657 S. DEVLET MEMURLARI K., 926 S. TSK. PERSONEL KANUNU VE 3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNUNDA YER ALAN AYLIK GÖSTERGE RAKAMLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KHK

    KHK'nin Tarihi - No: 10/04/1989 - 366

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347 ; 12/10/1988 - 3479

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/04/1989 - 20136

    Madde 1 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı, 27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 15/04/1989 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

    Mevzuat Kanunlar