EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24681

    **08/01/2008 tarih ve 26750 S.R.G. de yayımlanan "Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" in 23. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar