FINDIK İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 09/08/1937 - 2/7217

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/06/1930 - 1705

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/08/1937 - 3691

    FASIL I : UMUMİ HÜKÜMLER

    Madde 1 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    FASIL II : KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR

    Madde 6 - (Değişik madde: 08/01/1940 - 2/12623 K.)

    Fındık toplama zamanının başlangıcı, istihsal yerlerinde, malın cinsi ve mahallinin iklim ve tabii durumu göz önünde bulundurularak, Ticaret Vekaleti kontrol memuru ve ticaret ve ziraat odalariyle - bulunan yerlerde - borsaların ve ziraat dairesinin mütalaaları alındıktan sonra, vali ve kaymakamlar tarafından tesbit ve keyfiyet, böylece tesbit olunan tarihten en az bir hafta evvel, uygun görülecek vasıtalarla ilan edilir.

    Madde 7 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 9 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 10 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 11 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 12 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 13 - (Mülga madde: 08/01/1940 - 2/12623 K.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 15 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 16 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 17 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 19 - (Mülga madde: 08/01/1940 - 2/12623 K.)

    Madde 20 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 22 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 23 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 26 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 27 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 28 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 29 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 31 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 32 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 33 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 08/01/1940 - 2/12623 K.; Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 08/01/1940 - 2/12623 K.; Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 08/01/1940 - 2/12623 K.; Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Ek Madde - (Ek madde: 19/1/1940 - 2/12718 K.; Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Geçici Madde - (Ek madde: 06/04/1961 - 5/1056 K.; Mülga madde: 14/07/1988 - 88/13159 K.)

    Madde 38 - Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamnamenin hükümleri Resmi Gazete ile neşri tarihinin ertesi gününden yürürlüğe girer.

    Madde 39 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar