ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 12/04/1990 - 420

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 09/04/1987 - 3347 ; 12/10/1988 - 3479 ; 01/06/1989 - 3569

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 13/04/1990 - 20491 Mükerrer

    Madde 1 - (21/02/1967 tarih ve 832 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi ve iki madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (21/02/1967 tarih ve 832 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi ve iki madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (09/10/1984 tarihli ve 3054 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (10/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (02/09/1983 tarih ve 78 sayılı KHK'ye bir madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler adı geçen KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)

    Madde 8 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler adı geçen KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)

    Madde 9 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler adı geçen KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)

    Madde 10 - (08/06/1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin 15 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (09/04/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (09/04/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (09/04/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (09/04/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (09/04/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 832 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci madde ile 4, 5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri 01/01/1991 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar