KONYA İLİNE BAĞLI HADIM İLÇESİNİN ADININ "HADİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5323

    Kabul Tarihi: 24.03.2005

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 29/03/2005

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25770

    Madde 1 - Konya İline bağlı "Hadım" İlçesinin adı "Hadim" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar