürece katılım payı alınması   zorunludur. Mevcut durum için yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Tıp merkezlerinin 10 gün içinde aynı hastalıktan gidince muayene   katılım payı alınmamakta bu 10 günün içinde cumartesi ve pazarları olduğu   için mağdur durumda oluyoruz. Bu 10 günün içine cumartesi pazarları   alınmamasını istiyorum. Öneriniz   değerlendirilecektir
Bügün bu hastaneye göz muayenesi için gittim.Benden 15 tl ücret   alındı.SSK emeklisiyim.Bu ücret rapor vermek için alındı.bu uygulama yasal   mı? Özel   hastanelerde 15 TL muayene katılım payı alınmaktadır.
Güneydoğu gazisiyim ……………. Hastanesi’ne muayene olmak   için gittiğimden benden katkı payı ve muayene ücreti alındı. Bu alınan ücret   yasal mı öğrenmek istiyorum. SUT   gereği Gazilik aylığı alan kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmaması   gerekmektedir. Vatandaş elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı   önerilmeldir.
Vatandaşımız yurt dışı sigortalısı.Hastaneye her gittiğinde her   işlem yaptırmak için 5 lira ödüyor.Bu durumdan şikayetçi. Tahlil için bile   ödüyor. 6 yaşındaki çocuğum için de ödüyorum ama normalde 18 yaşın   altındakilere devlet bakıyor. Bize neden bakmıyor.Dişçiye gittiğinde 4-5 defa   gitmesi gerekiyor ve her işlem için para ödüyor. Bunu şikayet
ediyor.
İkili   Sosyal Güvenlik Anlaşmalar çerçevesindeki yurt dışı sigortalıların   tedavisinde TC vatandaşları için belirlenen kurallar çerçevesinde işlem   görürler. Hastanın kendisinden katılım payı kesilmekte olup durum mevzuata   uygundur. Diğer yandan diş le ilgili olarak her hastaneye gidişinde aynı   tedavi için katılım payı kesilmemesi gerekmekte olup bulunduğu ildeki SGK’ya   müracaatı önerilmelidir. 18 yaş altı çocukların tedavisi ise Türk   vatandaşları için geçerli olup tedavileri kurumca sağlanmaktadır.
Özel   hastanelerde muayene sonrası kontrol için verilen 10 günlük sürenin çok kısa   olduğunu düşünüyorum ve bu sürenin uzatılmasını istiyorum. Sut   gereği süre 10 günlük olarak belirlenmiştir.
Emekli Sandığı çalışanıyım düzenli ödememe rağmen geriye dönük   olarak alınıyor. Katılım paylarını ödememe rağmen her eczaneye gittiğimde   sürekli olarak katılım payı alınıyor bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Katılım   payı hastaneler tedavi faturalarını kuruma gönderdikten sonra emeklilerin   maaşından kesilmektedir. Ancak bu kesintiler bazen aylar sonra   olabilmektedir. Eğer başvuru sahibi yapılan kesintilerle ilgili olarak yersiz   kesinti yapıldığını düşünüyorsa SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat   etmesi önerilmelidir.
Devlet memuruyum. Sağlık personeliyim. Bugün devlet hastanesine   tedavi için gittim. Eczaneden 8 TL katılım payı alınıyor. Kendi kurumumda   çalışıyorum . Neden katılım payı ödüyorum bu konu hakkında bilgi istiyorum.   Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet memuruyum neden ödüyorum? Konuda detaylı   bilgi istiyorum. 5510   sayılı yasa ve Sağlık Uygulama Tebliği gereği Genel Sağlık Sigortalıların   ayaktan muayenelerinde katılım payı alınması zorunludur
Özel   anlaşmalı bir hastanede 3 haftaya bir kontrole çağrıldım benden kontrol için   20 TL civarında ücret aldılar. Bu yasal mıdır .? Muayene   katılım payı ve ilave ücret dışında 20 TL alındıysa kişinin SGK İl   Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir. Aksi durumda 12 TL katılım payı ve 8 TL   de ilave ücret olmak üzere toplam 20 TL alındıysa yapılan işlemde mevzuata   aykırılık söz konusu değildir.
SUT hakkında şikayetçiyiyim alınan katılım paylarından   şikayetçiyim her defasında bu parayı niçin veriyoruz gerekenin yapılmasını   istiyorum. 5510   sayılı yasa gereği katılım payı alınması zorunludur. Kişinin müracaatıyla   ilgili yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Muayene katılım payları hakkında şikayetçiyim ve aynı hastanede   bölüm değişikliğinde kayıt yapılıp muayene katılım payı çıkartılıyor bu konu   hakkında katılım payları hakkında işlem yapılmasını istiyorum gün içerisinde   4 bölüm girişinde 4 defa katılım payı alınıyor . 5510   sayılı yasa gereği gereği kontrol (muayeneleri hariç)her muayenede katılım   payı alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin talebiyle ilgili yapılacak bir   işlem bulunmamaktadır.
Babam Kıbrıs Gazisi, diş protezi yaptırmak için SGK ile   anlaşmalı bir hastaneye gidiyor. Annemde aynı hastanede diş prozeti   yaptırıyor. Babamdan protez için 90 TL, annemden
50 TL talep ediliyor. Bu ücreti ödemek zorun damıyım? Gaziler SGK ile anlaşamalı   hastanelerde ücret ödemek zorunda mıdır?
Öncelikle   diş tedavileri için kurumun özel sağlık tesisleri ile anlaşması yoktur.   Kamuya ait hastanelerde ise gazilerden katılım payı alınmaması gerekmektedir.   Kamu hastanelerinden sevk edilmiş olmak şartıyla özel hastanelerden de ilave   ücret alınmaması gerekmektedir. Bu nedenle sigortalının elindeki belgeyle SGK   İl Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
Protez diş yaptırmak için Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezine gittim,   bir diş için 42 TL talep edildi. Alınan bu ücretin yasal olup olmadığını   öğrenmek istiyorum. Protez   diş tedavilerinde sigortalıdan katılım payı alınmaktadır. konuyla ilgili   isteneilen miktarın teyidi için sigortalının SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı   önerilmelidir.
Gaziyim. İlaç katılım payından muaf olduğum söylenmişti.Yalnız   maaşımdan ilaç kesintisi yapılıyor. Bu yasal mıdır? Ve bazı eczanelerde   çalışan olarak görünüyorum. Durumun incelenmesini istiyorum. GSS’li   olan gazilerden SUT gereği ilaç katılım payı kesintisi yapılmaması   gerekmektedir. Başvuru sahibi kendisinden yapılan kesintilerin iadesi için   yazılı olarak SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
1 yaşında down sendromu bu hastalardan muayene ücreti kesiliyor   mu öğrenmek istiyorum. Kendim SSK’lı olarak çalışıyorum. Kesilmiyor diye   duydum bu konu hakkında net bilgi    sahibi olmak istiyorum. Down   sendromu kromozom anomolisi sınıfına giren bir hastalık olduğundan dolayı   hastanede muayene katılım payından muaftırlar.
Kişinin bypass faget kemik hastalığı,prostat,damar   hastalığı,boyun kireçlenmesi hastalıkları var.Bu hastalıklardan dolayı   kişinin raporu var.Raporu olmasına rağmen kişiden hastanelerde katılım payı   muayene ücreti fark ilaç parası isteniyor. Kişinin   raporunda belirtilen hastalıkların tam adını yazması halinde katılım payından   muaf olup olmadığı söylenebilecektir. Ancak kurumca yayınlanan kronik   hastalıkları listesinde olan tanılar için sadece katılım payı muafiyeti söz   konusu olup hastanelerin aldıkları ilave ücretten muafiyet söz konusu   değildir.
Psoriazis   Bulgaris vücutta %80 tutulma mevcuttur. Hiper tansiyon Artrit Eklem   Deformasyonu Depresyon hastasıyım. SUT kapsamında muayene hastane katılım   payı özürlü ve raporlu olduğum  için   ödeyecek miyim? Kişiye   hastanece verilen raporda katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar   listesinde yer alan tanılardan biri konulursa sadece muayene katılım payı   alınmaz. Özürlülük raporu ise katılım payı alınmasında geçerli değildir.

SGK TEDAVİDE ALINAN İLAVE ÜCRET İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

İLAVE ÜCRET İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

SORULAR CEVAPLAR
…………. Hastanesi’ne çocuğumu götürdüm.Ama başhekim olmadığı için raporunuzu yarın alın dendi.Eşim ertesi gün rapor almaya gittiğinde 20 TL istenmiş.Ancak ben zaten ayakta tedavi için 20 TL ödemiştim.Bu durumun incelenmesini istiyorum. Özel sağlık hizmet sunucuları ayaktan vakalarda (acil hizmetler hariç) kurumun ödediği SUT Ek 10-B listesi üzerinden fark ücreti alma hakları vardır. Sigortalımız bunu ödediğini belirtmektedir.Ayrıca rapor parası adı altında bir ücret almamaları gerektiğinden sigortalının elindeki belgeyle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.
SGK ile anlaşmalı hastanede kızımı ameliyat ettirdim. Hastane ameliyat hzimeti karşılığı benden 1.400 TL’lik senet aldı. Ben bu parayı ödemek zorunda mıyım? Özel sağlık hizmet sunucuları vermiş oldukları sağlık hizmet bedelleri için hastane puanlarına göre hizmetin %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu oran aralığı üzerinden fazla alınacak bedeller sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle yapılmış operasyon ve karşılığı alınabilecek ilave ücret tespiti için sigortalının elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.
Adı geçen özel hastahane Kurum ile anlaşmalı olduğunu tüm masraflarının karşılanacağı söylemiş; fakat kişiden 1000TL para tahsil edilmiş. SUT 3.3.3 (6) maddesi gereği ilik nakli ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayılmaktadır. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir.
SSK’lı olarak çalışıyorum. Eşim özel bir hastanede doğum yaptı. Benden 750 TL ücret aldılar. Bu kadar ücret almaları normal mi? Ödedğim parayı almam söz konusu olur mu? Kişiden ilave ücret olarak kurumca belirlenen sınır oranlarının (%30-70) üzerinden alındığı anlaşılmaktadır. Mevcut sözleşme ve uygulamalara göre bu gibi durumlarda hastadan alınan bedel için mahsuplaşma yapılmayarak(hastaya iade edilmeyerek) hastaneye cezai müeyyide uygulanmaktadır.Anılan hastane hakkında gerekli işlenm yapılabilmesi için kişinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Emekli Sandığı’ndan emekliyim Aşağıda ismi geçen hastanede çektirdiğim MR üzerinden benden fark ücreti olarak 35.00 TL. ve 12.50 TL.fark ücreti alındı.Bu fark ücreti benden niye alındı?Araştırılmasını istiyorum. Özel hastaneler sağlık hizmeti için kuruma fatura edilen bedelin %30-70 arasında fark ücretini sigortalıdan alma hakkına sahiptirler. Bu bağlamda MR için alınan ilave bedel de herhangi bir mevzuat aykırılığı yoktur.
Annem kanser hastası SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavi görüyor. Hastane tedavi nedeniyle fark ücreti alıyor. Kanser hastalarından tedavi farkı alınmayacağı şeklinde bir bilgiye ulaştım. SGK fark ücretimi karşılıyor mu? Karşılıyorsa ne kadarını karşılıyor? SUT gereği Kanserli hastaların tedavilerinden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Bu çerçevede sigortalı ilave ücret ödemiş olması halinde SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Aşağıda adres bilgileri verilen hastanede 15 yaşında olan …….. nın kolu alçıya alınmış. 200 TL para talep edilmiş. Şikayetçiyim. Devlet hastaneleri sigortalılara vermiş olduğu hizmetler için ek ücret almamaları
gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı
önerilmelidir.
Özel hastanelerde 12 TL katılım payı alınır iken, bu hastanenin kulak burun boğaz ünitesi için 20 TL alınıyor. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Özel hastaneler 12 tl kurum adına muyane katılım payını sigortalılardan tahsil ederler. Bunun dışında hastanenin bulunduğu sınıf itibariyle muayene bedelinin % 30-70 aralığında fark ücreti alma hakkına sahiptirler. Tercih olarak ilave ücret almayan hastaneler olduğu da bilinmektedir. Bu çerçevede yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
….. Özel Hastanesinde yoğun bakımda yatan hastalara için ilave ücret alınıyormu. SUT 3.3.3 (2) maddesi gereği yoğun bakım hizmetlerinde ilave ücret alınmaması
gerekmektedir. Sigoratlıdan ilave ücret alındıysa …………. SSGM ye
elindeki belgelerle müracaatı önerilmelidir.
Özel hastaneden tedaviye gittim. Yatak ücreti alınacak diye kağıt imzalattılar.75 TL alındı.Şikayetçiyim. SUT 3.3.4 gereği sözleşmeli sağlık kuruluşları tek yataklı, banyolu,tv ve telefonu olan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için kurumun ödediği standart yatak tarifesi işlem bedelinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bunun da limiti 90 tl dir. Şikayetçi kişi bahsedilen standartlardaki özel odada kaldıysa yapılacak bir işlem olmadığı aksi durumda sgk il müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
Özel hastane muayene 25 TL veriyoruz ilaç almaya eczaneye gidiyoz 10 TL ayrıca alıyor.SSK dökümü gösterek devlet bu ücreti alıyor diyor.%20 ödemem gerekirken neredeyse tamamını ödüyorum bu yasal mıdır. Bilgi almak istiyorum? SUT gereği özel hastane muayenelerinde hastane 12 tl ,ilaç yazıldıysa eczane 3 tl olmak üzere toplam 15 tl muayene katılım payı alınır. Bunun dışında alınan bedel hastane için ilave ücret eczane içinse ilaç katılım payı olması kuvvetle muhtemeldir.
Babam özel hastanede by-pass ameliyatı oldu. 600 TL ücret alındı. Faturada restaurant ve kafeterya bedeli olarak yazıyor. Neden böyle yazıldığı hakkında bilgi almak istiyorum. Özel Sağlık hizmet sunucularında kardiyovasküler cerrahi işlemler için ilave ücret alınmamaktadır. Restoran kafeterya bedeli ilave ücret olarak değerlendirilmez.
Poliklinik muayenelerden alınan normal ücret tahlillerden farklı ücret alıyorlar .Özelliklede çok tahlil istenince de yüksek meblağlar alıyorlar. Paket ücretin dışında açıktan alınıyor. Kurumla sözleşmeli özel hastaneler tarafından belirli oranlarda ilave ücret
alınmaktadır.
Bakan Bey tv de özel hastanelerden bile SSK’ lılar için ücret alınmayacak demişti kardeşim doğum yaptı 350 TL para ödedi bu konu hakkında detaylı bilgi almak istiyoruz. Kanuni mi değilse paramızı iade etsinler. Kurumla sözleşmeli özel hastaneler tarafından belirli oranlarda ilave ücret
alınmaktadır.
SSK emeklisi babam kaza geçirdi. Gittiğim hastane ilk gün 1500 TL,daha sonra yattığı hergün için 1000 TL hesabınız ekliyoruz dediler. Acilden gittik hastaneye. Babam hastanede yoğun bakımda yatmakta.Muhasebe Deparmanı:….. hanım(konuyu aktaran kişi parayı isteyen kişi şikayetçiyim. Yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmamakta. Ayrıca hastanenin bağlı
olduğu SSGM’ye başvurması gerekmekte.
Acil kalp ve kanser hastalarından hastanelerde hiçbir ücret talep edilmeyeceği konusunda Sağlık Bakanı’mızın gecen hafta bir açıklaması oldu.Özel hastane dahi olsa ücret alınmayacak dedi.Ama ben annemi acil kanser hastası olarak hastaneye götürüldüğünde belli bir miktar ödedik. Bunun doğru olup olmadığını öğrenip ona göre işlem yapacağım. Bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Acil vakalarda ve kanser hastalıklarının tedavisinde ( kemoterapi, radyoterapi,
radyoizotop tedavileri) ilave ücret ve katılım payı uygulaması bulunmamaktadır.
Diğer bir deyişle vatandaştan ücret istenmemesi gerekmektedir.
Adresi verilen hastaneye SSK lı olarak giriş yaptığımız halde, 20 TL muayene ücreti, 50 TL test (ikili tarama testi) ücreti alındı. Şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını istiyorum. özel hastanelerin sigortalılardan ayaktan muayenelerde 12 tl kurum muayene katılım payı almak zorundalar. Bunun dışında kendileri de bulundukları sınıf itibarıyla verdikleri hizmetin %30 -70 arasında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede şikayetçinin belirttiği rakamlar içerisinde katılım payı var ise yapılan işlemin doğru olduğu aksi halde elindeki belgelerle SGKİl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Eşimi özel hastaneye götürdüm, tahliller yapıldı, hiç para ödemedim
.10 gün sonra tekrar ben gittim. Ben toplam 15 TL ödedim. Bu durumdan şikâyetçiyim. Hem benden hem devletten para alınıyor. Bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum.
Ayaktan muayenelerde kurum katılım payı 12 tl.dir. Hastaneler sigortalının her
müracaatında bu miktarı kurum adına tahsil ederler. Onun dışında kendilerininde
hastanenin bulunduğu sınıf itibariyle verdikleri hizmetin %30-70 aralığında sigor
talıdan ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede hastanenin şikayetçi
ye iltimas geçtiği 15 tl yerine çok daha yüksek bedel tahsil edilmesi gerekmekteydi
Kızım isteğe bağlı olarak sigorta primi ödüyor. ……….. Hastanesinde her muayene olduğunda 25 TL katkı payı alınıyor; fakat hastane tarafından bu 12 TL olarak fatura ediliyor. 8 aydır bu şekilde devam ediyor. Konuyla ilgili hastanenin incelenmesini
istiyorum.
GSS’linin özel hastaneye müracaatı esnasında hastanece Kurum adına 12 tl ücret kendilerinden tahsil edilmektedir. 12 tl lik muayene katılım payını kuruma ödedikler için hastaneler bunun için fatura kesmezler. Geri kalan 13 Tl lik kısım ise ilave ücret olup hastanenin 13 Tl olarak fatura kesmesi gerekmektedir.
Eşim emekli okul müdürü kanser hastası ve kalp sorunu var stend takıldı ve kalp kapakçığı değişti. ….. Hastanesi’ne kontrole gidiyoruz. Her kontrole gittiğimizde bizden ücret talep ediyorlar. Doktor muayene ücreti 60 TL alıyor. Yoğun bakımda bizden ücret almıyorlar. Servise yattığı sürece günlük 20 TL ücret alıyorlar. Bunu bizden almaları kanunen var mı? Acil olan durumlarda da anlaşması yokmuş acilde de ücret ödedik. Vakıf niteliğindeki üniversite hastanelerinin hastadan ilave ücret ve öğretim görevlisi muayne farkı alma hakları vardır. Ancak acilde hiç bir ücret almamaları gerekmekte olup bahse konu ünv. ile acil branşıylada sözleşme mevcuttur. Acil girişlerinde ücret alındıysa ellerindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatları önerilmelidir.
Annem özel hastanelerin de kanser tedavisi gördü. herhangi bir ekstra ücret ödeyecek midir? ben 620.00 TL’lik bir ameliyat parası ve yatma parası olarak her gün içinde 30.00 TL yatak parası aldılar. bu yasal ıdır? Kanser tedavileri için kişilerden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Şikayet
çinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
………. Hastanesi 02.12.2010 bir bebeğim dünyaya geldi sorunlu olduğundan dolayı doğduğu andan itibaren küveze kondu haftalık 125 TL ücret alındı. Bu hastanenin yasal hakkı mıdır? Sağlık hizmet sunucuları yeni doğan tedavilerinde ilave ücret almaması gerekmekte
olup gereği için kişi elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Emekli Sandığı emeklisiyim. Kasım ayı içersinde ……. Hastanesi’nde Diş Bölümünde Diş Protezi yaptırdım. Bu tedavi için fark ücreti alınmış ve faturaya öğretim üyesi fark ücreti yazılmış .Alınan bu fark ücreti yasal mı ve faturada neden öğretim üyesi yazıldı bunun nedeni ne? Öğrenmek istiyorum. Üniversite hastaneleri öğretim üyesi farkı olarak GSS lilerden üniversite senatolarınca belirlenen ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Ancak işlemi yapan kişininde akademik ünavının( Yrd.Doç, Doç, Prof vs.) olması gerekmektedir. Eğer akademik ünvanı olmayan kişilerce işlem yapıldıysa şikayetçinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Adresi verilen hastanede muayene oldum, 30 TL ücret ödedim, makbuzu zorla aldım. Fazla ücret alınıyor. GSS’li özel hastaneye gittiğinde muayene katılım payı olarak 12 Tl kurum adına
hastanece tahsil edilir ve bu miktar kuruma ödenir. Ayrıca özel hastaneler ver
miş oldukları hizmet bedeleinin %30- 70 aralığında ilave ücreti hastadan alma
hakları vardır. Bu çerçevede şikayetçiden 12 Tl katılım payı ve en düşük ilave
ücreti olarak 8 Tl alınmışsa dahi toplam 20 Tl eder. Şikayetçi almış olduğu hiz
met ve muayene olduğu branşı belirtmesi halinde kendisinden alınması gereken bedel belirlenebilecektir.
Kanser hastalığı nedeniyle özel hastanede tedavi gördüm. Bu tedavi nedeniyle muayene ücreti alınabilir mi? Öğrenmek istiyorum. Kanser hastalığı için hastalardan ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Hasta
dan alındıysa elindeki belgelerle SGK …….. Sağlık Soysal Güvenlik Merkez
Müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
Sağlık Hizmetlerinde özel hastanelerden SGK ile anlaşması %30 ile %70 arasında olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.Sgk genel müdüründen randevu istiyorum.Özel hastaneler ile anlaşma oranları hakkında detaylı bilgi istiyorum. Özel hastanelerinin ilave ücret olarak alabilecekleri (%30-70) oranlar kurum
www.Sgk.gov.tr portalında yayınlanmaktadır. 2011 yılı için portalın duyurular
bölümünde alınabilecek oran listesi yayınlanmıştır. Bu oranlar haricinde kişiden
fazla ilave ücret alınması halinde hastaneye cezai müeyyide söz konusudur.
Ancak hastaların kendilerinden kesilen miktarın oranlar dışında olup olmadığını
bilmesini mümkün kılacak yöntemler üzerinde de çalışma yürütülmektedir.
27 Ekim 2010 sabah 09.00’da, eşimin rahatsızlığı nedeniyle ……… Hastanesine giriş yaptık. Eşim halen yoğun bakımda yatıyor. Hastaneye 99.00 TL yoğun bakım ücreti ödedim. Ödediğim bu ücreti geri alabilir miyim. Ayrıca yoğun bakımda kalınan süreler için ücret alınıyor mu? Bu konular hakkında bilgi almak istiyorum. GSS’li hastalardan yoğun bakım tedavileri için ilave ücret alınması doğru bir
uygulama değildir. Kişinin elindeki belgelerle SGK …….. Sağlık Sosyal
Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Yoğun bakımda yatan hastamız için hastane %30 katkı payı almak istiyor. Hastane girişinde yoğun bakımdan katkı payı alınmaz yazıyor. Bu alınan ücret yasal mıdır? Yoğun bakım tedavilerinde hastadan ilave ücret alınmaması gerekmekte olup
kişin kendisinden talep edilen fark ücretini ödememesi hastanece zorlanması
halinde de …….. SSGMM ne müracaatı önerilmelidir.
Babamı hastaneye götürdüm, muayene oldu; fakat fişlerimi alamadım, kredi kartı ile de ödeme yaptırtmadılar. Durumdan şikayetçiyim. Alınan ilave ücretle ilgili değerlendirilme yapılabilmesi için mutlaka belge olması
gerekmektedir. Aksi durumda kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Ancak ilave ücret için fiş veya fatura kesilmesi vergi mevzuatı açısından da
önemli olduğundan kişinin almış olduğu hizmet için fiş verilmediği hususunda
maliyeye ihbarda bulunması uygun olacaktır.
Kanser tedavisi olan hastalar özel hastanede tedavi olurken rotgen laboratuvarının bazı tetkiklerin yapıldığı bölümlerde SGK ile anlaşması yoktur denilerek ücret talep ediliyor kanser hastalarından hiç bir ücret alınmaycağı söyleniyor neden bu ücretler alınıyor bilgi almak istiyorum. Bunu bir öneri olarak devlete gönderiyorum. SUT gereği Kanser tedavilerinde kişiden ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
Şikayetçiden kanser tedavisi için ilave ücret alınmışsa veya SGK ile tetkik söz
leşmesi olmadığı bahanesiyle ücretli tetkikler yapıldıysa elindeki belgelerle SGK
İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Adres bilgileri verilen hastaneden katılım payı yanında muayene ücreti de talep edildi.Hastaneden şikayetçiyim. Gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyorum. Özel hastaneler kurum adına tahsil edilen 12 tl lik muayene katılım payının yan
ında muayene bedelinin %30-70 i arasında kendileri için ilave ücret alma hakkı
na sahiptirler. Ancak bu oranların üzerinde ilave ücret almaları halinde cezai
müeyyide uygulanmaktadır. kişinin başka bir işlem yaptırmamış olması şartıyla
ortalama olarak 20 tl den fazla muayene ilave ücreti ödediyse SGK il müdürlü
ğüne müracaatı önerilmelidir.
Akciğer kanseriyim. Kan tahlillerinin ücretli olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. Özel tıp merkezinde bu ücretleri Kurum karşılıyor mu? Kanser hastası kişinin bahsettiği tetkikleri Özel merkezlerde yaptırması halinde
bedeli kurumca karşılanmaktadır. İlave ücret ödemesi söz konusu değildir.
Maaşımdan 40 TL kesinti var. Bunun 4 TL ilaç farkı, 36 TL muayene katılım payı ama ben sadece 1 kere hastaneye gittim ve sadece reçete yazdırdım. Kesintinin sebebini öğrenmek istiyorum. Kişinin ……….. hastanesinde 11.01.2010 tarihinde 2 kez farklı branşta muayenesi yine aynı hastanede 23.02.2010 tarihinde muayenesi görünmektedir. Kişi anılan tarihlerde ………….Hastanesinde muayene olmadığını belirtmesi halinde konu …… sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğünce değerlendirilmek üzere ……..SGK İl Müdürlüğü’ne aktarılması gerekmektedir.
Özel hastanelerde muayene ücretleri farklı mıdır diye soruyor ve de ameliyat için ek ücret alınır mı ve de yatak parası her gün için alınıyor mu? Hastaneler bu ücreti kendilerine göre mi yoksa kanunlara göre mi alıyorlar? Sosyal güvencesi var. Özel hastaneler gruplandırıldıkları puan üzerinden kişiden muayene ve yaptıkları
her işlem bedeli için (malzeme ve ilaç bedeli hariç) %30-70 aralığında fark ücreti alma hakkına sahiptirler. Bu fark ücreti almaları mevzuata dayanmaktadır.
Özel hastanelerde girişte ücret talep edilmesi yasal mıdır? Muayene olmadan önce 8 TL ücret alıyorlar. SSK çalışanıyım. Bu ücreti almaları yasal mıdır. Herhangi bir makbuz verilmiyor. ………. Tıp Merkezi’nde oldu bu olay.Şikayet amaçlı değil bilgi almak için araştırılmasını istiyorum. Özle sağlık kuruluşları tesis puanlarına göre verdikleri hizmetler için (muayene
dahil) SGK nın ödemiş olduğu bedelin %30-70 aralığına kendilerine ilave ücret
alma hakına sahiptirler. Yapılan işlem tamamen mevzuata uygundur.
Adresi verilen hastanede fatura verilmediği için şikayetçiyim Sağlık hizmet sunucuları,vermiş oldukları hizmetlerden aldıkları ilave ücret bedel
leri için fatura vermek zorundadırlar. Kurumca karşılanmayan ilave ücret bedellerine fatura kesilmesi daha çok vergi mevzuatını ilgilendirdiğinden başvuru sahibinin bu konuyla ilgili olarak hastanenin bulunduğu ildeki vergi dairesine müracaatı önerilmelidir.
Gaziyim ve çocuklarım ücretsiz muayene olabiliyordu. Ancak özel hastane bu durumu kabul etmedi. Özel hastanelerde gazi çocukları ücretsiz tedavi olabilir mi? Konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.2 maddesi gereği Gazilerin Kurumla sözleşmeli
resmi sağlık kurumundan sevk edilmeleri koşuluyla kendilerinden özel hastane
lerde ilave ücret alınmaması gerekmektedir..Eğer başvuru sahibi resmi sağlık
kurumlarından sevk edilmeden direkt özel hastaneye gittiyse hastane tarafından kendisinden ilave ücret alınması mümkündür.
……. Hastanesi’nde muayene ücreti olarak 15TL, tahliller için 40 TL ücret alındı. Alınan bu ücretler yasal mıdır? Özel hastaneler puanlaraına göre hastadan vermiş oldukları hizmet üzerinden
%30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Başvuru sahibi kendisi
ne yapılan tetkikleri kalemler halinde il müdürlüğüne bildirmesi halinde özel hastanece alabilecekleri ücreti aşan bir tahsilat yapılıp yapılmadığı kendisine bildirilebilecektir.
Özel hastanede tedavi olduğumda ödediğim ücretlerin SGK’dan tekrar alamıyacağıma dair benden form imzalattılar. Bu yasal mıdır? Özel hastaneler kendilerine müraccat eden GSS li hastalardan punlarına göre
%30 -70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Hastadan tahsil edilen
bu ücret için SGK dan istenmeyeceğine dair taahhütname imzalattırmaları
mevzuata aykırı değildir. Ancak hastane vermiş olduğu hizmet için yukarda
beliritlen oranları aşan ilave ücret alamazlar. Bunun için taahhütname imza
latmaları da Kurumca kendilerine uygulanacak müeyyidelere engel değildir..
Babam emeklidir. Özel hastaneye getirdim.Hastane bizden 180.00tl oda parasının yarısını sizin ödemeniz gerekir denildi. Doğru mudur? Yoğun bakımda herhangi bir ücret ödenir mi? Yoğun bakım hizmetlerinde Genel Sağlık Sigortalısından ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Eğer alındıysa kişi elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Özel hastanelerde alınan ücretlerde fiyat ücretlerini herkesin göreceği şekilde asılması gerekiyor. Anlaşmalı hastanelerde uygulanan fiyatları nasıl öğrenebiliriz? SGK kurumundan ricam bize bu ücretleri öğrenebileceğimiz bir liste istiyorum. Bilindiği üzere özel hastanlerin alabileceği ilave ücretler SUT eki listelerde yer alan 5000( beşbin) adet civarındaki tıbbi işlem üzerinden alınmaktadır. SGK.gov.tr Portalında yer alan SUT eki bu listelerde hasta kendisine yapılan işlemi bularak kendisinden alınan ilave ücretin kıyaslamasını yapması mümkündür. Diğer yandan bu konuyla ilgili en efektif çözüm yaratmak adına kurumca da çalışmalar yürütülmektedir.
Eşi SSK olarak çalışıyor. Bel fıtığı ameliyatı devlet hastanesinde yapıldığında kurum ne kadarını karşılıyor. Özel hastanede yapıldığında örneğin %30luk anlaşması olan bir hastanede ne kadarını kurum karşılıyor. Ücret olarak nedir? Kişiden …..hastanesine gittiğinde bel fıtığı ameliyatı için 3500tl istemişler. Bu durum normal midir? Fakat normal bel fıtığı ameliyatı değil endoskopik tessys bel fıtığı ameliyatı olacak bu durumda kurum ne kadarını karşılar? Diskektomi( bel fıtığı) ameliyatı devlet hastanesinde yapılırsa hiç bir ilave ücret kişiden alınmamaktadır. Ancak özelde yapılırsa verilen hizmetin % 30-70 aralığında ilave ücret alınması söz konususdur. Diskektomi lomber ,servikal, tek veya çift taraflı tek seviye vs. ile bir çok operasyon tipi vardır. Ameliyat tipine göre %30 üzerinden 300-1000 TL aralığında ilave ücret alınması mümkündür.
Şehit aileleri özel hastanelerde muayene ücreti öder mi? Araştırılmasını istiyorum. Ben evlendim çocuklarım bu haktan yararlanıyor. Şehid ailesinden SUT 3.3.2 maddesi gereği kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarından sevk edilmiş olmaları şartıyla özel hastanede otelcilik hizmeti hariç olmak üzere ilave ücret kendilerinden alınmaz.
Sağlığımız bozuluyor ve tahlil yaptırıyoruz, para veriyoruz. Kimse bu kişinin gelirini düşünmüyor. Test yaptırırken tahlil yaptırırken ücret ödüyoruz ve bu konu hakkında çok rahatsızım.Bu konunun iyileştirilmesini istiyorum.Bundan 5 sene önce test ya da tahlil için para ödenmiyordu.Şuan ödüyoruz bu durumun düzeltilmesini istiyorum. 5510 sayılı yasa gereği GSS’lilerden katılım payı alınması gerekmekte diğer yandan özel hastanelerde tedavi olunması durumunda hastanece ilave ücret alınmasıda mevzuat gereğidir. Mevcut durumda şikayetle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
SGK özel hastaneler için neden bir fiyat belirlenmiyor? Boşuna mı prim ödüyoruz.Bu sistem çok yanlış. SGK özel hastaneler için SUT eki listelerde yer alan fiyat tarifelerini kullanmaktadır. Diğer yandan hastalardan alınabilecek ilave ücretlerin tedavi öncesinde hastanında bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalar da yürütülmektedir.
Kurumla anlaşmalı olan özel hastane acilden giren yoğun bakım hastası özel hastaneye ücret ödemek zorunda mı? Değilse bu konu ile ilgili kanun maddesi istiyor. Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3 (1ve2) maddesi gereğince acil hal ve yoğun bakım tedavilerinde sigortalıdan ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
Emekli Sandığı’na tabi kişiler hangi özel hastanelere gidildiğinde muayene olabilir? Ayrıca ne kadar ücret ödemeleri gerekmektedir? Gss li kişiler SGK ile sözleşmeli tüm özel hastanelerden tedavi hizmeti alabilmek
tedirler. Özel hastaneye başvuru yapıldığında almış oldukları hizmet bedelinin
% 30-70 aralığında ilave ücreti özel hastaneye ödemeleri gerekmektedir.
10.04.2012’de çocuğum oldu. Erken doğum olduğu için yoğun bakımda yatıyor. SGK ile anlaşmalı özel hastanede. hastane adı: …… Hastanesi.Masraflarını kurum karşılıyor mu? Yoğun bakım tedavileri hastanelerce ilave ücret almadan vermek zorunda oldukları bir tedavi tipidir. Bu tedavi hizmetleri kurumca karşılanmaktadır.
Özel hasteniyi arıyorum, hastane farkını öğrenmek için ancak telefonda cevap vermiyorlar. Konu hakkında şikayetçiyim. Özel Hastaneler verdikleri hizmetler için %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Kişi muayene olmadan da ne tür işlemlerin yapılacağı bilinmeyeceğinden muayene fark ücreti dışında istenebilecek tetkikler için muayene olması gerekir. Eğer sadece muayene ilave ücretini soruyorsa bu ücret 20 tl yi geçmemesi gerekmektedir. Ancak diğer tıbbi işlemler için mutlaka muayene olması gerekmektedir.
Emekli Sandığı emeklisi kişi dördüncü evre akciğer kanseri özel hastanesine gittiği zaman bu hastalık sebebiyle gittiği zaman kurum hastane masraflarının ne kadarını karşılar yada acilden gittiğimiz ücret öder mi, araştırılmasını istiyorum. Kanser tedavisi olarak yapılan kemoterapi, radyoterapi ve radyo izotop tedavilerinden ilave ücret alınmamaktadır. Acil tedavilerde ücret alınmamaktadır.
Annem kanser hastası SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavi görüyor. Hastane tedavi nedeniyle fark ücreti alıyor. Kanser hastalarından tedavi farkı alınmayacağı şeklinde bir bilgiye ulaştım. SGK fark ücretimi karşılıyor mu? Karşılıyorsa ne kadarını karşılıyor? SUT gereği Kanserli hastaların tedavilerinden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Bu çerçevede Sigortalı ilave ücret ödemiş olması halinde SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Emekli oldum.700 TL maaş alıyorum. Cocuğuma tedavi yapılacak. 3 ayda bir 3 profesör coçuk üzerinde çalışma yapacak masraf olarak her seferde 1.5 milyar para istiyorlar.Ben bu parayı nasıl öderim.Yardım istiyorum. Çocugumun hastalıgı: Kemik Kanseri (eming sankromu) 12 yasında. Kanser tedavileri için sağlık hizmet sunucuları sigortalıdan ek ücret talep
etmemeleri gerekmektedir. Sigortalının hangi ünv hastanesinde ve hangi ad
altında kendisinden para istendiğini belirtir şekilde SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı
olarak müracaat etmesi önerilmelidir.
SSK emeklisiyim. Kanser hastasıyım. SGK ile anlaşması olan hastanelerde bizden yüklü miktarda ücret alınıyor. Bakanımız ücret alınmayacak diye açıkladı; fakat hastanelerde bu kurala uyulmuyor. SUT 3.3.3 (4) maddesi gereği kanser tedavisi ( radyoterapi,kemoterapi,radyo
izotop tedavileri ) için hastaneler Genel Sağlık Sigortalılarından ilave ücret
almamaları gerekmektedir. Sigortalının elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne
müracaatı önerilmelidir.
Babam .. … Hastanesinde muayene oldu. 750.000 TL’ lik ücret alındı. Bu ücretten
dolayı hastaneden şikayetçiyim.
Gamma Knife tedavisi radyocerrahi tedavi yöntemi olup SUT’ göre ilave ücret
alınamayacak işlemler kapsamına girmemektedir. Bu nedenle kurumca yapılacak
bir işlem bulunmamaktadır.
Gözden ameliyat olacağım diyaliz hastasıyım. Ben fark ücreti öder miyim, öğrenmek istiyorum.
400 TL ödemem gerektiğini söylediler. Kurum karşılamıyor mu, öğrenmek istiyorum.
Göz ameliyatanın özel hastane de yapılması halinde fark ücreti ödemeleri mevzuata aykırı değildir. Ancak kişi operasyonunu Devlet Hastanesi veya Üniversite hastanelerinden birinde yaptırırsa bu fark ücreti ödemesi yapmayacaktır.
Kanser hastaları anlaşmalı özel hastanelerden ücretsiz tedavi olabilirler mi? Genel Sağlık Sigortalı Kanser hastaları sözleşmeli sağlık hizmet sunucularında
ücretsiz tedavi olma hakkına sahiptirler. Sigortalı sözleşmeli hastaneye
müracaatında o hastanenin hasta kabul etmemek gibi bir tercihi kullanma
hakkı yoktur.
Kanser hastalarının kan alımlarında ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini öğrenmek istiyorum. Kanser tedavisi gören kişilerin tüm tedavi giderleri kurumca karşılanmaktadır.
Eşim kanser hastası. Radyo terapi tedavisine taksi ile giderse kurum bunu karşılar mı? Bu işlemler için neler yapmam gerekmektedir? Kanser tedavisi (radyo terapi ) bedelleri kurumca karşılanmaktadır. Kişinin
Kurumla sözleşmeli tedaviyi verebilecek herhangi bir özel veya resmi hastaneye
TC nosunun yazılı olduğu bir kimlikle müracaat etmesi halinde kendisine gerekli
tedavi verilebilecektir.
Karaciğer kanseri nakli olursa hangi hastanede yapabiliriz? Ameliyatı karşılarken tahlil ve yatak parsını neden karşılamıyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Onkoloji servisinde yer bulunamıyor. Genel Sağlık sigortalısı için Karaciğer nakli tedavi bedeli kurumca karşılanmaktadır. Aynı zamanda ilaç ve yatak ücretleride kurumca bedeli ödenmektedir.
Kurumla sözleşmeli Organ doku nakli merkezi olan hastanelerde bu işlem yapılmaktadır. Hastanın üniversite hastanlerine müracaatı önerilebilir.
Bağ-kurlulardan kanser hastaları için ışın tedavisinde fark alınır mı? Konu hakkında bilgi almak istiyorum.SUT gereği kanser hastalarından radyoterapi (ışın) tedavisinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir. SUT gereği kanser hastalarından radyoterapi (ışın) tedavisinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
SSK’ya tabi çalışanım. Eşimi ………. Tıp Fakültesine götürdüm. Tomogrofi için 300 TL biyopsi için 150 TL istendi. İstenen bu ücretler niçin alındı. Bilgi almak istiyorum. Kamu üniversite hastaneleri vermiş oldukları tedavi hizmetleri için sigortalıdan
ilave ücret almamaları gerekmektedir. Bu bağlamda sigortalıdan tomografi ve
biyopsi işlemleri için ilave ücret almaları doğru bir uygulama değildir. Bu nedenle
sigortalının elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı
müracaat etmesi sağlanmalıdır.
…. Hastanesi’nde muayene için 20 TL alıyorlar ancak 8 TL’lik fatura kesiyorlar.8 TL’si devlet geri kalanı bize gidiyor dediler. İnceleme yapılmasını istiyorum. Özel Hastanelerde muayene katılım payı 15 tl olup bunun 12.tl si hastane tarafından kurum adına kesilmektedir. Geri kalan 8 tl ise ilave ücret olarak alındığı anlaşılmakta olup hastanece yapılan işlem doğrudur.
Aşağıda adres bilgileri verilen i hastanede 15 yaşında olan …… nın kolu alçıya alınmış. 200 TL. para talep edilmiş. Şikayetçiyim. Devlet hastaneleri sigortalılara vermiş olduğu hizmetler için ek ücret almamaları
gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğüne müracaatı
önerilmelidir.
Çocuklarımı 1.12.2010 tarihinde özel hastaneye götürdüm. muayene ücreti olarak benden 12 + 8 lira para aldılar. Saglık Bakanımız Recep Akdag’ın konuşmasında özellikle özel hastanelerin muayene ücreti olarak 12 + 3 ücreti olduğunu söyledi mağdur olanların şikayet etmesini söyledi. Kişi kişisel bilgilerinin gizli kalmasını istiyor. Sigortalıdan alınan 12+8 tl nin 12 Tl si kurum adına kesilen muayen katlım payıdır. 8 Tl ise hastanenin alabileceği ilave ücret bedeli olup yapılan işlemde mevzuata aykırırlık yoktur. Sn Bakanın açıkladığı 12+3 ise kurum adına 12 tl.ni özel hastane tarafından kesilen katılım payını ,3 tl ise ilaç yazıldıysa eczanenin kurum adına kesilecek katılım payını göstermektedir.
………… özel hastanede muayene oluyor katılım payı alınıyor ve ödeme ile ilgili herhangi bir makbuz ve belge verilmedi. Şikayetçiyim. Özel hastaneler muayen katılım payı olarak 12 tl.yi kurum adına hastadan tahsil
ederler. Bu miktar için fatura kesilmemesi doğru bir uygulamadır. Ancak 12 tl dışında kendilerinin aldıkları ilave ücret için mutlaka fatura kesmeleri gerekmekte
olup aksi durum vergi mevzuatı açısından da suç teşkil eder. Sigortalının 12 tl
katılım payı haricinde kendisinden alınan ilave ücret için fatura kesilmemesi halinde SGK İl Müdürlüğü’ne veya vergi dairesine müracaatı önerilmelidir.
Özel …………. Hastane’sine çocuğumu götürdüm 25 TL ödedim ama bana 13 TL lik fiş kestiler .Çocuğum eşim üzerinde gözüküyor.
Gereğinin yapılmasını istiyorum.
Özel hastanelere muayene için müracatta hastane tarafından kurum adına
kuruma ödenmek üzere 12 tl katılım payını hastadan tahsil ederler. Bu katılım
payı kuruma ödendiği için hastanlerce fiş kesilmemektedir. Bu çerçevede
şikayetçinin 12 tl eksik fiş
Adres bilgileri verilen hastaneden 2 kere muayane ücreti alındı. İlgili hastaneden şikayetçiyim. Özel hastaneler her muayene için Kurum adına 12 tl katılım payı ve kendileri
içinde 8-20 tl arasında değişen ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede sadece muayene başına 20 ve 32 tl arasında alınan ücretler makul sayılabilir. Başkaca bir işlem yapılmamış olması şartıyla bu aralığı aştıysa kişinin SGK
İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Dahiliye ve Çocuk için A tipi bir hastanenin alabileceği en fazla katılım payı ve tahlil ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek stiyorum. Dahiliye ve çocuk polikliniklerinde kurumun özel hastanelere ödediği muayene
ücret bedeli 27 ve 25 tl. dir. A sınıfı hastanelerin alabileceği ilave muayene
ücret oranı bu rakamların % 70 nin geçemez. Tahliller için ise ek SUT eki fiyat
listresinde belirtilen tahlil bedeli rakamların % 70 ni geçemez. Bu listede yüzlerce tahlil mevcut olup başvuru sahibinin hangi tahlil bedelinin ilave ücretini öğrenmek istediğini belirtmesi halinde gerekli cevap verilebilecektir.
……. özel hastane de muayene katılım ücretleri zamlanmış. Bunun hakkında bilgi istiyorum. Özel hastanelerin hepsinde katkı payı yükselmiş. Bilgi istiyorum. Özel üniversite ve hastanelerden kurum adına kesilen muayene katılım payı
yükseltilmemiştir. Ancak özel üniversite ve hastaneler punları üzerinden verdikleri hizmet bedelinin %30-70 aralığında kişiden ilave ücret alma hakkına sahiptirler.
Özel hastaneye cildiyeye muayene için gittim. Toplamda 49,00 TL alındı.Faturalandırılan giderler:Muayene katılım payı:18,90 L.Hastane işletme gideri:18,10 TL alındı. Bu tutarlar faturalı. Kalan tutar (12,00) lira fatura kesilmedi. Şikayetçiyim Özel hastanelere giden Genel Sağlık Sigortalılarından 12 tl kurum adına kuruma
ödenmek üzere muyane katılım payı kesilmektedir. Bu bedel kuruma ödendiğin
den hastanelerce fatura kesilmemektedir. Yapılan işlemde mevzuata aykırı bir
durum görülmemektedir.
Özel hastaneden tedavi oldum. Hem hastaneden hem de eczaneden ücret aldılar. Uygulama doğru mudur? Hastane ücreti alıyorlar. Eşimden dolayı sağlıktan yararlanıyorum. 3 TL doktor parası olarak alındığını söylüyorlar. Eczane 4.5 TL fiş veriyor ;ama 7.5 TL alıyor. Hastane zaten 18.50 TL aldı. 6.50 TL devletinmiş. İlaçlar:Refresh,Blephamıde Özel hastanelerde ayaktan tedavilerde muayene katılım payı olarak kurum adına 12 tl hastadan tahsil edilir. Eğer ilaç yazıldıysa eczanede de 3 tl kurum adına kişiden tahsil eder. Diğer yandan özel hastaneler kişiden %30-70 aralığında ilave ücreti kendilerine alma hakkına da sahiptirler. Bu çerçevede yapılan işlemde herhangi bir mevzuata aykırılık görülmemektedir.
Muayene ücreti 20 TL alınıyor. 10 TL fatura veriliyor. Bunun 10 TL hakkında bilgi almak istiyorum. kurum adına kesilen 12 tl muayene katılım payı için hastaneler fatura kesmezler. Ancak kendileri için aldıkları ilave ücret için fatura vermek zorundalar. Bu çerçevede kurum adına kesilen katılım payı dışında ilave ücret alındıysa ve bunun için fatura kesilmediyse kişinin vergi açısından bulunduğu ildeki vergi dairesine ve SGK il müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
40 günlük çocuğu var 20.12.2010 da ……. Hastanesi’ne gitmiş katılım payı almışlar başka bir hastaneye gitmiş oradan da 40 günlük çocuktan devlet para almıyor demişler. Şikayetçiyim. Yeni doğan bebeklerde ilave ücret alınması yasaklanmıştır. Kurum adına tahsil
edilen muayene katılım payı alınmaması söz konusu değildir.
…………………… Ünv. Diş hekimliğinde kızımın damağındaki et parçasını aldırdım.41 TL.para ödedim.Neden bunu SGK ödemiyor? Kamu üniversite hastanelerinin öğretim görevlileri ile otelcilik hizmetleri dışında
hiç bir işlem için fark ücreti almamaları gerekmektedir. Sigortalının elindeki fark
ücreti belgesiyle anılan üniversitenin faturalarını inceleyen ………… SGK il
Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaatı önerilmelidir.
Özel hasteneyi arıyorum, hastane farkını öğrenmek için ancak telefonda cevap vermiyorlar. Konu hakkında şikayetçiyim. Özel Hastaneler verdikleri hizmetler için %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Kişi muayene olmadan da ne tür işlemlerin yapılacağı bilinmeyeceğinden muayene fark ücreti dışında istenebilecek tetkikler için muayene olması gerekir. Eğer sadece muayene ilave ücretini soruyorsa bu ücret 20 tl yi geçmemesi gerekmektedir. Ancak diğer tıbbi işlemler için mutlaka muayene olması gerekmektedir.
18.04.2012′ da eşi beyin felci geçirmiş ……. Hastanesi’ne götürmüş 1 hafta ilaç tedavisi yapılmış şuuru yerşinde değilmiş.Sonra ………….. Radyoloji Ünitesine sevk etmişler.Ücretli muayene edilmiş sonra da MR istemişler. MR’ı da ücretli çekmişler.MR’a ilaç verilerek almışlar.İlaç verirken rahatsızlanmış.MR çeken bayandan başkası orda yokmuş.kimse yardım etmemiş.Bu durumdan şikayetçi.’Eşim orada ölebilirdi. ‘dedi. Sigortalının kendisinden alınan MR ücreti ile ilaç ücret bedeline ait belgelerle
SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı etmesi , hastaya karşı ilgisiz tavırlarla ilgili
olarakta Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversite hastane başhekimliğine müracaat
etmesi önerilmelidir.
Hastaneler de 1.sınıf tek odalarda banyo tuvalet olması gerekiyor mu? para talep edebilir mi? 1.sınıf odalar tek kişilik banyolu telefonlu ve tv.li odalar olup, hastaneler kişiden
gecelik 90 tl ye kadar ilave ücret alma hakkına sahiptirler.
Emekli Sandığı’ndan emekli bir kişinin eşi psikolog ve psikiyatri için özel hastane ve üniversite hastanelerine gittiğinde bu sağlık hizmetinin ne kadarını kurum karşılar? Devlete ait Üniversite hastanesinde psikyatrik işlem bedellerini kurum karşılar ve bu üniversite hastanelerinde kişiden ilave ücret alınmaz. Ancak mevzuat gereği özel hastane veya özel üniversite hastanelerine müracaatta hastanenin verdiği tedavi bedelinin %30-70 aralığına tekabül eden kısmını hastadan ilave ücret olarak alma hakkına sahiptir.
Kanser hastalarından hastanede para alınır mı?
(Özel hastane devlet hastanesi farkediyor mu??kemoterapilerde
Kanser tedavileri için sağlık hizmet sunucularının kişiden ilave ücret almaları SUT mevzuatına aykırıdır.
Eşim özel hastanede doğum yapacak.4500 TL ücret istiyorlar.SSK’lıyım.Doğum sonrası yoğun bakım gerektirecek bir durum olursa bu masrafları SGK karşılıyor mu?4500 TL olan rakam normal midir?Detaylı bilgi istiyorum. Kurumla sözleşmeli bir hastanede doğum yaptırılacaksa belirtilen ilave ücret normal sayılabilecek ilave ücretin çok üzerinde bir rakamı göstermektedir. Diğer yandan yoğun bakım hizmetleri yine kurumca sözleşmeli bir hastanede verilecekse ilave ücret alınmadan tamamını kurum karşılar.
Eşim ……… Hastanesi’nde doğum yapacak.Hastane bizden doğum ücreti olarak 300TL talep etti. Diğer yandan başka bir arkadaşım Kayseri’de başka bir hastanede doğum gerçekleştirdiğinde sadece katılım payını ödedi. Bu 300 TL almak istemeleri doğru mudur?Öğrenmek istiyorum. Özel hastaneler puan durumlarına göre hastalardan verdikleri hizmet bedelinin %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bazı hastanelerin ilave ücret almaması diğer hastanelerinde almayacağı anlamına gelmemektedir. Normal doğum için doğum haricinde ekstra hiç bir tedavi verilmezse özel hastanenin alabileceği ilave ücret puan durumuna göre 120- 280 TL aralığındadır.
……. hastanede tedavi gören kişi SSK emeklisi ve genel yoğun bakımda tedavi görüyor.Hastane bu hastanede tedavi gören kişiden hangi tedaviler için ücret talep edebilir.genel yoğun bakımda hangi tedavi için ücret talep edilir hangisi edilmez.Hastanede tedavi gören kişi SSK emeklisi.Konunun araştırılmasını istiyorum. SUT gereği yoğun bakım tedavilerinde kişiden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Eğer kişiden bu tedaviden dolayı ilave ücret alındıysa SGK İl Müdürlüğü’ne müracaat etmesi önerilmelidir.
Özel …….. Hastanesi’ne gittiğimde 32 TL katkı payı ödedim.Bana verilen fatura 20 TL’likti. Alınan ücretin faturası kesilmedi. 12 tl kesilmeyen fatura bedeli kurum adına kesilen (kuruma ödenen) katılım payı olup fatura kesmemeleri mevzuat gereğidir.
Hastaneye girişimde muayane ücreti 29 LİRA aldılar.Çocuğum 7 yaşında.Bu yüzden hastaneden şikayetçiyim.Kulak rahatsızlığı için götürdüğüm hastaneden ücret aldılar. Özel hastanelerde muayene başvurularında 12 Tl kuruma ödenmek üzere kişiden tahsil edilir. Bunun dışında özel hastaneler verdiği tıbbi hizmetler için muayenede dahil olmak üzere SUT fiyatlarının %30-70 oranında kişiden ilave ücret alma hakkına sahiptir. Bu çerçevede 29 tl nin 12TL si muayene katılım payı olarak düşünülürse geriye kalan 17 TL nin ilave ücret olarak alınması mevzuata aykırı değildir.

SGK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SGK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SIKÇA SORULAN

SORULAR VE CEVAPLARI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI
SORULAR CEVAPLAR
Kardeşim için hastaneye acilden giriş yaptık.İşten çıkışı 90 günü aştığı için bizden para talep ettiler.Bu parayı ödedik ancak ve bir fiş aldık.Ancak fişin üzerinde kaşe basılmış ve daha önceden de 2 kişiden bu ücreti almışlar. Bu durumun incelenmesini istiyorum. Şikayette bulunan vatandaşın sigortalılığı sona erdiğinden kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak Başbakanlığın Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu konulu 2010/16 sayılı genelgesi gereğince acil servisten hastadan para alınmaması gerektiğinden kişinin konu için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapması yönünde bilgilendirilmelidir.
Çocuğum anaokulunda düşmüş ve öğretmenleri …….. Hastanesine götürmüşler. 150 TL  para istenmiş.Başhekimle görüştüm 95 TL tarafıma geri ödendi.Ancak 55 TL’yi ödemediler.Bu durumun incelenmesini istiyorum. SUT gereği acil hizmetler için sigortalıdan herhangi bir ücret alınmaması gerekmektedir. Özel Sağlık hizmet sözleşmesinde de bu duruma aykırı davranılması halinde cezai müeyyide öngörmektedir. Konunun değerlendirilmesi için sigortalının elindeki fatura örneğiyle birlikte yazılı olarak hastahanenin faturalarının incelendiği ….. SGK il Müdürlüğü’ne yazılı müracaat etmesi yönünde bilgilendirilmelidir.
Askeriye’den emekli oldum………. Üniversitesi Hastanesinde acilde tedavi oldum.500 TL ücret ödedim.Bu uygulama yasal mıdır? Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müraacat etmeleri gerekmektedir.
Kanser hastasıyım. 4.evre. Gündüzleri yanımda kimse olmadığı için akşamları acil servisten giriş yapmak zorunda kalıyorum. Bana çekilen filmlerden ücret talep ediyorlar. Ayda 10 film çektiriyorum, bu ücreti karşılamakta güçlük çekiyorum. Sosyal güvencem olduğu halde neden benden para alıyorlar. Bu durumdan şikayetçiyim. Acil olmayan bir halden dolayı sağlık hizmet sunucusu tarafından verilen sağlık hizmetleri kuruma fatura edilmesi halinde, kurumca bu hizmet acil kapsamında değerlendirilmediği için hastane faturasına kesinti uygulanmaktadır. Bu nedenle hastanın herhangi bir sağlık hizmeti sunucusuna normal poliklinik muayenesi olabileceği saatlerde başvurması gerekmektedir.
Salı günü çocuğum rahatsızlandı ve eşim doktora götürdü. Acilden giriş yapıldı ancak bizden 44 TL aldılar. Neden bu ücreti alıyorlar?Durumdan şikayetçiyim. Acil haller hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalıdan alınan ücret için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müraacat etmeleri gerekmektedir.
Eşim  SSK’lı olarak çalışıyor. Elini kestirdiği için 12 Kasım Cuma günü acilden giriş yapıldı. Acilde yapılan işlemlerden dolayı tarafımızdan 119.50 TL ücret alındı.Bu işlemin kanuni dayanağı var mı öğrenmek istiyorum? Acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir.
Bodrum’da gece hastaneye gittim.Tampon ve serum takıldı.Bir saat kadar kaldım.
860 TL ücret aldılar.Bu kadar alınması lazım mı?
Kurumumuzla sözleşmeli sağlık hizmet sunucularınca acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Anılan hastanenin kurumla sözleşmesi olmaması halinde sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir..Bu durumda sigortalıya SUT fiyatları üzerinden geri ödeme yapılacaktır.
28.11.2010’da acilden hastaneye giriş yaptım.İsal vakası olarak.Serum takıldı.Pazar
akşamı olduğundan faturayı kaşelemediler.Serum için 80 TL,muayene için 50 TL ücret aldılar.Bu durumun incelenmesini istiyorum.
Acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir
Acil girişlerde hastaneler tarafından ücret talep edilmeyeceği konusunda bilgiye sahibim; fakat yengemi 12.03.2012 tarihinde acilden giriş yaparak muayene ettirdik. Hastane bizden 290 TL ücret talep etti. Aldıkları bu ücret yasal mı? Acil hallerde hastadan ücret alınmamaı gerekmektedir.Hasta GSS li ise SGK il Müdürlüğüne GSS’li değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaatı
önerilmelidir.
6 yaşındaki çocuğumu yüksek ateş ve isal nedeniyle acil olarak hastaneye götürdüm. Hastane acil olduğu halde bizden ücret olarak 60.60 TL talep etti. Acil girişi olduğu halde bizden alınan bu ücret yasal mı? Hastalardan acil hallerde ücret alınmaması gerekmektedir. Kişinin GSS liği var sa elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne GSSli değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Tansiyonum yükseldiğinden dolayı acile gittim, benden ücret talep ettiler.
Gerekli incelemenin yapılmasını istiyorum.
Şikayetçinin GSS li ise SGK il müdürlüğüne GSS li değil ise Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
Acilden hastane gittiğimde muayene ücreti talep ettiler. Acil olarak giriş yaptılar. Ücret ödemeden çıktık eve geldiğimizde ödeme yapmamız için aradılar. Şikayetçiyim. Acil sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bunun için hastanenin bağlı bulunduğu SSGM’ye başvurmak gerekmekte.
…………. hastaneye acilden giriş yaptık, karın ağrısı şikayeti ile gittim. Çıkışı da acilden yaptık. Israrlarımız sonucu fatura aldık. Toplamda 100 TL ödedik. Faturada günlük yatak ücreti gözüküyor; fakat acilden giriş yaptık. Acil sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bunun için hastanenin bağlı bulunduğu SSGM’ye başvurmak gerekmekte
Acil kalp ve kanser hastalarından hastanelerde hiçbir ücret talep edilmeyeceği konusunda Sağlık Bakanı’mızın gecen hafta bir açıklaması oldu.Özel hastane dahi olsa ücret alınmayacak dedi.Ama ben annemi acil kanser hastası olarak hastaneye götürüldüğünde belli bir miktar ödedik. Bunun doğru olup olmadığını öğrenip ona göre işlem yapacağım. Bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Acil vakalarda ve kanser hastalıklarının tedavisinde ( kemoterapi, radyoterapi, radyoizotop tedavileri) ilave ücret ve katılım payı uygulaması bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle vatandaştan ücret istenmemesi gerekmektedir.
 23.04.2012 tarihinde acilden giriş yaptık. Sigortamız olmadığı için röntgen parası olarak 53.40 TL alındı. Acilden giriş yapmamıza rağmen alınan bu ücret yasal mıdır? GSS’li olmayan kişiler için sağlık hizmet sunucularınca verilen hizmetlerle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Acil serviste GSS’li olamayan kişilerden ücret alınması hususundaki şikayet merci Sağlık Bakanlığı’dır. Kişi anılan bakanlığa yönlendirilmelidir.
Acile giden vatandaşımıza dikiş attıktan sonra senet yaptılar.Şikayetçiyim. Acilde tedavi gören kişinin GSS’li olup olmadığı belirtilememiştir. Kurumun gerekli işlemi yapabilmesi için tedavi gören kişinin GSS’li olması gerekir. Bu nedenle kişiden GSS durumunun olup olmadığı sorulmalıdır. Tedavi gören kişi GSS’li değilse şikayetin Sağlık Bakanlığı’na yapılması yönünde bilgilendirilmelidir.
Kurumla anlaşmalı olan özel hastane acilden giren yoğun bakım hastası özel hastaneye ücret ödemek zorunda mı? Değilse bu konu ile ilgili kanun maddesi istiyor. Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3 (1ve2) maddesi gereğince acil hal ve yoğun bakım tedavilerinde sigortalıdan ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
Eşimin kardeşi ilaç aldığı için devlet hastanesinin aciline kaldırıldı. ilk müdahaleler yapıldı ve testler yapıldı oradan yer olmadığı için başka bir özel hastaneye gönderildi. orası para talep ettiği için başka bir devlet kaldırdık hastamızı 1 gece yoğun bakımda kaldı.Yoğun bakım için para ödedik.Yoğun bakıma ve acil olarak alınması durumunda hastadan para talep ediliyor mu? Acil ve yoğun bakım hizmetlerinde vatandaştan ücret alınmaması gerekmektedir. Ancak kişi GSS’li olmadığı için kurumumuzca yapılacak bir işlem olmadığı konuyla ilgili şikayetin Sağlık Bakanlığı’na yapılması önerilmelidir.
Gaz sıkışması sebebi ile özel hastaneye gittim, katılım payı olarak 35 TL alındı. Bu paranın alınması doğru mu? Durumun acil olup olmadığı nasıl ve nereden öğreneceğiz?Bu konular hakkında bilgi almak istiyorum. Hastaneye rahatsızlığının acil olduğunu düşünerek acilden giriş yapan hastalara kurumca verilen hizmet bedeli için muayene bedeli ödenir. Ancak kurumca hastane faturası incelendiğinde vaka acil olarak değerlendirilmemesi halinde muyene dışında hastaneye hiç bir ödeme yapılmaz. Vatandaşın vakanın acil olup olmadığını bilmesi mümkün değildir. Bu nedenle gaz sıkışması durumu acil olarak değerlendirilmediğinden hastanece normal giriş yaptırılarak işlem gördüğü anlaşılmaktadır.
Hastaneye acil olarak gittim. iğne yapıldı ve karşılığında 15 TL alındı.Karşılığında fatura verilmedi. Aynı şekilde kayınvalidemi acil olarak götürdük. Ona da serum takıldığı için 100 TL alındı ve fatura verilmedi. Alınan bu ücretler yasal mı? Öğrenmek istiyoruz. Kurumun birinci basamak özel sağlık kuruluşlarıyla (Polikliniklerle ) sözleşmesi mevcut değildir. Bu nedenle özel hasta statüsünde işlem yaptıkları anlaşılmaktadır. GSS’lilerin sözleşmeli (Tıp merkezleri veya özel/kamu hastanelerine) gitmeleri önerilmelidir. Diğer yandan GSS li acil durumlarda sözleşmesiz yere gittiğinde ödemiş olduğu tedavi bedeline ilişkin belgelerle durumununda acil olması şartıyla kuruma müracaat ettiğinde yaptığı giderler SUT fiyatlarıüzerinden kendisine ödenir
Eşim hamile, pazar günü öğlen 12:00 da acil hastalandı ve acile götürdük. Hastanede acil girişi yapıldı ve daha sonra polikliniğe çevirdiler. Bu konu hakkında bilgi verilmesini istiyorum. Şikayetçiyim ve benden alınacak 30 TL katılım payının silinmesini istiyorum.aynı hastane 3 boyutlu ultrason görüntüsü için biz 150,00 TL ödeme yaptık ve bana verilen faturada alınan ücretin öğretim üyesi farkı adı altında alındı. Şikayetçitim. Hekim muayenesine göre durum acil hal sayılmamış olduğu anlaşıldığından muayene katılım payının iadesi sözkonusu değildir. Özel Ünv. Hastanelerinde ilave ücret ve öğretim görevlisi farkı alınması mevzuata aykırılık teşkil etmediğinden kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Adres bilgileri verilen hastaneye acil giriş yapmış olmama rağmen 180 TL ücret alındı.
Bu alınan ücret yasal mıdır? İlgili hastaneden şikayetçiyim.
GSS ‘li olamayanların tedavi giderleri kurumca karşılanmamaktadır. Başbakanlığın
acil haller genelgesinde sosyal güvencesi olmasa dahi hastanelerce ücret
alınmadan acil tedavileri karşılamaları gerektiği belirtilmektedir. Konuyla ilgili
şikayet mercii Sağlık Bakanlığı olup kişi anılan bakanlığa yönlendirilmelidir.
Adres bilgileri verilen hastane gece acilden giriş yapmamıza rağmen kimliğimiz yanımızda olmadığı için yardımcı olmadılar. İlgili hastaneden şikayetçiyim. Hastanelere (acil haller hariç) müracatta kişinin kimlik tespitinin yapılması
hastaneler için bir zorunluluktur. Acil hal yani 24 saat içerisinde müdahale edilmezse hayati risk taşıma durumu varsa kimlik tespiti şartı aranmaz.Diş tedavisi de acil hale girmediğinden yapılan işlemde bir yanlışlık görülmemektedir.
Adres bilgileri verilen hastaneye intihar vakası ile acilden giriş yaptık.1 gün hastanede kaldık.Ve hastane 7.400TL ücret talep etti.Ancak daha sonra ücreti 3.750TL ye indir diler.Ücreti ödedik.Fatura tarafımıza verilmedi.İlgili hastaneden şikayetçiyim. ………….. hastanesi ile kurumumuz ile acil sözleşmesi bulunmamaktadır.
Ancak acil durumda sözleşmesiz hastaneye müracaata hasta tarafından ödenen
bedel SUT fiyatları üzerinden kendisine iade edilmektedir. Acil fatura ödeme
iadesi yapılabilmesi için Kişi SGK İl Müdürlüğü’ne yönlendirilmelidir.
………… hastaneye kalp krizi vakası için acilden giriş yaptık.Ancak başka bir hastaneye sevk edildik.170TL ücret talep edildi.Alınan bu ücret yasal mıdır? Sosyal güvencesi olmayan kişilerden acil ücreti alınması konusunda kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Sosyal güvencesi olamayan kişilerden
bu durumda alınan ücret bedeli ile ilgili şikayet mercii Sağlık Bakanlığı olup kişi
anılan bakanlığa yönlendirilmelidir.
Acilden giriş yapığı halde  Bizden para talep ettiler. Bize senet imzalattılar. İmzalatmadan ameliyata ve yatışa izin vermediler. 225.00 TL ödedim. Ama bizden yatması içinde senet aldılar.Bunu ihbar etmek istiyorum. Kişinin vermiş olduğu TC no dan GSS li olmadığı yeşil kartlı olduğu anlaşılmakta
dır. Kurumca tedavi giderleri karşılanmadığından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Kişi Sağlık Bakanlığı’na veya İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönlendirilmelidir.
Acil durumlarda hastanelerin para alması ile ilgili yayınlanan genelgedeki maddelerde ateşin 39 derece olması acil görünmüyor.Beyin kanaması acil görünmüyor.Açık bir şekilde acil durumların ortaya konmasını istiyor. Neler acil durumdur neler değildir bunların açıkça belirtilmesini istiyorum. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana
gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile
ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halin
de hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak
kabul edilir. Bunun dışındaki hizmetler acil olarak kabul edilmemektedir.
Havaalanında çocuğum düştü. Başına müdahale ettiler. Polis memuruyum. Acil durum olmasına rağmen ücret aldılar. Sadece pansuman yapıldı. Alınan ücret yasal mıdır? Gerekli incelemenin yapılmasını talep ediyorum. ………….. klinik ile kurumun sözleşmesi olmadığından dolayı ücret alınmıştır. acil vaka
olduğu için başvuru sahibinin elindeki tedavi işlem listesi ve faturalarla bulun
duğu ildeki SGK il müdürlüğüne müracaat etmesi halinde kendisine SUT fiyatları
üzerinden ödeme yapılabilecektir.
Acil kaşesi basıldığı halde acil girişimden ücret alındı, şikayetçiyim. 2008 yılındana sonrada sigortalı olduysa eğer sigortalılık durumu devam ediyorsa sağlık hizmeti alması gerekmektedir. Torba yasasıyla, 2008 senesinden sonra sigortalı olması arasındaki ilinti anlaşılamamıştır. Kişi sorunuyla ilgili bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Katılım payları ile ilgili şikayette bulunmuştum. Sonuç gelmedi. Bana bir yazı geldi. Acil olarak gidildiğinde doktorun acil hal olarak belirtmesi halinde para alınmayacağı bilgisi geldi. Ben acil olarak gittim sabahın 5inde neden bu şekilde uygulama yapılıyor. Şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Kişinin acil hali başvuru saatiyle alakalı değildir. Eğer hekim muayene sonucu rahatsızlığın acil olmadığına hükmederse acil kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır. Diğer yandan acil uygulamaları için kurumca çalışma yapılmakta olup sonuçlandığında duyurular yapılacaktır.
09/03/2011 tarihinde  acilden giriş yaptık muayene olduk ve gerekli müdahaleler yapıldı. 12/03/2011 tarihinde aynı hastanenin acil bölümüne tekrar giriş yaptık ancak muayene olmadan çıktık . Muayene olmadan çıktığımız için hastane yinede bunu kuruma fatura edebilir mi? Acilde hastalardan katılım payı alınmamaktadır.
 25-02-2011 de saat 20:00 da acilden giriş yaptık acilden serum ve oksijen verildi ve çıkış yaptık 1,5 saat kaldık 282 TL aldılar Kişinin GSS’li olup olmadığı hususunda bilgi olmadığından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Kişiye verilecek bilgide GSS’li olduğunu belirtirse konu incelenmek üzere …….. SGK İl Müdürlüğüne yönlendirilmelidir. Aksi durumda GSS li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından Sağlık Bakanlığı’na müracaatı önerilmelidir.
Bakanın yaptığı açıklamaya istinaden acil hastalara ücret alınmayacak ve kimse dönmeyecek denildi eşim 39 derece ateş ve mide bulantısı ile ……Hastanesi’ne gittik ve acilde bakmadılar polikliniğe gitmemizi söylediler daha sonra ………Hastanesi’ne gittim oradan da polikliniğe yönlendirildi. Sistemden ve hastaneleri uygulamalarında şikayetçiyim. Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden işlem yapılamamaktadır. Kişi GSS ‘li ise hastanenin bulunduğu SGK il müdürlüğüne konunun aktarılması gerekmektedir. Kişi GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır.
Biz hastaneye acil olarak gittik ve bizden tedavi masrafları olarak 12 bin lira bizden istendi biz bu ücreti ödemeyeceğiz çünkü acil olarak giriş yaptık bilgi istiyoruz incelenmesini istiyoruz Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden işlem yapılamamaktadır. Kişi GSS’li ise hastanenin bulunduğu SGK il müdürlüğüne konunun aktarılması gerekmektedir. Kişi GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığına yönlendirilmesi uygun olacaktır.
TEKAVUT sandığına bağlı olan kişi doğum yaptı ve acilden giriş yapıldı ve sezaryen ile doğum yaptı 11 gün yoğun bakımda (kuvezde )kaldı. ve tutar olarak 20.000 TL istendi SGK tarafından ne kadarı karşılanıyor 0-18 yaş altına kayıt olması halında geriye dönük olarak işlem yapılabilir mi? Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden işlem yapılamamaktadır (tekavut sandığından ne demek istediği anlaşılmamıştır). Kişi GSS’li ise hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne konunun aktarılması gerekmektedir. Kişi GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır. Diğer yandan GSS’li değillerse geriye dönük 0-18 yaş üzerinden işlem yapılması mümkün değildir.
16/02/2011 tarih sabah 14:00 civarlarında hiç bir sosyal güvencesi olmayan anneannem evde aniden düşerek kafasını çarptı ve acil olarak ……..Hastanesi’ne götürdük hastanede tomografi çekildi, kafasına dikiş atıldı. Bunun karşılığında 600 TL ücret aldılar ancak hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve acil olarak hastaneye giden hastalardan ücret alınmaması gerekiyor. Bu yüzden hastaneden şikayetçiyim Kişi GSS li olmadığından dolayı kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.Ancak Başbakanlığın acil haller genelgesi gereği kişiden ücret alınmaması gerektiğinden başvuru sahibinin şikayetiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır
……….. Hastanesi’ne 23.12.2010 tarihinde acilden giriş yaptık. Sigortamız olmadığı için röntgen parası olarak 53.40 TL alındı. Acilden giriş yapmamıza rağmen alınan bu ücret yasal mıdır? GSS’li olmayan kişiler için sağlık hizmet sunucularınca verilen hizmetlerle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Acil serviste GSS’li olamayan kişilerden ücret alınması hususundaki şikayet merci Sağlık Bakanlığı’dır. Kişi anılan bakanlığa yönlendirilmelidir
13.02.2011 tarihinde bu hastaneye gidiyor. Pazar günü ve acilden giriyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok. taahhütname imzalatıldı,15 TL tutar dediler muayene ücreti olarak.  14.02.2011 kişi sorduğunda 22 TL ücret olduğunu öğrendi. Hastaneden şikayetçiyim. Kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı anlaşıldığından kurumca yapılacak bir işlem bulunmamakatadır. Ancak Başbakanlığın acil haller genelgesine göre hastadan herhangi bir ücret alınmaması gerektiği bilinmektedir. Kişinin şikayetiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır.
112 acil devlet hastanesi acile götürdük yer olmadığı için ………… Acil Servisine yönlendirildik. Acil girişi olmasına ramen bizden ücret istediler şikayet etmek istiyorum. Hiçbir sosyal güvencesi yok şikayet etmek istiyor. Bilgilerim gizli kalsın. Hiç bir sosyal güvencesi olmayan vatandaş için acil tedavi hizmet bedelinin alınmış olması konusundaki şikayet merci Sağlık Bakanlığı’dır. GSS’li olmadığı için kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Adı geçen hastaneye iğne yaptırdık, 17 TL istediler, şikayetçiyim. enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmemektedir. Kurumca acil kapsamına girmeyen hizmetlerden katılım payı alınmaktadır. Diğer yandan anılan hastane acil olarak görmediği bu hizmet için, Genel Cerrahi branşında kurumla da sözleşmesi olmadığından dolayı özel hasta statüsünde işlem yaptığı anlaşılmaktadır. kurumca bu noktada yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Eşim diyaliz hastası.Aniden rahatsızlandı ve SGK ile anlaşması olmayan bir özel hastaneye yatırdık.ağır bir hastalık oluştuğundan 3 aydır aynı hastanede diyalize giriyoruz.Başka bir hastaneye çıkaramadık.şimdi devletin diyaliz hastaları için uyguladığı ödeme miktarını bize de uygulamasını istiyoruz. 5510 sayılı kanun ve SUT gereği Kurumla sözleşmeli olmayan bir hastanede tedavi bedelinin ödenmesinin koşulu vakanın acil hal kapsamına girmesidir. Eğer verilen tedavi acil hal kapsamına girmiyorsa ( tek başına diyaliz tedavileri acil hal kapsamında değerlendirilmez) Kurumca bedeli karşılanmaz. Eğer hasta acil durum nedeniyle hastaneye kaldırılıp yatırıldıysa ve yatış döneminde diyaliz tedavi görmesi gerektiyse konunun değerlendirilmesi için kişinin SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Sitemiz bu poker oyna sitesine göz atmanızı tavsiye etmektedir.

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Tedavi Sıkça Sorulan Sorular

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGK HASTANELERLE

İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

DİĞER KONULAR İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI
SORULAR CEVAPLAR
Araştırma hastanesinde Genel Cerrahi’de tedavi oldum.Özel oda ücreti olarak 90 TL ödedim.Paramın iadesini ve bu durumun düzeltilmesini istiyorum. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 73. maddesinin
4 fıkrası ve Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.4 maddesi gereği Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları otelcilik hizmeti için hastalardan ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Sigortalı özel oda da hizmet aldıysa ilave ücret ödemesi bahsedilen mevzuat gereği olduğundan yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
25 yıldır gözlük kullanıyorum, artık kullanmak istemiyorum. Lazer tedavisi olmak istiyorum, kurum bunu karşılamıyor. Lazer tedavisini kurumun karşılamasını talep ediyorum. Excimer laser hasta talebiyle ödenmesi mümkün olan bir işlem değildir. Kurumca karşılanmamaktadır.
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 02.02.2012 tarihli muayeneden 5 milyonluk borç çıkartıldı. Eczanede 57 milyonluk borç çıkardı. Sigortalının tedavi görmediği müracaat etmediği bir sağlık hizmet sunucusundan muayene edilmiş gibi katılım payı kesilmiş olmasının araştırılması için sigortalının SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaatı önerilmelidir.
Annem Yalova Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Yoğun bakımdayken Atakent Hastanesi’nden Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve bizden 90 TL ambulans ücretiistendi. Bunun hakkında bilgi almak istiyorum. SUT gereği Kurum şehir içi ambulans bedellerini ödememektedir. Ve özel
hastanelerle tedavi hizmetleri haricinde ambulans sözleşmesi yapmamaktadır.
Vatandaşların hasta nakillerinde 112 acil servisine ait ambulansları kullanması
önerilmelidir.
Gözlerimden lazer tedavisi oldum. Kurum bunu karşılamadı.Bunu devletin ödemesini istiyorum. Değişik göz rahatsızlık tedavilerinde değişik lazer uygulamaları vardır. SUT eki
işlemler listesinde yer alan göz lazer tedavileri ödenmektedir. Sigortalı daha açık bilgi vermesi halinde gerekli cevap verilebilecektir.
Babam Durmuş Yakut TC No:31976377070 Avrupa emeklisi Dosya no:11-Almanya-344yd
Hastanede muayene oldu; fakat eczane de MEDULA’ ya kayıtlı olmadığı için ilaç verilmedi. Hastaneden rapor istendi, ne yapmamız gerekiyor?
Yurt dışı sigortalıların provizyon işlemleri henüz medula ortamına aktarılmadığı
için işlemleri raporları manuel olarak yapılmaktadır. Sigortalı hastaneden ilaç raporunu alarak işlem yaptıracaktır.
Gözlük numarasını sıfırlama için yapılan lazer ameliyatlarını devlet karşılıyor mu acaba,ya da ne kadarını karşılar öğrenmek istiyorum. Sadece gözlük takmamak adına yapılacak laser işlem bedeli kurum
tarafından karşılanmamaktadır.
Aşağıda bilgileri verilen hastanede kimlik bilgilerim girildiği zaman geçmişim görülmüyor.Daha öncede yararlandım ama böuyle bir hata olmamıştı. Bu durumun incelenmesini
istiyorum.
GSS sigortalılarının özel sağlık hizmet sunucularına müracaatları için sevk
belgesi gerekmemektedir. Sadece tek bir hastanenin provizyon sisteminde kişi
bilgileri görülmüyor diğer hastanelerde görülüyorsa o hastanenin otomasyon
sisteminde bir sıkıntı olduğu düşünülmektedir.
Özel İstanbul Hiperbarık Hastahanesi’nde, babam şeker hastası hastaneden ambulans istedim. Hastanede çalışan iki bayan şuan ambulans yok dedi. Ne zaman gelirse ambulans o zaman göndeririz dedi.Ambulans istediğimiz telf. no:212 440 0447İncelenmesini istiyorum. Kurum il içerisindeki ambulans bedellerini karşılamamaktadır. Sigortalıların
gerektiği durumlarda ambulans ihtiyaçlarını 112 acil hattından istemeleri
gerekmektedir. Özel hastanenin ambulans tahsis etmemesi kurumca bedeli karşılanmadığından müdahele edilebilecek bir alan olarak görülmemektedir.
Lösemi tedavilerinin ne kadarını devlet karşılıyor?Babam Bağkur’lu idi.Lösemi hastalığından vefat etti. Kurum lösemi hastalarının sözleşmeli veya protokllu hastanelerde yapılan
tüm tedavi bedellerini karşılamaktadır. Kanser hastalarından ilave ücrette
alınmamaktadır.
İstanbul’daki Medicane İnterneşinıl Özel Hastahanesinde ( ICD) diye kalp ritmini düzenleyen aleti neden SGK ödemiyor.İlgilenilmesini istiyorum. Endikasyonu olması halinde ICD implant bedelleri Kurumca karşılanmaktadır.
Aids tesitini SGK karşılar mı?Bilgi almak istiyorum. Muayeneyi yapan hekim tarafından muayene bulgularına istinaden ihtiyaç
görülmesi halinde diğer bir değişle endikasyonu olması halinde kurum tarafından karşılanmaktadır.
Yengem sağır ve dilsiz 78 yaşında.Ölen eşinden maaşını çocuklarının çekebilmesi için Sgk İl Müd.özürlü olup olmadığını tespiti için sağır ve dilsiz raporu istedi.Bu raporu Devlet hastanesinden istedi. Biz bu raporu Vakıf Üniversiteleri hastanelerinden alsak olur mu? Devlet hastanesinden raporu alabilir.
Hastaneye giriş yaptıktan sonra bütün bölümlerden yaralanmak istiyorum, farklı polikliniklerden ayrı ayrı giriş yapmak istemiyorum. MEDULA Sisteminin düzeltilmesini
istiyorum.
Sigortalının bir hastaneye müracaatında her branş için ayrı ödeme yapıldığından
dolayı farklı branşlardaki tedavilerin ayrı ayrı kuruma elektronik ortamda
gönderilmesi gerekmektedir. Bu noktada hastanın müracaatında her branş için
ayrı tedavi girişleri gerekmektedir.
Check-up yaptırmak istiyoruz. Devlet hastanesi ya da özel hastanede check-up yaptırmak istesek fark alınacak mı? Yılda 2 kez check-up yaptırma hakkımız varmış, bu doğru mu öğrenmek istiyoruz. SUT eki fiyat listeleri arasında chek up diye bir kod bulunmamaktadır. Bu nedenle sigortalının rahatsızlığı durumunda verilen sağlık hizmetleri kurumca
karşılanmaktadır.
Hasta sevk formlarını eksik dolduran doktorların bu konuda daha dikkatli davranarak eksik işlem yapmaları biz vatandaşları hastaları zor durumda bırakmaktadır böyle bir yanlışlık olduğunda hastaya değilde bu yanlışlığı yapan doktora SGK tarafında gönderilmelidir.Bu olumsuz durumun SGK tarafından Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.Şikayet değildir.Presödürün düzeltilmesi amaçlı arıyorum. Vatandaşın konu hakkındaki şikayeti alındı..Mevzuat çalışmalarında
dikkate alınacaktır.
Ağrı Doğubeyazıt’ta Mediza Özel Hastanesi başkalarının sigortası ile farklı kişilerin ilaç doğum tedavi amaçlı kullanıyolar.Şikayetçiyim. Hastanenin bağlı olduğu SSGM’ye yönlendirilmesi
Organ nakli bölümü var doktor yok dışardan doktor organ nakli yapıyor.Aylıkları 4 ayda bir veriliyor.ANJİ hastalarından 1000TL fark alınıyor fatura kesilmiyor.İncelenmesini istiyor kişi bilgilerini vermedi. Ücret ile ilgili sorun GSS Genel Müdürlüğü görev tanımında yer almamakta,
Diğer konununda Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi.
10 Kasım tarihinde annem Özel Göztepe Şafak Hastanesinde Anjiyo oldu ve aynı gün hastaneden taburcu oldu. 20 son sonra eczaneye ilaç almak için gittiğimizde annem halen hastanede yattıyor göründüğü için ilaçları alamadık. Konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istiyorum. İstanbul SSGM’ye başvurması
Eşim emekli Sandığı’na tabi hemşire. Eşime PELLUCİD MD teşhisi koyuldu. Bu ameliyatı Emekli Sandığı’nın karşılayıp karşılamadığını öğrenmek istiyorum. Bizden 4100 EURO istediler. Konu hakkında bilgi almak stiyorum. Sağlık raporuyla bulunduğu ildeki SGİM’ne başvurması
İlik naklini SGK karşılıyormu öğrenmek istiyorum. İlik nakli bedelleri kurumca karşılanmaktadır.
Özel hastanelerde her branşta anlaşma olmasını istiyorum. %70 oranında muayene payı alınması ve bütün branşlar ile anlaşma olmadığından dolayı SGK ve GSS’den şikayetçiyim. Özel hastanelerde ruhsatlarında yazılı olan tüm branşlarda sözleşme yapılmakta
dır. Ancak bazı hastaneler kurumla talepleri halinde sadece kardiyoloji, kardiyo
vasküler cerrahi ve onkoloji branşında kısmi sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Katılım ve ilave ücret alınması hususuda 5510 sayılı kanun geeği olup kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Durumu ağır hastalar için aile hekimleri de sevk verebilsin şeklinde bir öneride bulunmak istiyorum. Yol ve harcırah giderleri açısından aile hekimi sevki yeterli görülmemektedir.
Öneri çalışmalarda dikkate alınacaktır.
Annem de beyin tümörü rahatsızlığı var üniversitede ameliyat ettirmek istiyorum tüm
üniversitelerde SGK anlaşması var mı? SGK bunu karşılar mı? Kayseri Erciyes Universitesi
Ankara Hacettepe SGK anlaşmaları var mı?
Tüm üniversite tıp fakültesi
hastaneleri ve bunlara bağlı eğitim araştırma
hastaneleriyle kurumun sözleşmesi vardır. Bu çerçevede Erciyes Ünv. ve
Hacettepe Ünv.ilede kurumun sözleşmesi mevcut olup GSS’li anılan ünv
hastanelerinde tedavilerini yaptırması mümkündür. Ayrıca tedavi giderleri
kurumca karşılanır.
Bağkur’lu vefat eden Ersan Özkam 4 yıl önce Özel Memoriyal Hastanesinde Kalp Damar Ameliyatı oldu ve yoğun bakımdan çıkamadı.Yoğun bakım masrafı olarak 105 milyar para ailesi Şaduman ve Murat Özkam tarafından ödendi. Paramızı geri alabilir miyiz? Kişinin tedavi gördüğü dönemde (Bağkurluğu döneminde) sigortalılığı aktifse
yani bağkur prim borcundan dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanmasına engel
bir durum söz konusu değilse elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Sigortalı hastalar özel hastane ve devlet hastanelerinde muayene olup reçetelerini bize yazdırıyorlar 3 TL’ lik ücretten kurtulmak için yeşil kartlılar tamamen 8 TL’ den kurtulmuş oluyorlar. Biz aile hekimleri olarak bu durumdan rahatsızız. Şikayetçinin bahsettiği konu mevzuat çalışmalarda dikkate alınacaktır.
Annem Emekli Sandığı’ndan sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Annem 70 yaşında hastaneye Check Up yaptırmak için götürdük. Hastane 70 yaş ve üzeri için Check Up yapılamaz diyerek sağlık hizmeti vermediler. Böyle bir uygulama var mı? Öğrenmek istiyoruz. Kurumca chek-up bedeli ödenmemektedir.
Babam Emekli Sandığı’ndan emekli oldu ameliyat olacak ama hastanenin anlaşması yokmuş emekli sandığıyla. Faturayı alıp tedavi masraflarını emekli sandığından alabilir miyiz diye bilgi istiyor. Hastanın (acil haller hariç)sözleşmesiz bir hastanede tedavi olup ücretini
kurumdan alması mümkün değildir.
Çocuğum için WISC-R uygulaması yaptırmak istiyorum. Kurum bu uygulamayı karşılıyor
mu? Özel Sağlık Kurumlarına gidilirse ne kadar fark ödeme yapılır?
Zeka test bedelleri SUT ek listede psikyatri branşı altında yer almakta olup
psikiyatri uzmanınca yapılan muayene sonucu endikasyonu olduğu belirtmesi
şartıyla bedeli kurumca karşılanmaktadır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tahlil işlemleri için 200 TL ücret talep edildi. Tıbbı Biyoloji Moleküler Genetik araştırma hakkında yapılacak bu tahlil ücret ödenmezse yapılamayacağı bilgisi verildi. Bu ücret yasal mıdır? Üniversite hastaneleri öğretim üyesi farkını alma hakkına sahiptirler. Ancak
bunun karşılığında yapılan işleminde mutlaka öğretim görevlisince yapılması
gerekmektedir.
İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümüne gittim. Daha önce kontrollerden para alınmıyordu. Kontrol başına 20 milyon istediler. Makbuz karşılığı para aldılar makbuzun üstünde öğretim görevlisi katılım payı yazıyor. Böyle bir katılım payı alınıyor mu yasal
mı?
Ünv. hastaneleri öğretim görevlisi fark ücreti alma hakkına sahiptirler.
Burun ameliyatı olmak istiyorum. Bunu Kurum karşılamakta mıdır? Anlaşmalı özel hastanelerde bu ameliyatın % kaçı ödenmektedir? Estetik amaçlı dışındaki tüm burun ameliyatları kurumca karşılanmaktadır.
Adres bilgileri verilen hastaneden şikayetçiyim. Haksız gerekçe ile ambulans ücreti aldığını düşüyorum. Bu ücretin tarafıma iade edilmesini isteyebilir miyim? Şehir içindeki ambulans nakilleri ücretleri kurumca karşılanmadığından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Hastaneden hasta nakili yapmak istedik en yakın hastaneye götürebilirsiniz dendi. Özelle götürdük bunun parasını alabilir miyiz? Emekli Sandığı’ndan emekli kişi. Şehir içi ambulans bedelleri kurumca karşılanmamaktadır.
Özel Asya Sağlık Kurumla saat 15’ e kadar anlaşmalı fakat saa 15’ ten sonra farklı ücret alınıyormuş .Bu dogru mu? Ayrıca özel hastanede saat 18’den sonra yapıla tahlillerde
ücret alınıyor mu?
Özel hastanelerle yapılan sözleşme çalışma saatlerine bağlı olarak yapılmamaktadır. Saat 15 e kadar sözleşmeli bu saatten sonra özel bakılır diye bir husus söz konusu değildir.
Hatalığın adı: “HODGKİN LENFOMA”İstenilen tetkikler: “HODGKİN LENFOMA PET CT”Bunları kurum karşılıyormu öğrenmek istiyorum. PET CT bedelleri endikasyonu olması halinde kurumca karşılanmaktadır.
SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çocuk küveze alındığı takdirde Kurum bu tedaviyi karşılıyor mu? Küvöz işlem bedelleri kurumca karşılanmaktadır.
Emekli Sandığı’na tabiyim.Emekli Sandığı’na özel oda tarifesinin tarafıma ödenmesi hususunda dilekçe ile başvuru yapmıştım. Müracaatımın ne aşamada olduğu hakkında bilgi almak istiyorum. SUT gereği Genel Sağlık Sigortalıların tedavilerinde özel oda ödemesi yoktur.
Özel oda hizmetlerinde ücret bedelleri sigortalıların kendisince karşılanmaktadır.
Renk körüyüm. Tedavi olmak istiyorum. Şartlarını öğrenmek istiyorum. SSK karşılıyor mu? Nereye başvurmak gerekiyor? Genetik olarak (doğuştan) renk körlüğü hastalığının medikal tedavisi tıbben
mümkün olmayıp compact lenslerle yapılan tedavi ise kurumca ödenmemekte
dir. Ancak optik sinir hastalıklarından dolayı sonradan oluşan renk körlüğünün
medikal tedavisi olup kurumca karşılanmaktadır.
Emekli Sandığı’na tabiyim. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Devlet burun estetik ameliyatını karşılıyor mu? Eğer karşılamıyorsa ücretlendirmesi ne kadar. Konu hakkında bilgi almak istiyorum. Kurum burun estetik ameliyat bedellerini karşılamamaktadır. Belirtildiği gibi burundan nefes almakta zorlanma varsa ve hekimlercede bu durum tespit edilmesi halinde burun operasyonları kurumca karşılanmaktadır.
Özel hastanede Dua 8 eksikliği testi yaptıracağız. Bu testi Kurum karşılıyor mu konusu hakkında bilgi almak istiyorum. Testi annem için yaptıracağız Sağlık Uygulama Tebliği eki listelerde yer alan tetik tedaviler arasında DU8 adlı
bir kodlu işlem bulunmamaktadır. SUT eki listelerde yer almayan işlem bedelleri de kurumca karşılanmamaktadır
Babam hastanede yatıyor. Şişli Eftal Hastanesi ilaçları dışarıdan almamız söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. ilaçları devlet karşılıyor mu? Yatan hastalarda ilaç ve malzemenin hastaya aldırılmaması esastır. Ancak reçete edilmesi halinde kişi tarafından alınan ilaç bedelleri kurumca karşılanmakta ve bu bedel hastane alacaklarından kesilmektedir.
Grip aşılarının ücretsiz hale gelmesini istiyorum. Grip aşılarının kurumca karşılanması önerisi SUT çalışmalarında dikkate alınacaktır.
Eşimin göğüsleri aşırı büyük bundan dolayı boynunda eğrilme oldu. Sürekli yaralar oluşu
yor. Psikolojik sıkıntıları da oluyor. Bunu mutlak küçülttürmemiz lazım. Bunu SGK karşılıyor mu karşılamıyor mu?
Meme küçültme ameliyatının tıbbi gerekçelerle yapılma endikasyonu varsa ve
bu da sağlık raporuyla belgelendirilebiliyorsa kurumca karşılanmaktadır.
Hastanelerin hangi branşlarda anlaşması olduğunu hastane duvarlarında ve de bu bilgilerin Alo 170’te olmasını istiyorum. Önerimin dikkate alınmasını istiyorum. Hastanelerle sözleşmeler ruhsatlarında yer alan tüm branşlarla yapılmaktadır.
Sadece istisna olarak kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi ve özellikli işlemler
(radyo cerrahi işlemleri için) hastanelerce talep edilmesi halinde kısmi sözleşme
yapılmaktadır. Özel hastanelerde bu sözleşme konusu branşlar vatandaşların
göreceği şekilde panolarda yer almaktadır.Başvuru sahibinin önerisi kurum web
portalında da yer alması yönündeki çalışmalarda dikkate alınacaktır.
Kanser hastalarının Ozon tedavisini kurum karşılıyor mu? Konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Ozon tedavisi tek başına bir tedavi olmayıp kural olarak hastalıkların tedavisin
de ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır ve tamamlayıcı tedavi grubuna
girer.Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan tedavi listeleri arasında ozon te
davisi bulunmadığından kurumca bedeli karşılanmamaktadır.
SSK emeklisiyim. Ben ev hanımıyım ve özel hastaneden psikatri yardımı alıyorum. SGK’nın bunu karşılasıması hakkında yardım bekliyorum. Psikyatri tedavileri kurum tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda başvuru
sahibinin GSS’li olarak kurumla sözleşmeli herhangi bir özel hastanede alacağı
psikyatrik tedavide kurumca karşılanmaktadır
Geri ödemelerde vizite isteniyor mu 2007/82 sayılı genelgede alınır ifadesi var net bilgi istiyorum. Hastane müracatlarında vizite kağıdı istenmediği gibi tedavi giderlerinin şahsa
ödenmesinde de vizite kağı belgesinin istenme şartı yoktur.
Yurt dışına ziyaret amacı ile giden vatandaşlarımızın ilaçlarının verilmesini istiyorum. Yurt dışında ilaçları bulmakta zorluk çekebiliriz. Sigortalıların kullanmak zorunda oldukları ilaçları her zaman temin etmesi müm
kündür. İlaç raporlarında belirtilen sürelerde ve miktarlarda verilen ilaçlar dışın
daki bedeller kurumca karşılanmamaktadır. Diğer bir ifadeyle başvuru sahibinin süresi gelmemiş olan ilaçları alması mümkün görülmemektedir.
Üniverste hastanelerinde alınan doktor muayene ücretleri artık alınmıyormuş diye duyduk. Bu konu hakkında sizden bilgi istiyorum önceden randevu alan kişiler içinde mi geçerlidir? 01.02.2011 tarihinden itibaren üniversite hastanelerinde öğretim görevlisi mu
ayenesi adı altında hiç bir ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Anılan tarihten itibaren yapılacak tüm muayene ve tedavi işlemleri için bu durum geçerlidir.
Yabancı uyruklu oturma izni var. Geçici tc no verilmiş eşinden dolayı sağlık aktivasyonu var. Ancak internetten hastane randevu sisteminden randevu alamıyormuş menlist sistemi çalışmadığından dolayı yanıt verilemiyor diye uyarı geliyormuş. Bilgi istiyorlar Mernis sisteminin işleyişi veya hastanenin internet üzerinden randevu sistemi
işleyişi kurumumuz çalışma alanına girmediğinden başvuruyla ilgili oarak yapı
lacak bir işlem bulunmamaktadır.
Adres bilgileri verilen hastaneden randevu alamıyoruz. Telefonla ve İnternetten ulaşamıyoruz. Gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim. Hastaneye tlf veya internet üzerinden ulaşamama konusuyla ilgili olarak kuru
mumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Kişiye anılan hastaneyle irtibata
geçerek şikayetini dile getirmesi önerilmelidir
Ssk’ lı olarak çalışıyorum katkı payı vermemi söylediler eczaneden raporum gözükmüyor. Hasteye gittim ilgilenmediler doktoru aradım her sorunun olduğunda aramak durumunda mısın dedi ilgilenmediler.3 önce aldım raporu her gün sorun oldu. Bir an önce durum düzelsin. E-rapor konusunda Genel Sağlık sigortalıların almış olduğu hizmetin sorunsuz
şekilde verilebilmesi yönünde çalışmalar sürmektedir.
Çapa Tıp Fakültesi’nde çekilebilen bir emar türü (enteroklilis)resmi kodu (sut)nedeni ile bu işlem yapılamıyor bürokrasik bir neden dolayı emar çekilemiyor ve bunu acil çektirmem gerekiyor.Bu konuda müzdarip pek çok hasta var gereğinin en kısa sürede halledilmesini
istiyoruz.
Mevcut durumda SUT eki listede MR Enteroklisiz işlemi olmadığından kurumca
ödemesi yapılmamaktadır. Anılan işlemin SUT eki listede yer alması için başvu
ru mevcut olup konu uzmanların oluşturduğu komisyonlarda değerlendirilmeye
alınacaktır.
Kanal bağlama tedavisi devlet karşılıyor mu?Çocuk olmaması için .Bilgi istiyorum. Kanal bağlama (tüpligasyon) işlem bedeli kurumca karşılanmaktadır.
Emekli sandığı çalışanıyım. Ayaklarımda ve karnımda kaslarımda çökme oldu. Karnımdan diz kapağıma kadar ve yürüyemiyorum,merdiven çıkamıyorum. SGK kurumundan Dr Hasan Bey gelen cevapta estetik amaçlı olduğu bilgisi verildi. Estetiğe girdiği için 7.500tl istiyorlar. Bir çaresi var mı? Bilgi almak istiyorum. Yapılacak tedavinin estetik amaçlı olmadığı tıbbi bir zorunluluk nedeniyle tedavinin yapılması yönünde herhangi bir üniversite veya devlet hastanesinden rapor alınması halinde tedavi bedelinin ödenebilmesi mümkün görülmektedir.
Adresi verilen hastanede sistem olmadığı için şikayetçiyim. Askeri hastanelerin MEDULA sistemini kurmadıkları için sivil kişilerin bu hastanelerdeki müstahaklık sorgulamalarında sorun yaşandığı bilinmektedir. Sorunun çözümü için çalışılmaktadır.
Hastanede muayene olmak için hekim seçme hakkı elimizden alınmamasını istiyoruz. Hastanede muayene olmak için GSS’lilerin her zaman hekim seçme hakları mevcuttur.
Cinsel sorunlarım var, ayrıca şeker hastasıyım. Mutluluk çubuğu operasyonunu kurum karşılıyor mu? Penil protez implantasyonları işlem bedelleri kurumca karşılanmaktadır.
3. sezaryen doğumumu yapacağım. Mükerrer olduğu gerekçesi ile hastane Kurumun karşılamadığı bilgisini verdi. Kurum ne kadarını karşılamaktadır? Her doğum için sezeryan endikasyonu varsa kurumca bedeli karşılanmaktadır.
Her doğum işlemi bir önceki doğumdan bağımsız olup mükerrerlik diye bir şey söz konusu değildir. Tüpligasyonu (kanal bağlama) işlem bedeli de kurumca
karşılanmaktadır.
Özel hastanelerde katılım payı ücreti dışında profesör doktorların ayrı bir ücret talep etmesi normal mi? Konu hakkında bilgi almak istiyorum. Üniversite hastanelerinde öğretim üyesi ilave ücret uygulaması kaldırılmıştır.
Alınan ücret yasal değildir.
TSK da jandarma olarak görev yapmaktayım. Eczaneye ben gittiğimde sevksiz ilaç verilmemekte. Bu neden böyle yani eczanelerin bize sevksiz ilaç vermeme durumları var mı? Eczane nin bize dediği kurumunuzdan bize böyle bir yazı geldi sevk olmadan size ilaç veremeyiz diyor. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. TSK ile yapılan sözleşmede,” …reçetelerin kurumla sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi halinde ilaç beelei SUt hükümleri ve ilgili mevzuata çerçevesinde kurumca karşılanır “denmektedir. SUT ve ilgili mevzuatta da sevk belgesi istenmediği bilinmektedir.Anılan eczanenin reçeteyi sevk belgesi şartı aramadan karşılaması gerekmektedir.
Lazer ile yapılan göz ameliyatını SGK karşılıyor mu? Bilgi almak istiyorum. Lazerli göz ameliyatı gözlük takmama amaçlı yapılırsa kurumca bedeli karşılan
mamaktadır. Ancak tıbbi gerekçelerle yapılması halinde kurumca bedeli kamu
ve özel hastanelerde ilave ücret ödemeden, özelde yapılacaksa hastanenin
puanına göre işlem bedelinin%30-70 aralığında kişi tarafından ödenmek üzere
kurumca karşılanır.
Eşim göğüs kanseri ameliyatla yarısı alındı. Lenf bezleri de alındı. Kemoterapi de aldı. 32 gün ışın tedavisi aldı sağ göğsünde sarkma meydana geldi. Metaz hastası evre 3 cerrah bizi plastik cerrahına gönderdi. Bunu estetiğe girdiği için yapmadılar. Ücret iste
diler estetiğe girdiği için yapılmadı. Estetiği SGK karşılamaz mı? Bilgi almak istiyorum.
Estetik amaçlı tedavi işlemleri kurumca karşılanmamaktadır.
Sağlık karnesi için kuruma başvuruda bulundum. Evraklarım hakkında bilgi almak
istiyorum.
SUT gereği kişilerin TC kimlik nosu olan bir kimlik kartıyla gerekli sağlık hizme
tini alma işlemi tesis edilmiştir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden faydalanmak
için sağlık karnesi düzenlenmesi kaldırılmıştır
Hemoroid tedavisi için longo tekniği işlemini SGK tarafından karşılanıyor mu diye soruldu? Longo tekniği tek kullanımlık stapler olarak adlandırılan bir cihazla yapılır. Bu stapler ücreti kurum tarafından karşılanmamaktadır. Bu nedenle Hemoroid tedavilerinde longo tekniği olarak bir işlem kodu SUT ek listelerinde yer almadığından kurumca karşılanmamaktadır
ilaçlı stentleri 2010 tarinden önce kanun çıkmadan önce iadesi var mıydı bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. 2010 öncesinde kurumca ilaçlı stent bedelleri karşılanmadığından iade bedellerininde ödenmesi mümkün görülmemektedir.
Özel hastaneden devlet hastanesine hasta sevkine ambulans ücreti olarak 150-200 arası ücret istiyorlar. İsteyebilir mi bu konu hakkında bilgi istiyorum? Hangi kanuna dayanarak alıyorlar? Bilgi almak istiyorum. Şehir içi hasta nakil (ambulans) bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. Kurumca
karşılanmayan bu hizmetlerle ilgili hastanelerce ücret istenmesi mevzuata aykırı değildir.
Eşim doğum yapacak. Epidural sezeryanla doğum yapacak. Bağkurlu’yum borcum yok. SUT’a göre bu operasyonun ne kadarını karşılar? Yada hiç karşılamaz mı? Endikasyonu olması halinde diğer bir ifadeyle doktorun tıbben epidural anestezi altında sezeryanla doğum yapılması gerektiğini belirtmesi halinde kurumca giderler karşılanmaktadır. Ancak özel hastanede bu işlem yapılması halinde hastanece fark ücreti alma haklarınında olduğu başvuru sahibine bildirilmelidir.
Kuzenim öğretmen Emekli Sandığı’na tabi kanser hastası. Ücretli izine ayrılma olayı gibi birşey var mı torba yasa da. Eşi de emekli sandığı üyesi eşide refakatçi kalmak için rapor alabilir mi? Nasıl bir rapor alması gerekir? Hastamız yatalak ve bakıma muhtaç durumda. Rapor ya da izin alabilir mi? Memurların sağlık nedeniyle ücretli izin konusunda kendi kurumlarıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir. Kurumca bağkur ve SSK’lı hastalar için izin süresince ücret ödenmekte olup memurlar için kurumca yapılan bir ödeme bulunmamaktadır. Konuyla ilgili mevzuat 657 sayılı yasada olup kişi memur olarak çalıştığı kurumdan bilgi edinmesi gerekmektedir.
Portör muayenesi tetkiklerinde akciğer filmi gayita kontrolü bunların ücretinin olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. Kayseri Verem Savaş Dispanseri Kurum tarafından portör muayeneleri karşılanmamaktadır.
Anlaşmalı kaplıcalar hangileri? Bunların isimlerini öğrenmek istiyorum. Kaplıca tedavileri için kurumla yapılmış anlaşmalar yoktur. Kurum Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlanmış tüm kaplıca tesisleri için kişiye rapor ve gerekli şartları taşıması halinde ödeme yapmaktadır.
Kurtaj işlemini SGK ne şekilde karşılıyor. Konu hakkında bilgi almak istiyorum. Tıbbi
gerekçelerle kürtaj işlemi yapılması gerekiyorsa ve kurumla sözleşmeli hastanelerde yapılması şartıyla ödemesi kurumca karşılanır.
Devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinden ilaçsız stand parası alınıyor mu? Ne kadar alınıyor ilaçlıda alınıyor mu? Bu konu hakkında bilgi istiyorum. İlaçlı ve ilaçsız stend ücret bedelleri kurumca karşılanmakta olup devlet ve üniversite hastanelerinden fark ücreti alınmamaktadır.
Sağlıktan yararlanıyorum. Ankara Gazi üniversitesinde göz ameliyatı olacağım. SSK ne kadarını karşılar? Göz içerisinde ki 2,5 cm boyundaki kist alınacağı belirtildi. Tıbbi gerekçelerle yapılması gerekli olan göz ameliyatlarının tamamı kurumca karşılanmaktadır. Devlet üniversitlerinde GSS’liden ekstradan fark ücreti alınmadığından başvuru sahibinin ödeyeceği herhangi bir ücret bulunmamaktadır.
Dev meme hastalığından dolayı meme küçültme konusunda sgk ameliyatı karşılıyor mu bilgi almak istiyorum. Makromasti (dev meme hastalığı) klinik bulgularında, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan ( SUT ta yer alan) hastalıkların olması halinde ve bununda sağlık kurulu raporuna bağlanması halinde kurumca ödemesi yapılmaktadır. Başvuru sahibinin sözleşmeli bir hastaneye giderek meme büyüklüğünün yanında konuyla ilgilli SUT ta yer alan eşlik eden hastalıklarının olup olmadığının tespitini yapması gerekmektedir.
Fonksiyon bozukluğundan dolayı vajina daraltma ameliyatını SGK karşılıyor mu? estetik amaçlı olmayan Tıbbi gerekçelerle yapılan vajina daraltmaları (perinoplasti) işlemi kurum tarafından karşılanmaktadır.
Lazer tedavisi için hastanelerden yararlanabilir miyiz? SSK’lıların tedavi masrafları karşılanıyor mu? Özel hastanelerde nasıl uygulanıyor? Tedavi amaçlı yüzdeki tüylerin lazerle alınmasını kurum karşılıyor mu? Hormonlarda anormallik çıkmadı. Tıbbi gerekçeler haricinde estetik amaçlı yüzdeki tüylerin lazerle alınması işlemi için kurumca bir ödeme yapılmamaktadır.
Özel bir hastanede iğne yaptırdım. Piyasa diğeri 5 tl iken benden 62 tl para alındı. Makbuzda iğne adı geçmiyor. Makbuzda ayakta hasat işletim gideri yazıyor. 2 tahlil yaptırdım 1720 tl para alındı. Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden bir işlem yapılamamaktadır. Kişi GSS’li ise konunun hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi, GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından kişinin Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi gerekmektedir.
Hastamızı hastane Bağkurlu olduğu için yatırıp tedavi etmiyor sebep olarak da devlet yatak ücreti Bağkurluya ödemiyor şeklinde beyanları var doğruluğunu öğrenmek istiyorum. Hastaneye kendimiz getirip götürdüğümüz zaman yol ücretini Bağkur öder mi? Bağkur, SSK veya Emekli Sandığı açısından GSSlilerin alacakları tıbbi hizmetler arasında hiç bir fark yoktur. Kurumun yatak bedelini ödemediği iddası doğru değildir. Bu nedenle bağkurlu hastanın kurumca yatak ücreti ödenmiyor gerekçesiyle tıbbi zorunlulukla yatış işlemi gerekmesine rağmen hastanece yatışı yapılmıyorsa kişinin SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir. Diğer yandan şehir içi hasta nakillerinde de kurumca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
SSK kıkırdak doku naklini karşılamıyor nedenini öğrenmek istiyorum. Kıkırdak doku nakliyle ilgili olarak başvuru sahibinin varsa elindeki rapor veya tıbbi tanısıyla ilgili bilgi vermesi halinde cevap verilebilecektir.
Herediter demyelizan polinoröpati hastası bu hastalıgın genetik testleri için gerekli tedevileri SGK nasıl karşılıyor kişi SGK emeklisi özel hastenede bu masraflarıda SGK karşılar mı. genetik kas hastalıklarısaglık masrafı karşılanması hakkında bilgi edinmek ,istedi. Kurumca SUT eki listelerde yer alan genetik tetkik bedelleri karşılanmaktadır. Ancak başvuru sahibinin hastalığıyla ilgili istenen genetik tetkikin (tedaviyi yapan doktordan öğrenilerek ) tam olarak ne olduğunu belirtilmesi halinde cevap verilebilecektir.
Çerkez Köy Güven Hastanesi burunda kemiği ve septum kemiğinde düzeltme yapıldı. Ameliyatımı devlet karşılıyor mu yada hangisini karşılıyor öğrenmek istiyor? Kişi GSSli olması şartıyla birlikte ve septum ameliyatı estetik amaçlı yapılmıyorsa kurumca bedeli karşılanmaktadır.
SGK ile anlaşmalı eczanelerin sevk işlemi olamayan TSK çalışana ilaç vermemesi durumunun yasal olup olmadığını ve işlem yapılmayacak ise belge düzenlemek zoruda olup olmadığını öğrenmek istedi(izinde bulunmama sebebi ile sevksiz olarak sivil hastaneye müracaat ettim muayene oldum reçetem düzenlendi ancak SGK ile anlaşmalı eczaneye beyan usulüne göre TSK mensubu olduğumu söylemem üzerine ilaçlarımı paramla almak zorunda kaldım.İlaçaların ücretinin yüksek olması) TSK personelinin bakmakla yükümlü olunan kişileri hariç olmak üzere bizzat çalışanlarının askeri sağlık tesislerinden sevk şartı vardır. 5510 sayılı yasaya dayanılarak Genelkurmay Sağlık Komutanlığı ile kurumumuzca ortak düzenlenen mevzuat gereği bu kural konmuştur.
Annem evde bakım hizmeti alıyor. Ayrıca babamda alıyor bu hizmeti. Evde tedavi amaçlı hastaneden gelen görevli doktor olmasa da hemşire bile olsa her gelişlerinde bir giriş yapılıyor. Bu durumun tekrar değerlendirilmesini istiyorum. Her gelişlerinde ücret alınmamasını yada daha az alınmasını istiyoruz. Bu önerinin incelenmesini istiyorum. Evde bakım hizmeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmet sunucularınca yapılması halinde kurumca karşılanmaktadır ve kişiden ilave herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak özel sağlık sunucularından bu hizmet alınması halinde kurumca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Kurumca ödenmeyen bir hizmet bedeli içinde kurumun müdahalesi söz konusu değildir.
Vatandaş devlet hastanesinde fizik tedavi gördüğünü belirtti.Fizik tedavi gördüğüm hastanede yatışım olduğu için başka bir hastanede film çektiremiyorum.bu kanundan rahatsızım.Emekli Sandığı emeklisiyim.Ben bir hastanede tedavi görürüken diğer hastanedeki randevuma gitmek istiyorum.Şikayetçiyim. Bir hastanede yatışı gerçekleştirilmiş hastanın tüm tedavi ve görüntüleme işlemlerinin o hastanece yapılması gerekmektedir. Eğer o hastanede bu imkan yoksa hastanenin bizzat kendisi başka bir yerden hizmet alarak vatandaşın görüntüleme hizmetini yaptırması gerekir. Tedavi hizmetleri kuralları bu şekilde konmuş olup başvuruyla ilgili yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Göz Tansiyonu Testinden özel hastaneler den 230,00 tl istenmekte, devlet hastanelerinde SSKlı olmamız karşılanıyor mu? SSK lı olarak anılan testin Devlet Hastanesinde yapılması halinde hiç bir ilave ücret ödemeleri gerekmeyecektir.
BAĞKUR emeklisi kendisi.HİPEBARİK OKSİJEN tedavisi alacak.Ancak BAĞKUR bunun3.ayını karşılamıyor. Ne yapmamız gerekiyor konu hakkında bilgi almak istiyorum. Kurum neden karşılamıyor? Hiperbarik oksijen tedavileri kişinin rahatsızlığıyla yani konulan tanı ile alakalı olarak sınırlı sayıda kurumca bedeli karşılanmaktadır. Bu sınırın aşılması halinde kurumca karşılanmamaktadır. Kişinin rahatsızlığının ne olduğu bilinmeden alabileceği Hiperbarik tedavisi seans sayısını söylemek mümkün değildir.
EMEZ hastasıyım idrarımı tutamıyorum doktor bunu için botoks yaptırmamı söyledi.Ancak SGK bu tedavimin ücretini ödemiyor neden?Şikateçiyim. SUT 6.2.5 maddesi gereği ;Göz adalesi fonksiyon felçleri bozuklukları ve Pediatrik serebral palsi endikasyonunda botoks bedeli ödenmektedir. Onun dışındaki tanılar için kurumca botoks tedavisi bedeli karşılanmadığından başvuruyla ilgili yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
PİPOLAR BOZUKLUK rahatsızı SSKlı ve İstanbul NÖROPSİKOLOJİ Hastanesinde tedavi olmak istiyor ancak SSK karşılamıyor neden ben yararlanmak istiyorum. Kurumlu sözleşmeli hastaneler ile devlet veya üniversite hastanelerinde tedavi olmaları halinde tüm psikyatrik tedavi bedelleri kurumca karşılanmaktadır.
Gözümde “KERATOKONUS” hastalığına yakalandım. Bu hastalığın tedavisini SGK karşılıyor mu? Sut ve eklerinde yer alan tedavileri kurumca karşılanmaktadır. Keratokonus hastalığının CCL (cross linking) tedavisi SUT ek listelerinde yer almadığından kurumca karşılanmamaktadır.
15 yaşında oğlum var. Keratokonus hastalığı teşhisi kondu. Devlet hastanesi tedaviyi başlatamayacağını söyledi. Araştırma hastanesine yönlendirdiler. Bu tedavi neden SGK tarafından karşılanmıyor? Ayrıca 18 yaş altı zaten faydalanması gerekmiyor mu? Aylık GSS ödüyorum. Bu tedavinin 18 yaş altı ile hiç bir alakası olmayıp SUT eki listelerde yer almadığından kurumca karşılanmamaktadır
TÜPLİGASYON işlemlerinde ilgili ödemeler SGK tarafından nasıl yapılmaktadır? Bu konuda detaylı bilgi almak istiyorum. tüpligasyon işlemini GSS li kurumla sözleşmeli bir özel hastanede veya devlet,üniversite hastanelerinin birinde yaptırır işlemi yapan hastane kuruma fatura eder.
Diyaliz hastalarına bakım parası ödeniyor mu?ve diyaliz parası veriliyor mu? Kurum tarafından diyaliz hastalarının sadece tedavi hizmetleri karşılanır. bakım bedeli veya diyaliz parası diye kurumun herhangi bir ödeme uygulaması yoktur.
Suçiçeği aşısı SGK tarafından karşılanmıyor dendi bu zorunlu olarak yapılan bir aşı değil mi?Neden bu aşı karşılanmıyor mu diye soruldu. SUT gereği belli şartlar oluşması halinde koruyucu sağlık hizmeti olarak ; Grip aşısı bedeli,Pnömokok aşısı bedeli ve Hepatit A aşısı bedeli kurumca karşılanmaktadır.Bunun dışındaki aşı bedelleri kurumca karşılanmamaktadır.
SSK çalışanı özel hastanede kalpten ANJİ olmuş ve 2 stend takılmış.Bunu Kurumun karşılayıp karşılamadığını ve karşılıyorsa ne kadarını karşıladığını öğrenmek istiyorum. Stent bedelleri işlemi yapan sözleşmeli hastaneye ödenir. Diğer bir ifadeyle işlem, özel ve Kurumla sözleşmeli bir hastanede yapıldıysa stent hastane tarafından temin edilir ve kurumca hastaneye ödeme yapılır. Sözleşmelisiz yerde yaptırılırsa acil hal durumu söz konusu değilse kurumca bedeli karşılanmaz.
SSK emeklisi BT ANJU TOMOGRAFİSİ istediler.ACIBADEME gittik.Bunu SSK karşılıyor mu?SSK’nın anlaşması yok dedi aletin.3.200 TL dediler bunu nasıl ödeyeceğim.İndirim yapacaklarını söylediler.% 50 indirim yapacaklarmış. Devlet karşılıyor mu?Ne kadar karşılayacak? Acil haller haricinde kurumla sözleşmeli olmayan hastanelerde yapılan işlem bedelleri kurum tarafından karşılanmamaktadır.
Kanser hastalarının tedavilerinin giderleri devlet tarafından karşılanır mı?Öderse kanun maddesi ödemezse kanun maddesi hakkında bilgi istiyorum ya da ne kadarını öder? Kanser hastası kişi GSSli ise kurumca tedavi karşılanır.GSSli değilse kurumca herhangi bir
tedavisi karşılanmaz bu durumdakilerin (GSS li olmayanların) tedavileri için Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir..
SSKlıyım 2.5 yaşındaki çocuğum kulağından ameliyat olması gerekiyor 3 yaşına kadar istanbul Cerrahpaşa Hastanesi’nde SSK bu ameliyatı İstanbul da olması halinde karşılamıyormuş dr. başka ile sevk etmiyor süremde az kaldı üç yaşına kadar ameliyat olması gerekiyor ne yapmalıyız? Hasta hangi il farkı olmaksızın herhangi bir kurumla sözleşmeli özel veya resmi sağlık tesisinde ameliyat olursa olsun kurumca tedavi bedeli karşılanır.