JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

    Kanun No : 4838

    Kabul Tarihi : 03/04/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 08/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25073

    Madde 1 - 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

    Ek Madde 4 - Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

    Madde 2 - Bu Kanun, yayımı tarihini takip eden mali yılbaşında yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar