TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BÖLGELERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 16/08/1985 - 85/9800

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 04/12/1984 - 3096

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 04/09/1985 - 18858

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilecekleri görev bölgelerini belirlemektedir.

    GÖREV BÖLGELERİ

    Madde 2 - (Değişik madde: 14/09/2000 - 2000/1405 S.Yön./1. md.)

    3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan tarife sistemine geçilebilmesi, bölgesel ulaşım ve teknik zorunluluklar ile enerji tüketimleri dikkate alınarak görev bölgeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

    1 inci Görev Bölgesi: Adana - Mersin - Hatay - Osmaniye illerinin tamamı ile Kahramanmaraş ilinin Merkez ilçesi Merkez bucağına bağlı Küçüksır ve Yeşildere köyleri ile Merkez ilçe Yeniköy bucağına bağlı Kısıklı Köyü sınırlarının içinde kalan bölge,

    2 nci Görev Bölgesi: Antalya ilinin tamamı ile Burdur ili Bucak ilçesine bağlı Karacaören Köyü ve civarında yer alan Karacaören I Baraj ve HES ilgili tesisleri ile göl alanı, yine Burdur ili Bucak ilçesine bağlı Kargı ve Çobanpınarı köyleri hudutları içerisinde yer alan Karacaören II ve III Baraj ve HES'nın ilgili tesisleri ile göl alanları sınırları içinde kalan bölge,

    3 üncü Görev Bölgesi: Tekirdağ - Kırklareli - Edirne il sınırları,

    4 üncü Görev Bölgesi: Bursa-Yalova il sınırları,

    5 inci Görev Bölgesi: Çanakkale il sınırları,

    6 ncı Görev Bölgesi: Isparta il sınırları,

    7 nci Görev Bölgesi: Aydın - Denizli - Muğla il sınırları,

    8 inci Görev Bölgesi: Eskişehir - Bilecik il sınırları,

    9 uncu Görev Bölgesi: Afyon - Uşak - Burdur (2 no.lu görev bölgesi sınırları içinde kalan kısımlar hariç) il sınırları, 10 uncu Görev Bölgesi: Kayseri ilinin tamamı ile Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü, Sızır (Sızır HES tesisleri dahil), Dendil, Eşikli ve Çat köyleri sınırları içinde kalan bölge,

    11 inci Görev Bölgesi: Kocaeli (Gebze ilçesi dahil) il sınırları,

    12 nci Görev Bölgesi: Sakarya - Bolu il sınırları,

    13 üncü Görev Bölgesi: Ankara - Kırıkkale il sınırları,

    14 üncü Görev Bölgesi: Konya-Karaman il sınırları,

    15 inci Görev Bölgesi: Amasya - Kastamonu - Çorum il sınırları,

    16 ncı Görev Bölgesi: İstanbul ili Anadolu yakasında; batıda İstanbul Boğazı, kuzeyde Karadeniz, doğuda İstanbul - İzmit il sınırı, güneyde Marmara Denizi sahilleri ve Büyükada ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları sınırları içinde kalan bölge,

    17 nci Görev Bölgesi: Samsun - Ordu - Sinop il sınırları,

    18 inci Görev Bölgesi: Kırşehir - Nevşehir - Niğde - Aksaray il sınırları,

    19 uncu Görev Bölgesi: Yozgat - Sivas - Tokat (10 no.lu görev bölgesi sınırları içinde kalan kısımlar hariç) il sınırları,

    20 nci Görev Bölgesi: Trabzon - Rize - Artvin - Gümüşhane - Giresun il sınırları,

    21 inci Görev Bölgesi: Erzurum - Ağrı - Iğdır - Kars - Ardahan - Erzincan - Bayburt il sınırları,

    22 nci Görev Bölgesi: Elazığ - Malatya - Tunceli - Bingöl il sınırları,

    23 üncü Görev Bölgesi: Kahramanmaraş - Adıyaman il sınırları (1 no.lu görev bölgesi sınırları içinde kalan kısımlar hariç),

    24 üncü Görev Bölgesi: Gaziantep-Kilis il sınırları,

    25 inci Görev Bölgesi: Şanlıurfa il sınırları,

    26 ncı Görev Bölgesi: Diyarbakır - Mardin il sınırları,

    27 nci Görev Bölgesi: Van - Hakkari - Muş - Bitlis - Şırnak - Siirt - Batman il sınırları,

    28 inci Görev Bölgesi: Zonguldak - Çankırı - Bartın - Karabük il sınırları,

    29 uncu Görev Bölgesi: İstanbul ili Trakya yakası il sınırları,

    30 uncu Görev Bölgesi: İzmir il sınırları,

    31 inci Görev Bölgesi: Kütahya il sınırları,

    32 nci Görev Bölgesi: Balıkesir il sınırları,

    33 üncü Görev Bölgesi: Manisa il sınırları, içinde kalan bölgeyi kapsar.

    Görev bölgeleri, il sınırı olarak belirlenmiştir. Ancak görev bölgesi kapsamında kalacak tesisleri gösteren kesin sınır elektrik sisteminin ve dağıtım hatlarının teknik durumuna göre görev verilirken yeniden belirlenir.

    Yukarıda belirtilen görev bölgelerine, günün ihtiyaçları dikkate alınarak 04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanuna göre verilmiş haklar saklı kalmak şartı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yeni görev bölgeleri eklenebilir.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ'a bağlı müesseselerin özelleştirmesi sırasında verimliliğin ve hizmetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak, Bakanlar Kuruluna görevlendirme aşamasında görev bölgelerinin bölünmesi veya birleştirilmesini önerebilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar