HAVA TAARRUZLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNA EK KANUN

    Kanun Numarası: 5593

    Kabul Tarihi: 13/03/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7460

    Madde 1 - (Mülga madde: 09/06/1958 - 7126/59 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 09/06/1958 - 7126/59 md.)

    Madde 3 - Bakanlıkların hava savunmasına ait işlerini düzenlemek üzere, Genelkurmay Başkanının Başkanlığında Kara, Hava Kuvvetleri Komutanları ile Bakanlıklar müsteşarlarından mürekkep bir (Yüksek Hava Korunma Komisyonu) kurulur. Kara Kuvvetleri Komutanı Komisyonun asbaşkanıdır.

    Madde 4 - 3231 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar