KEMAL ÖZ ADLI CÜMHUR REİSİMİZE VERİLEN SOYADI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 2587

    Kabul Tarihi : 24/11/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 27/11/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 2865

    Madde 1 -Kemal öz adlı Cümhur Reisimize Atatürk soyadı verilmiştir.

    Madde 2 - Bu kanun tarihinden muteberdir.

    Madde 3 - Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

    Mevzuat Kanunlar