AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

    Kanun No: 4765

    Kabul Tarihi : 25/06/2002

    Resmi Gazete Tarihi: 28/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24799

    Madde 1 - 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 20 - 10/05/2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.

    Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10/05/2001 tarihinde hukuk fakültelerinde öğrenci olanlar hakkında uygulanmaz; bunlar sınava tabi tutulamaz.

    Madde 2 - Bu Kanun 10/05/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar