DANIŞTAY KIYAFET YÖNETMELİĞİ

   

    Danıştay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24657

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının resmi kıyafetlerinin şeklini, bunların giyileceği yerleri ve zamanını, bunlara ilişkin usul ve esasları belirler.

    Hukuki dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 94'üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Resmi Kıyafetler

    Resmi kıyafetlerin şekli

    Madde 3 - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının resmi kıyafetleri (şekil - 1) de görülen biçimde siyah kumaştan yapılmış, geniş kollu, düğmesiz ve dik yakadan oluşan cübbedir. Bu cübbelerin yakasının iç ve dışında,

    a) Danıştay meslek mensupları için vizon kahve,

    b) Danıştay tetkik hakimleri için yeşil,

    c) Danıştay savcıları için gri renkli saten kumaş kullanılır.

    Cübbelerin yakaları

    Madde 4 - Cübbelerin yakaları sert ve dik, yüksekliği dokuz santimetre olup, çevresi sarı sim ile işlenir. Yakaların üstünde Danıştay meslek mensupları için (şekil - 2) de, Danıştay tetkik hakimleri ve savcıları için (şekil - 3) de gösterilen biçimde ve sarı sim ile işlenmiş motif bulunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Cübbelerin giyilme zaman ve yerleri

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte belirtilen cübbeler Danıştay'daki duruşmalarda giyilir. Yargı günü törenlerine ve Anıtkabir ziyaretlerine cübbe ile katılmak mümkündür. Bunun dışındaki tören ve toplantılarda cübbe giyilmesi, Danıştay Başkanlar Kurulu kararına bağlıdır.

    Cübbelerin içine giyilecek kıyafetler

    Madde 6 - Cübbeler "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kurallarına uygun kıyafet üzerine giyilir.

    Cübbe temini

    Madde 7 - Cübbeler, ihtiyaç halinde Danıştay Başkanlığınca sağlanır.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 8 - 14/10/1971 günlü ve 13986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar