ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İLÇE BELEDİYESİNE MAHALLE OLARAK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5364

    Kanun Kabul Tarihi : 14/06/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25848

    Madde 1 - 15.12.1998 tarihli ve 98/12242 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü tapulama alanı dışına nakledilen bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak köyleri Halfeti İlçe Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar