SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE ŞEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE 190 S. GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK.DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 13/09/1991 - 455

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 06/06/1991 - 3755

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 18/09/1991 - 20995

    Madde 1 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (190 sayılı KHK'nin eki cetvelde bilgi verilmiştir.)

    Madde 4 - (190 sayılı KHK'nin eki cetvelde bilgi verilmiştir.)

    Geçici Madde - Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar