Archive for Genel

Bağ-kur Geriye doğru borçlanma torba yasaya girerse nasıl olacak?

Torba Yasa Bağkur Geriye doğru borçlanma

bag-kurBilindiği üzere zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığı 20-04-1982 tarihinde başlamıştı. Vergi mükellefi olupta çeşitli nedenlerle BAĞ-KUR’a kaydını yaptırmayanlar için başlangıç tarihi olarak 04-10-2000 olarak belirlendi, bu tarihten önceki hizmetler dikkate alınmadı. Bu gibi kişilere 28-02-2005 tarihine kadar müracaat etmeleri kaydıyla geriye doğru borçlanma imkanı getirilmişti.

Torba yasaya eklenecek bir maddeyle getirilmesi istenilen borçlanma nasıl olacak?

Kısaca 20-04-1982 ila 01-10-2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyetiniz, esnaf oda-dernek üyeliğiniz veya şirket ortaklağınız varsa aradaki bu süreleri borçlanabileceksiniz. Toplu borçlanma ile ilgili düzenlemenin torba yasaya dahil edilmesi muhtemel olarak görünmektedir.

Bu durumda olanların sayısı 1.2 milyon kişi olarak belirtiliyor.

Bu konuyla ilgili olarak yapılacak düzenlemeyle ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

TORBA YASAYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR SON SÖZÜ BAŞBAKAN SÖYLEYECEK

Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mız sunum yapmış ve öğrenebildiğim kadarıyla aşağıdaki konularda son söz Başbakan’da kalmıştır….
1- Genel Sağlık Sigortası’nda zamanında gelir testine girmediği için şu an en yüksek aylık 257 lira GSS prim borcu çıkanlara bir kerelik gelir testine girme hakkı tanınacak. Eğer gelir testi;
a- Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden (357 liradan) az çıkarsa 01.01.2012 gününden itibaren birikmiş tüm GSS prim borçları silinecek…
b- Çıkacak gelir testi sonucuna göre aylık prim borcu 43 liraya düşerse geriye doğru birikmiş borçlar indirilip 43 lira olarak dikkate alınacak.
c- İster gelir testine girmiş ister girmemiş tüm “seve seve GSS” borçlularının borçlarındaki gecikme zam ve faizleri silinip ana para borçları 36 taksite bölünecek.
2- Kamuda çalışan 600 bin taşeron işçiye kadro yok, bunun yerine;
a- Taşeron işçilerle 3 veya 5 yıllık sözleşmeler yapılacak; 3 yıllık mı yoksa 5 yıllık mı olacağına Başbakan karar verecek,
b- Taşeron işçilere yaptıkları iş ve eğitim durumlarına göre ücret skalası düzenlenecek ve her yıl ücret artışı bu skaladaki durumlarına göre belli edilecek.
3- Daha önce Cumhurbaşkanıtarafından veto edilen “Özel istihdam Büroları”nın ‘ işçi alıp satması-kiralaması uygulaması getirilmesi konusu yine Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüş ve son söz Başbakan’a bırakılmış.

İş yerinin devri veya el değiştirmesi halinde kıdem tazminatını kim ödeyecek

sgkİş yerinin devri veya el değiştirmesi halinde kıdem tazminatını kim ödeyecek sorusunun cevabını örnek soru ve cevap şeklinde bulabilirsiniz.

İş yeri devirleri ile ilgili olarak 12 yıldan bu tarafa çalışan personel işi devralan işveren de devam ederse çalıştığı sürelerle ilgili ileriki yıllarda işten çıkınca kıdem ve ihbar tazminatı hakkı saklı kalır mı? sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

CEVAP:

İş yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi   çalıştırdıkları sürelerle ve devir esasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu olmakla beraber, uygulamada bu yükümlülük devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Bu durumda gerekli şartları tamamlayan sigortalı iş yerini devralan yeni işvereninden kıdem tazminatını talep etme hakkı vardır. İş yerinin devri tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra işçi kıdem tazminatı için devreden işverene başvuramaz.

İşşizlik maaşı alabilirmiyim?

sgkişsizlik maaşı almanın genel koşulları nelerdir?

Bir yakınının yanında çalışan bir bayan, işveren tarafından işten çıkartılıyor. Bu bayanın işsizlik maaşı almasında herhangi bir sakınca var mıdır? bu ve buna benzer soruların cevabı aşağıdaki gibidir

CEVAP:

4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri işveren tarafından sona erdirilmiş olmaları ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp; işsizlik sigortası primi ödemiş olmakla birlikte kıdem ve ihbar tazminatı hak edecek şekilde sözleşmesi feshedilmek şartıyla işsizlik ödeneğinden faydalanabilir.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen şartların sağlanıyor olması, işsizlik ödeneğinin alınmasında yeterli olacağından işçinin, işverenin yakını olması işverenin yakını olması işsizlik ödeneği almasına engel değildir.

SGK Müfettişine defter ibraz edilmezse ne kadar ceza kesilir

sgk

Sgk Müfettişleri işyerine ilişkin defter ve belgeleri istediğinde ibraz edilmezse ne olur? ne kadar ceza kesilir SGK’ya defter ve belge ibraz edilmesinin zaman aşımı ne kadardır gibi soruların cevabı aşağıdaki gibidir.

SORU:

2012 yılında tasfiye olmuş yapı kooperatifi defterlerini, SGK müfettişliği geriye dönük inşatın başladığı 2002 yılına kadar olan 11 yıllık süreyi incelemek için istiyor. Defterlerin çoğunu kaybetmişler. SGKmüfettişine defterleri ibraz edemezlerse ne gibi ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalınır?

YANIT

İşveren, iş yeri sahipleri; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadır

Mucbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi veya eksik evrak teslim edilmesi halinde,

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara asgari ücretin üç katı,

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar asgari ücretin altı katı,

Bilanço usulü defter tutmak zorunda olanlara asgari ücretin oniki katı,

Tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu durumda defter ve belgelerin ibraz yükümlülüğündeki zaman aşımı süresi takip eden yıldan başlayarak on yıllık süre bakımından  hesaplama yapıldığında 2003 ve önceki yıllara ait defter ve belgelerin ibraz edilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaz.

Vergi ve SGK gecikme ve idari para cezaları af tasarısı mecliste

vergi-SGK-affıTBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre kamu cezalarına af geliyor

Vergi, SGK ve idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçlar 18 taksitte ödenebilecek. 120 TL’nin altındaki trafik cezaları gibi para cezaları affedilecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af düzenlemesi olarak nitelendirilen yasa teklifini dün akşam Meclis’e sunuldu. TBMM gündemine getirilen ve yarın Plan Bütçe Komisyonu‘nda görüşmelerine başlanacak torba kanun ile birleştirilerek görüşülecek düzenleme ile vergi, SGK ve idari para cezalarının faizleri silinecek ve borçlar enflasyona endekslendirilerek yeniden yapılandırılarak vatandaşa 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkanı tanınacak.

Devlet 120 liraya kadar olan idari para cezalarının tahsilinden de vazgeçiyor. Yani trafik cezaları gibi suçlar affediliyor.

TEKLİFİN KAPSADIĞI BORÇLAR

Teklif 30 Nisan 2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 2014 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti hariç 30 Nisan tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, aynı tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile Askerlik, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları ve oy kullanmama nedeniyle verilen para cezalarından kesinleşmiş olan borçları kapsıyor.

GECİKME CEZASI YOK

Teklife göre, ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik kesintisi, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş idari para cezasının yüzde 50′si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50′si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

EN ÇOK 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK

Borçların tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksidi tercih edebilecek.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecekler. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.
Sigara yasağına uymayanlar haricinde 120 TL’nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

SOMA’DA HAK SAHİPLERİNE ÖDEME

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014′de yaşanan maden kazası nedeniyle kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kollarında çalışanlardan, kazanın meydana geldiği maden ocağında çalışanlar ile vefat edenlerin hak sahiplerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen sürede aylık net ücretleri esas alınarak fondan ödeme yapılacak.

Bu ödemelerden vergi veya başka ad altında herhangi bir kesinti yapılamayacak. Bu ödemeler, işverenin ücret ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.