24/11/1934 TARİH VE 2587 SAYILI KANUNLA KEMAL ÖZ ADLI TÜRKİYE CÜMHUR REİSİNE VERİLEN "ATATÜRK" ADININ VEYA BUNUN BAŞINA VE SONUNA SÖZ KONARAK YAPILAN ADLARIN HİÇBİR KİMSE TARAFINDAN ALINAMAYACAĞINI BUYURAN KANUN

    Kanun Numarası :2622

    Kabul Tarihi :17/12/1934

    Yayımlandığı ResmiGazete Tarihi :24/12/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2888

    Madde 1 -Kemal öz adlı Türkiye Cümhur Reisine 24/11/1934 tarih ve 2587 saylı Kanunla verilmiş olan "ATATÜRK" soy adı tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz ve soy adı olarak alınamaz kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir suretle bir kimseye verilemez.

    Madde 2 - "ATATÜRK" adının başına ve sonuna başka söz konarak öz ve soy adı alınamaz ve kullanılamaz.

    Madde 3 - Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.

    Madde 4 - Bu kanun hükmünü yerine getirmeğe Dahiliye Vekili memurdur.

    Mevzuat Kanunlar