Kredi Kullanımında Eş Rızası Kalkıyor

 

Taşınan ve öngörülen riskler açısından, • İzlenen politikaların, alınan kararların mevhibe yükü üzerine etkisi. kapsamında alınacak kararlar aşağıdaki konularla dayalı kararlardır. Bu kararlar, kapsamını oluşturmaktadır: Aktifler ile ilişkin olarak alınacak kararlar şunlardır: • likit değerler, krediler ve çakılı kıymetler için ayrılacak fonların dağılımının belirleme edilmesi, • itibar çeşitleri bazında ayrılacak fonların tespiti, • durağan ve değişici faizli kredilere ayrılacak tutarın belirlenmesi, • Aktiflerin mühlet yapısının dağılımının belirlenmesi, Yatırımların mühlet yapısı ve tutarının belirlenmesi, • Vergiden bağışlanmış ve vergiye bağımlı olan yatırımlara tahsis edilecek kaynak tutarlarının ve dağılımının belirlenmesi, Pasiflerle dayalı olarak alınacak kararlar ise şunlardır: • tevdiat ve gayrı borçlanma yolu ile elde edilebilecek fonların tutarının ve dağılımının belirlenmesi, • Fonların mevduat, mevduat işveli dağılımının belirlenmesi, • Sermayenin pasifteki fonlar içindeki ağırlığının belirlenmesi, • Fonların vade ve döviz cinsi açısından dağılımının belirlenmesi. çapraz etkileşim süresince olan ve çakışan bu konulara ilişikli kararların, bankanın yan yönetimi aracılığıyla alınması gerekmektedir.

Daha sonra yönetim müesses tarafından onaylanan bu kararlar bir politika çerçevesinde birleştirilmeli ve mukayyet hâle getirilmelidir. Bu politikaların uygulanması ve kontrolü işi ise aktif-pasif yönetimi komitesi aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Aktif-Pasif Yönetimi Yaklaşımları yaklaşımları akarsu şekilde sıralanabilir:. hesaplı kadir yaklaşımı, likidite yönetimi yaklaşımı. Yaklaşımı hasılat yaklaşımı, bankalar aracılığıyla repo riskinin belirlenmesinde kullanılan tradisyonel bir yaklaşımdır. hasılat yaklaşımında analizlerin odak noktası, repo oranlarındaki değişmenin, bankanın büyümesi, tahakkukları ve açıklayan vezneci gelirleri üzerindeki etkisidir. hasılat yaklaşımı kısaca, vezneci gelirlerinin değişik getiri ortamlarındaki değişimini inceler. Faizlerdeki değişme, ürem riski analizinde stratejik bir değişkendir.

Gelirin nema oranları karşısındaki değişkenliği, analizinde omurga çıkış noktasıdır. zira mütenakıs getiri gelirleri ve mecmu kayıplar; başmal yeterliliğini azaltır, piyasadaki güveni sarsar ve likiditeyi zayıflatarak kurumun finansal istikrarını ve performansını gözdağı eder. hasılat yaklaşımı, nema oranlarındaki değişmenin bankanın gelirleri üzerinde olan etkisini dikkate alır. Gelir yaklaşımında; kupkuru faiz geliri toplam nema gelirleri ve yekûn getiri giderleri arasındaki fark ananevi olarak cemi dikkatleri üstüne toplayan bir gelir tablosu kalemidir. Bu farka bankacılıkta aşağılık da verilmektedir. Hem toplam gelirler içindeki payının yüksekliği hem bile repo oranlarındaki değişimden doğrudan etkilenmesi ciddi kılmaktadır. kısaca hasılat yaklaşımına bakarak APY, bankanın safi repo gelirinin istikrarının sağlanmasına odaklanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir