DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 4918

    Kabul Tarihi : 08/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25165

    Madde 1 - 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 5 - BOTAŞ'ın mülkiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının hazırlık döneminden sonra özelleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için geçici 3 üncü maddede öngörülen süre, bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

    Madde 2 - Bu Kanun 02/05/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar