190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4741

    Kabul Tarihi : 16/01/2002

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2002

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24645

    Madde 1 - Sayıştay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    KURUMU   : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    Sınıfı   Unvanı      Derecesi      Serbest      Tutulu      Toplam

                   Kadro      Kadro

                   Adedi      Adedi

    ----   -----------   --------   ------      -------   -------

    GİH   Kor. ve              10       48       -       48

       Güv. Görevlisi

       ---------------------------------------------------------------

       Toplam                    48       -       48

    Mevzuat Kanunlar