YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5076

    Kabul Tarihi: 22/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25361

    Madde 1 - 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 16 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Mimar Sinan Üniversitesi" ibareleri "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

    Geçici Madde 1 - Çeşitli mevzuatta Mimar Sinan Üniversitesine yapılmış olan atıflar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılmış sayılır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar