MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA, DEĞERLENDİRME, GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/06/2003 - 2003/5791

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 01/07/2003 - 25155

    Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama,Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/06/2003 tarihli ve 50373 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 18/06/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 26/02/1999 tarihli ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 11/06/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar