AFYON İLİ SİNCANLI İLÇESİNİN ADININ "SİNANPAŞA" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 5180

    Kabul Tarihi: 27/05/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/06/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25483

    Madde 1 - Afyon İli Sincanlı İlçesinin adı "Sinanpaşa" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar