YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 4909

    Kabul Tarihi : 26/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25155

    Madde 1 - 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

    Ek Madde 55 - Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik Fakültesi,

    d) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    Oluşur.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar