2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5339

    Kanun Kabul Tarihi : 28/04/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 03/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25804

    Madde 1 - Dokuzuncu Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelenmiştir. 2006 Yılı Programının, Hükümet Programı ve izlenen politikalar doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar