MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 14/01/1988 - 311

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 29/02/1988 - 19740

    Madde 1 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 146 ve 224 üncü maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 146 ve 224 üncü maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49 ve Ek-17 nci maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49 ve Ek-17 nci maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (14/07/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna numarasız ek madde getirmekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandırılmıştır.)

    Madde 7 - (01/04/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunun 8. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna geçici madde eklemekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 34. maddesine fıkra eklemekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (24/06/1983 tarih ve 72 sayılı KHK'nin 31. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 189 sayılı KHK'nin 11. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (04/06/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun 55. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (28/07/1981 tarih ve 2499 sayılı Kanunun 19. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.

    Geçici Madde 2 - Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

    Mevzuat Kanunlar