Archive for SGK

SGK Müfettişine defter ibraz edilmezse ne kadar ceza kesilir

sgk

Sgk Müfettişleri işyerine ilişkin defter ve belgeleri istediğinde ibraz edilmezse ne olur? ne kadar ceza kesilir SGK’ya defter ve belge ibraz edilmesinin zaman aşımı ne kadardır gibi soruların cevabı aşağıdaki gibidir.

SORU:

2012 yılında tasfiye olmuş yapı kooperatifi defterlerini, SGK müfettişliği geriye dönük inşatın başladığı 2002 yılına kadar olan 11 yıllık süreyi incelemek için istiyor. Defterlerin çoğunu kaybetmişler. SGKmüfettişine defterleri ibraz edemezlerse ne gibi ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalınır?

YANIT

İşveren, iş yeri sahipleri; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadır

Mucbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi veya eksik evrak teslim edilmesi halinde,

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara asgari ücretin üç katı,

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar asgari ücretin altı katı,

Bilanço usulü defter tutmak zorunda olanlara asgari ücretin oniki katı,

Tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu durumda defter ve belgelerin ibraz yükümlülüğündeki zaman aşımı süresi takip eden yıldan başlayarak on yıllık süre bakımından  hesaplama yapıldığında 2003 ve önceki yıllara ait defter ve belgelerin ibraz edilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaz.

Vergi ve SGK gecikme ve idari para cezaları af tasarısı mecliste

vergi-SGK-affıTBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre kamu cezalarına af geliyor

Vergi, SGK ve idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçlar 18 taksitte ödenebilecek. 120 TL’nin altındaki trafik cezaları gibi para cezaları affedilecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af düzenlemesi olarak nitelendirilen yasa teklifini dün akşam Meclis’e sunuldu. TBMM gündemine getirilen ve yarın Plan Bütçe Komisyonu‘nda görüşmelerine başlanacak torba kanun ile birleştirilerek görüşülecek düzenleme ile vergi, SGK ve idari para cezalarının faizleri silinecek ve borçlar enflasyona endekslendirilerek yeniden yapılandırılarak vatandaşa 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkanı tanınacak.

Devlet 120 liraya kadar olan idari para cezalarının tahsilinden de vazgeçiyor. Yani trafik cezaları gibi suçlar affediliyor.

TEKLİFİN KAPSADIĞI BORÇLAR

Teklif 30 Nisan 2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 2014 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti hariç 30 Nisan tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, aynı tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile Askerlik, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları ve oy kullanmama nedeniyle verilen para cezalarından kesinleşmiş olan borçları kapsıyor.

GECİKME CEZASI YOK

Teklife göre, ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik kesintisi, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş idari para cezasının yüzde 50′si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50′si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

EN ÇOK 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK

Borçların tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksidi tercih edebilecek.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecekler. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.
Sigara yasağına uymayanlar haricinde 120 TL’nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

SOMA’DA HAK SAHİPLERİNE ÖDEME

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014′de yaşanan maden kazası nedeniyle kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kollarında çalışanlardan, kazanın meydana geldiği maden ocağında çalışanlar ile vefat edenlerin hak sahiplerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen sürede aylık net ücretleri esas alınarak fondan ödeme yapılacak.

Bu ödemelerden vergi veya başka ad altında herhangi bir kesinti yapılamayacak. Bu ödemeler, işverenin ücret ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İş kazası nedeniyle işverenin sorumluluğu Yargıtay kararı

yargitay

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/7532 K.No : 2009/14793

Tarih : 29.09.2009

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞVERENİN SORUMLULUĞU

RÜCUAN TAZMİNAT

ÖZÜ: İş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği bu önlemlerin alınıp alınmaıdğı ve alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin denetime elverişli biçimde irdelendiği rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

(506 s. SSK m.26)

Evlenme Ödeneği

sgkEvlenme ödeneği hangi miktar üzerinden ve kimlere verilecektir?

sorucunun cevabı şu şekildedir.

SGK kanunu uyarinca, evlenme ödenegi yetim kiz çocuklarina almakta olduklari ayliklarin 24 aylik tutari miktarinda ödenecektir.

Bu kanundan önce Emekli Sandigi Kanununa göre baglanmis ayliklar hakkinda bu Kanunla yürürlükten kaldirilan hükümleri de dâhil 5434 sayili Kanun hükümlerine göre islem yapilacagindan yetim ayligi alan es, ana ve kizin evlenmesi halinde oniki aylik tutarinda evlenme ikramiyesi ödenecektir.

Hizmet azligi nedeniyle aylik baglanamayan ancak 5510 sayili Kanun uyarinca aylik baglanmis kiz çocuklarina almakta olduklari ayliklarin 24 aylik tutari miktarinda ödenecektir.

İsteğe bağlı sigorta ödeme şartları nelerdir?

sgk

İsteğe bağlı sigorta ödeme şartları nelerdir konusundaki sorularınıza cevaplar aşağıdaki gibidir;

Yeni düzenleme ile Türkiye de yasal olarak ikamet edenlerden 18 yasini dolduran ve talepte bulunanlar istege bagli sigortali olabilecektir.

İstege bagli sigortali olmak için SSK da aranan 1080 gün ile Emekli Sandiginda aranan 10 yillik hizmet süresi sartlari kaldirilmis ve bunlara genel saglik sigortasi primi ödemeleri suretiyle saglik hizmetlerinden yararlanma, 30 günden az süreli islerde çalisanlara da eksik sürelerini istege bagli sigortali olarak tamamlamalari imkani getirilmistir.

506 sayılı kanuna göre isteğe bağlı sigortalı iken bu kanunun yürürlüğe girmesi ile isteğe bağlı sigortaya devam edilecek mı ve hangi kanuna göre emekli olunabilecek? 
Cevap: 5510 sayili Kanunun yürürlük tarihi itibariyle gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayili Kanun kapsaminda istege bagli sigortaya prim ödeyenler, gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra istege bagli sigortali olacaklarin hizmetleri 1/10/2008 tarihi itibariyle 4/b (BAG-KUR) kapsaminda degerlendirilecektir.

Bu durumda, 1/10/20008 tarihinden önce SSK kapsaminda istege bagli prim ödeyerek 2829 sayili Kanuna göre 1260 prim gün kosulunu doldurmaya çalisan sigortalilarin 1/10/2008 tarihinden sonra da istege bagli sigortaya devam etmeleri halinde bu hizmetler 4/b (BAG-KUR) kapsaminda sayilacagindan, bu sekilde 4/a (SSK) kapsaminda emekli olmalari mümkün olmayacaktir.

4/a (SSK) kapsaminda emekli olmak isteyen söz konusu istege bagli sigortalilarin ancak hizmet akdiyle çalismalari durumunda 1260 gün kosulunu doldurmalari mümkün olabilecektir. 5510 sayili Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortali olanlarin yaslilik ayligina hak kazanma kosullari mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayili Kanun hükümlerine göre belirlenmektedir.