Archive for SGK

Sigortalılık başlangıç süresi 18 yas mıdır?

sgk

5510 sayılı kanuna göre sigortalılık başlangıç süresi 18 yas mıdır? sorucunun cevabı aşağıdaki gibidir;

5510 sayili Kanuna göre malullük, yaslilik ve ölüm sigortalarinin uygulanmasinda 18 yasindan önce malûllük, yaslilik ve ölüm sigortalarina tâbi olanlarin sigortalilik süresi, 18 yasini doldurduklari tarihte baslamis kabul edilecektir.

Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaslilik ve ölüm sigortalari primleri, prim ödeme gün sayilarinin hesabina dahil edilecektir.

5510 sayili Kanunun geçici 6 nci maddesi geregince hizmet akdiyle çalisan 4/a (SSK) sigortalilarindan, sigortalilik süresinin baslangici; – 1/4/1981 tarihinden önce ise sigortalilik süresinin baslangiç tarihi, – 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yasin dolduruldugu tarih, dikkate alinacaktir. Ancak, 18 yasin öncesinde geçen çalisma süreleri prim ödeme gün sayisina ilave edilecektir.

Bu durum, 5510 sayili Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortali olan 4/a sigortalilari için yalnizca yaslilik ayligi baglanmasinda geçerli olup, malullük ve ölüm ayliklarinda uygulanmayacaktir.

Askerlik borçlanması giriş tarihini geri çekermi?

sgk

Sigortalılıgın baslangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın baslangıç tarihi ne olacaktır?

Sigortaliligin baslangiç tarihinden önceki sürelerin borçlandirilmasi halinde, sigortaliligin baslangiç tarihi, borçlandirilan gün sayisi kadar geriye götürülecektir.

Askerlik borçlanmasını ele alacak olursak

mesela;  askerlik sigorta girişinden önce ise, borçlanılan süre kadar giriş tarihini geri çekiyor ve buna göre emeklilik şartları tespit ediliyor. Askerlik Sigorta girişinden sonra ise, giriş tarihini geri çekmiyor. Sadece borçlanılan süre kadar emekli gün sayısına ilave ediliyor.

Kadınların Doğum Borçlanması

sgk

Kadınlar dogum borçlanması yapabilirmi?

Doğum borçlanması ile ilgili şartlar nelerdir?

5510 sayili Kanunla, kanunları geregi verilen ücretsiz dogum ya da analik izni süreleri ile 4 /a ( SSK ) kapsamindaki sigortali kadinlarin, iki defaya mahsus olmak üzere dogum tarihinden sonra iki yillik süreyi geçmemek kaydiyla hizmet akdine istinaden isyerinde çalismamasi ve çocugunun yasamasi sartiyla borçlanma talebinde bulunulan sürelerini, borçlanma imkani getirilmiştir.

İşçinin işten çıkarılması için geçerli neden

yargitay

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/32439 K.No : 2013/23194

Tarih : 04.11.2013

                            •  FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

                            •  İŞE İADE

                            •  FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANMASI

                            •  İŞ YERİNDE OLUMSUZLUĞA YOL AÇAN DAVRANIŞLAR

                            •  İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI

ÖZÜ:    Davacının  devamlılık arz eder şekilde işe geç gelip erken  çıkması, iş yerinde olumsuzluklara yol açabilecek ve işin yürütümünü bozacak davranışlar olduğundan, bu durum işverenin iş sözleşmesini feshetmesi için geçerli neden oluşturur.Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin savunması alınmadan sona erdirilemez ise de, işçinin savunma yazısını almaktan kaçınması, dolayısıyla savunma vermekten imtina etmesi karşısında, artık savunma yazısında öngörülen sürenin beklenmesine gerek kalmadığı ve yazılı fesih bildiriminde fesih sebebinin belirtilmiş olduğu gözetilerek, davacının işe iade isteminin reddine karar verilmelidir.

          (4857 s. İş K md.18, 25, 19, 17)

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

yargitay

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/5239

K.No : 2013/10629

Tarih : 01.04.2013

                            •  İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ

                            •  İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI

                            •  İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

ÖZÜ:    Sağlık nedenlerinden kaynaklanan haklı nedenle işçinin devamsızlığnın ihbar öneline ilaveten 6 hafta aralıksız devam etmesi halinde, işverenin bildirimsiz fesih hakkı vardır. Davacının aralıklı olarak birden escort fazla rapor aldığı ve 4857 sayılı İş Kanununun 25/1.b maddesindeki bekleme süresi olan ihbar öneline ilaveten 6 haftalık aralıksız süre şartı gerçekleşmediği için, iş sözleşmesi haksız olarak feshedilmiştir.Her ne kadar davacı sık rapor almış ise de, fesihten önce davacının verimsizliğine ve yetersizliğine dayanan sağlık sebebi ile savunması alınmamış olup, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih geçersizdir.

          (4857 s. İş K. md.25/1.b, 2, 17, 19)