TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun No: 4780

    Kabul Tarihi: 02/01/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 24987

    Madde 1 - 08/05/1984 tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 4 - Yabancı ülkede verilen mahkumiyet kararlarının Türkiye'de yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir."

    Madde 2 - 3002 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 12 - Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkumiyet kararlarının, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir."

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar