AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5384

    Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 07/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25868

    Madde 1 - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulunun 30.1.2004 tarihli ve 90 No'lu kararıyla kabul edilen "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması"nın 1 inci maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar