İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

yargitay

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/5239

K.No : 2013/10629

Tarih : 01.04.2013

                            •  İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ

                            •  İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI

                            •  İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

ÖZÜ:    Sağlık nedenlerinden kaynaklanan haklı nedenle işçinin devamsızlığnın ihbar öneline ilaveten 6 hafta aralıksız devam etmesi halinde, işverenin bildirimsiz fesih hakkı vardır. Davacının aralıklı olarak birden escort fazla rapor aldığı ve 4857 sayılı İş Kanununun 25/1.b maddesindeki bekleme süresi olan ihbar öneline ilaveten 6 haftalık aralıksız süre şartı gerçekleşmediği için, iş sözleşmesi haksız olarak feshedilmiştir.Her ne kadar davacı sık rapor almış ise de, fesihten önce davacının verimsizliğine ve yetersizliğine dayanan sağlık sebebi ile savunması alınmamış olup, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih geçersizdir.

          (4857 s. İş K. md.25/1.b, 2, 17, 19)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kadikoy escort