YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5379

    Kanun Kabul Tarihi : 01/07/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 06/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25867

    Madde 1 - 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 31 inci Maddesinin başlığında ve Madde metninde yer alan "Osmangazi Üniversitesi" ibaresi "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar