Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Neler
İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınmaz ?
1) İş kazasına uğrayan veya meslek  hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde  tanımlanan katılım payları alınmaz.

2) Askerî tatbikat ve  manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve  3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz.

3) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

4) Tetkik ve  tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak  tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde  (EK-2) yer alan ilaçlardan SUT’un 3.2.2 numaralı maddesinde tanımlanan  katılım payı alınmaz.

5) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri  için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan  katılım payları alınmaz.

6) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların  eşlerinden, SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde  tanımlanan katılım payları alınmaz.

7) 3292 sayılı Vatani  Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre  aylık alan kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

8) 2330 sayılı Nakdi  Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan  kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde  tanımlanan katılım payları alınmaz.

9) 2828 sayılı Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma,  bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden  SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım  payları alınmaz.

10) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle  Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3  ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

11) Vazife malûllerinden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

12) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda,  Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta  iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden  SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım  payları alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir