DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV YÖNTEMİ, YETİŞTİRİLMELERİ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Ve Uzman Yardımcılarının Sınav Yöntemi, Yetiştirilmeleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları Ve Atanmaları Hakkında Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 27/06/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24445

    **16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma Ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik" in 38. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar