HEAŞ HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24374

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan personelin sicil raporlarını dolduracak, birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci ve geçici 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli listede belirtilmiştir.

    Sicil Raporları

    Madde 5 - Kadrolu personelin, sicil amirleri sicil raporlarını doldurma zamanı ve doldurulması için gerekli süre, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının dolduruluş şekli, bunların değerlendirilmesi ve muhafazası ile görevli makamlara dair esaslar, yetersiz memurların uyarılması ve itirazlar ile bunları inceleyecek merciler ve sicil raporlarının değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre yürütülür.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Ek

    ----------------------------------------------------------------

    HEAŞ

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ

    --------------------------------------------------------------

    SİCİL VERİLECEK MEMURUN

    I. AMİR

    II. AMİR

    III. AMİR

    UNVANI

    -

    -----------------------

    -----------

    ------------

    -----------

    1

    Genel Müdür

    Bakan

    --

    --

    -

    -----------------------

    -----------

    ------------

    -----------

    2

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Ana Teşekkül

    --

    Genel Müdürü

    -

    -----------------------

    -----------

    ------------

    -----------

    3

    Hukuk Müşaviri

    Genel Müdür

    --

    --

    -

    -----------------------

    -----------

    ------------

    -----------

    4

    Müdür

    Genel Müdür

    Genel Müdür

    --

    Yardımcısı

    -

    -----------------------

    -----------

    ------------

    -----------

    5

    Baş Uzman

    Müdür

    Genel Müdür

    Genel Müdür

    Yardımcısı

    ----------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar