NÜFUS KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4992

    Kabul Tarihi : 21/10/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 24/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25269

    Madde 1 - 05/05/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar