YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24431

    Madde 1 - 07/05/1985 tarihli ve 18747 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin eki ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Döner Sermaye İşletmesinin Demirbaşları, Yükseköğretim Kurulu Ayniyat Saymanlığına devredilmek, borç ve alacaklarının ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin ilgili bölümlerinde kayıt altına alınmak suretiyle tasfiye işlemleri Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterliğince yürütülür.

    Yürürlük

    Madde 3 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürürtme

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar