İlaç Katılım Payı SGK

İlaç Katılım Payı
İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır?
Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”(EK-2)nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlardan katılım payı alınmaz. izle Bunun dışındaki ilaçlardan katılım payı alınır.
İlaç katılım payı oranı nedir?
Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı alınır.
Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı nasıl tahsil edilir?
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar izle ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden, tahsil edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir