malatya escort

SGK Tecil ve taksitlendirme yetkileri genelgesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 71266071.206.05.12/ 115-733 20/6/2013

Konu : Tecil ve taksitlendirme yetkileri

GENELGE

2013/25

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve 2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Yapılacak Tecil Ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup, yürütülecek işlemler 2011/53 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Kurumumuza borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacak yetki tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 2011/53 sayılı Genelgenin “2.1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları” bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Read more

Doğum Günü Çiçek Alışverişlerinizde Ciceksatis.com

cicek-3

Sevdiğimiz insanlara doğum günleri gibi özel anlarda hediyeler satın alarak onları hatırladığımızı ve bizler için değerli olduklarını anımsatmak isteriz. Fakat çoğu durumda kişinin neye ihtiyacı olduğunu veya neyi beğenip neyi beğenmeyeceğini bilemediğimiz için bu konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Kararsız kalınan durumlarda veya hediye almak için zaman bulunamadığında çiçek göndermek bizi kurtaran çözümler arasındandır. Hem uygun maliyeti hem de her türden ve yaştan insanın hoşuna giden bir hediye olmasından dolayı çiçekciler de bu günlerde müşterilerine en kaliteli buket veya demetleri hazırlamak için çaba göstermektedirler.

İnternet alışverişi yöntemlerinin artması ile birlikte insanlar çiçek alışverişlerini de bu yol vasıtası ile gerçekleştirmeye başlamışlardır. Ülkemizde de son 5 senedir hizmet veren firmalar arasında ciceksatis.com sitesi kaliteli ürünleri ve yurt genelinde sağladığı yaygın hizmet ağı sayesinde kısa sürede beğeni kazanıp müşterilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık veren firmalar arasına girmiş bulunmaktadır.

Klasik tek dükkân çiçekçilerinden farklı olarak firma her şehirde birçok farklı dükkân ile ortak olarak çalışmakta ve böylece hem ürün sayısını arttırırken hem de müşterilere ulaşma zamanını minimuma indirmektedir. Böylece ister ileri tarihli ister de acil siparişlerinize maksimum ilgi ve alaka ile koşan firma yetkilileri hediyelerinizin tam olarak arzu ettiğiniz sürede sevdiklerinizin eline geçmesi için ilgi göstermektedir. İnternet aleminin gelişimini sürekli sürdüren bu web sitesi ile artık ne hediye alsam diye düşünmeyin.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

(15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işleri,

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I’de yer alan işleri, kapsar.

(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağlık riski oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise Ek–VI’nın birinci paragrafında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile 9 uncu, 15 inci ve 18 inci maddeler uygulanmaz. Read more

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

(18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Read more

Acil durum iş güvenlik raporu

Acil durum iş güvenlik raporu

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipman ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek, acil durumları belirler ve tedbirlerin alınmasını işveren sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar. (6331 sk. md.11)

İşletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yereri için işverenlerin, büyüklüğüne göre kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanır. Hazırlanan güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri bakanlıkça incelenmesinden sonra işletmeye çalışma izni verilir. (6331 sk. md.29)

 

ikinci el eşya alan yerler escort bayan escort bayan escort bayan fantazi iç giyim