MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 29/11/1984 - 243

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 24/04/1984 - 2999

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/12/1984 - 18603

    Madde 1 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 22 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 23 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 24 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 25 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 26 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 27 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 28 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 29 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 30 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 31 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 32 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 33 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 34 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 35 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 36 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 37 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 38 - (04/01/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 98. maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 39 - (04/02/1983 tarih ve 2797 sayılı Kanunun 67. maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 40 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 41 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 42 - (14/07/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 43 - (23/01/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 44 - (13/03/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 26. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 45 - (01/04/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunun 8. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 46 - (04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 38. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 47 - (11/08/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun 97. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 48 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 49 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 50 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna numarasız ek madde getirmekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandırılmıştır.)

    Madde 51 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 52 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 53 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 54 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 55 - (01/02/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 56 - (Değişik madde: 18/12/1987 - KHK - 302/1 md.)

    05/11/1980 tarihli ve 2333 sayılı Kanun 01/01/1989 tarihinde, 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 116 ncı maddesi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 57 - Bu Kanun hükmünde Kararname 31/12/1984 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 58 - Bu Kanun hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 27/06/1989 - KHK - 375/32 md.)

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.

    Mevzuat Kanunlar