SOYADI NİZAMNAMESİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 24/12/1934 - 2/1759

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 21/06/1934 - 2525

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/12/1934 - 2891

    BÖLÜM I : HUSUSİ HÜKÜMLER

    Madde 1 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./1. Mad.)

    Her Türk vatandaşı, öz adından başka soyadı da taşımak zorundadır. Soyadı olmayanlara kendilerince belirlenen bir soyadı mülki idare amirleri tarafından aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazdırılır.

    Madde 2 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./2. Mad.)

    Söyleyişte, yazışta, öz ad önde, soyadı sonda olmak üzere bütün harfleri söylenerek veya yazılarak kullanılabileceği gibi söyleyişte ve yazışta öz adsız yalnız soyadı kullanılabilir ve imzada öz adın ilk harfi, öz ad iki tane ise her ikisinin ilk harfleri veya birinin ilk harfi ile öteki ad ve soyadının tümü yazılabilir. İki soyadı olan kadın her iki soyadını birlikte kullanır.

    Madde 3 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    BÖLÜM II : SOYADI

    Madde 5 - Yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır.

    Madde 6 - Soyadı ya yalnız olarak veyahut (oğlu) ile birlikte kullanılır.

    Madde 7 - Yabancı ırk ve millet isimleri soyadı olarak kullanılamaz.

    Madde 8 - Bir aşirete veya kabileye ilişik anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

    Madde 9 - Eski ve yeni Devlet kadrosundaki rütbe ve memuriyet bildiren soyadları kullanılamaz ve yeniden konamaz.

    Madde 10 - Umumi edeblere uygun olmıyan veya gülünç veya iğrenç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

    Madde 11 - Tarihte ün almış büyüklere ilişik anlatan soyadları bu kişilere ilişik resmi kayıdlarla, belgelerle sabit olmadıkça kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

    Madde 12 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./3. Mad.)

    7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere aykırı olarak verilmiş adlar aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazılamaz. Söz konusu maddelere aykırı olarak verilmiş olan adların değiştirilmesi için ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde dava açılır.

    Madde 13 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    BÖLÜM III : SOYADI SEÇİM HAK VE VAZİFESİ

    Madde 15 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./4. Mad.)

    Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuklar babalarının soyadını taşırlar. Evlilik dışında doğan çocuklar, analarının soyadını alırlar. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk onun bekarlık soyadını taşır. Evlilik dışında doğmuş çocuklar, ana ve babanın birbirleri ile evlenmesi veya babalarının tanıması ya da hakimin babalığa karar vermesi ile babanın soyadını alır.

    Madde 16 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./5. Mad.)

    Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması durumunda evlatlık, evlat edinilmeden önceki soyadını alır.

    Madde 17 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./6. Mad.)

    Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

    Madde 18 - Evlenme dul, evlendiği günden itibaren yeni kocasının soyadını alır ve eski kocasının soyadına bir daha dönemez.

    Madde 19 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./7. Mad.)

    Boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Ancak hakim boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise boşandığı kocasının soyadını taşımaya devam eder.

    Madde 20 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 22 - Baba ölmüş ve karısı evlenememiş olursa veyahut baba akıl hastalığı ve akıl zayıflığı yüzünden vesayet altında bulunuyor ve evlilik de devam ediyorsa çocuklara soyadı takmak ve nüfus kütüğüne yazdırmak hak ve vazifesi anaya geçer. Ancak babasının kayıt ettirilmiş soyadı var ise, ana bunu değiştiremez.

    Madde 23 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 26 - (Değişik madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./8. Mad.)

    Bulunmuş zihinsel özürlüler ile yaşının küçüklüğü nedeniyle kendini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar hakkında düzenlenen tutanaklarda belirtilmemiş ise soyadı, nüfus müdürlüğünce verilir.

    Madde 27 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 28 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 29 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    BÖLÜM IV : SOYADLARININ YAZIMI

    Madde 31 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 32 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 33 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 38 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 39 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 40 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    BÖLÜM V : SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE VE DOĞUM KAĞITLARINA İŞLENMESİ

    Madde 41 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 42 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 43 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 44 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 45 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 46 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 47 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 48 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 49 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    BÖLÜM VI : TÜRLÜ HÜKÜMLER

    Madde 50 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 52 - (Mülga madde: 25/03/2009 - 2009/14848 S.Tüz./9. mad.)

    Madde 53 - Bu Nizamname hükümleri, 02/01/1935 tarihinden itibaren tatbik olunur.

    Madde 54 - 2525 numaralı kanuna göre hazırlanmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname hükümlerini Dahiliye Vekili yürütür.

    Mevzuat Kanunlar