MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 15/08/1987 - 281

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 17/06/1987 - 19490 Mükerrer

    Madde 1 - (14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (26/06/1984 tarihli ve 241 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun Ek cetvelinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (01/02/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (01/02/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (14/01/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (14/01/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (10/10/1984 tarihli ve 356 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (10/10/1984 tarihli ve 356 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (10/10/1984 tarihli ve 356 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı KHK'nin ek cetvelinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 01/07/1987 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - (Mülga madde: 13/04/1988 - KHK - 322/3 md.)

    Mevzuat Kanunlar