UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3488

    Kabul Tarihi: 27/10/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19983

    Madde 1 - İlişik listedeki kanunlar, yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar