EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN KADRO İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 02/05/1984 - 198

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/05/1984 - 18395

    Madde 1 - Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için ekli cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN İHDAS EDİLEN KADROLAR

    Ünvanı          Sınıfı          Derecesi    Adedi

    ---------------------         --------------         -------      ------

    Komiser            Emniyet Hizmetleri      5    2000

    Komiser Muavini         Emniyet Hizmetleri      5    500

    Polis Memuru        Emniyet Hizmetleri      11    15733

    Başhekim       Sağlık Hizmetleri      1    24

    Uzman Doktor veya Dai. Tab.    Sağlık Hizmetleri      1    20

    Uzman Doktor veya Dai. Tab.    Sağlık Hizmetleri      2    25

    Uzman Doktor veya Dai. Tab.   Sağlık Hizmetleri      3    30

    Uzman Doktor veya Dai. Tab.    Sağlık Hizmetleri      4    35

    Doktor            Sağlık Hizmetleri      5    142

    Diş Tabibi            Sağlık Hizmetleri      5    62

    Psikolog            Sağlık Hizmetleri      5    1

    Diyetisyen            Sağlık Hizmetleri      5    1

    Sosyal Hizmetler Uzmanı      Sağlık Hizmetleri      5    1

    Başhemşire            Sağlık Hizmetleri      5    2

    Hemşire            Sağlık Hizmetleri      5    15

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri      5    5

    Laborant            Sağlık Hizmetleri      5    2

    Başhemşire Yardımcısı      Sağlık Hizmetleri      6    1

    Hemşire            Sağlık Hizmetleri      6    20

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri        6    5

    Laborant            Sağlık Hizmetleri      6    2

    Hemşire            Sağlık Hizmetleri      7    25

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri      7    5

    Laborant            Sağlık Hizmetleri      7    2

    Hemşire            Sağlık Hizmetleri      8    30

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri      8    5

    Laborant            Sağlık Hizmetleri      8    4

    Sağlık Teknisyeni         Sağlık Hizmetleri      8    5

    Hemşire            Sağlık Hizmetleri      9    58

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri      9    10

    Laborant            Sağlık Hizmetleri      9    8

    Sağlık Teknisyeni         Sağlık Hizmetleri      9    5

    Hemşire            Sağlık Hizmetleri      10    86

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri      10    20

    Sağlık Teknisyeni         Sağlık Hizmetleri      10    19

    Sağlık Memuru         Sağlık Hizmetleri      11    12

    Eczacı Kalfası         Sağlık Hizmetleri      11    2

    Hastabakıcı            Yardımcı Sağlık Hiz.       15    47

    Hastane Müdürü         Genel İdare Hizmetleri      5    1

    Hastane Müdür Yardımcısı      Genel İdare Hizmetleri      6    1

    Memur            Genel İdare Hizmetleri      6    5

    Spiker            Genel İdare Hizmetleri      6    3

    Programcı            Genel İdare Hizmetleri      6    3

    Kameraman            Genel İdare Hizmetleri      7    5

    Memur            Genel İdare Hizmetleri      7    5

    Spiker            Genel İdare Hizmetleri      8    3

    Memur            Genel İdare Hizmetleri      8    15

    BİM Operatörü         Genel İdare Hizmetleri      9    20

    Santral Operatörü         Genel İdare Hizmetleri      9    5

    BİM Operatörü         Genel İdare Hizmetleri      10    35

    Santral Operatörü         Genel İdare Hizmetleri      10    10

    BİM Operatörü         Genel İdare Hizmetleri      11    45

    Santral Operatörü         Genel İdare Hizmetleri      11    15

    Teknisyen            Teknik Hizmetler      11    100

    Hademe            Yardımcı Hizmetler      15    750

                                                            Toplam             20000

    Mevzuat Kanunlar