Archive for 08 Ekim 2013

SGK Kanunu İlaç

ilac2

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İlaç

4.1 – Reçete ve sağlık raporu yazını ilkeleri

(!) İlaç bedellerinin Kurum tarafından ödenebilmesi için, reçete yazımında ve rapor düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır.

4.1.1 – Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

(!) İlaçların reçetelendirilmesinde matbu, c-reçete veya elektronik ortamda kayıt altına alman reçeteler kullanılır. (Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Kuramca yayımlanan mevzuat hükümleri saklıdır.)

(2) Reçetelerde teşhis bilgilerinin yer alması zorunludur. SUT eki “Teşhis Kısaltmaları Listesi” nde (EK-4/Ç) yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla reçete edilen ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.

(3) (04.05.2013 tarihli tebliğ ile değişen fıkra.Yür:11.05.2013) “Reçetelerde hekimin adı soyadı, uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, diploma numarası veya diploma tescil numarası bilgileri, ıslak imzası ile reçetenin düzenlendiği sağlık kurum veya kuruluşunun adı mutlaka yer alacaktır.” Read more

kadikoy escort