İL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4897

    Kabul Tarihi : 17/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25148

    Madde 1 - 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının ikinci bendindeki (2) numaralı cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    2) Olayların niteliğine göre istenen askeri kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek askeri birliğin komutanı tarafından, görevde kalış süresi, askeri birliğin komutanı ile koordine edilerek vali tarafından belirlenir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar