İsteğe bağlı sigorta ödeme şartları nelerdir?

sgk

İsteğe bağlı sigorta ödeme şartları nelerdir konusundaki sorularınıza cevaplar aşağıdaki gibidir;

Yeni düzenleme ile Türkiye de yasal olarak ikamet edenlerden 18 yasini dolduran ve talepte bulunanlar istege bagli sigortali olabilecektir.

İstege bagli sigortali olmak için SSK da aranan 1080 gün ile Emekli Sandiginda aranan 10 yillik hizmet süresi sartlari kaldirilmis ve bunlara genel saglik sigortasi primi ödemeleri suretiyle saglik hizmetlerinden yararlanma, 30 günden az süreli islerde çalisanlara da eksik sürelerini istege bagli sigortali olarak tamamlamalari imkani getirilmistir.

506 sayılı kanuna göre isteğe bağlı sigortalı iken bu kanunun yürürlüğe girmesi ile isteğe bağlı sigortaya devam edilecek mı ve hangi kanuna göre emekli olunabilecek? 
Cevap: 5510 sayili Kanunun yürürlük tarihi itibariyle gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayili Kanun kapsaminda istege bagli sigortaya prim ödeyenler, gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra istege bagli sigortali olacaklarin hizmetleri 1/10/2008 tarihi itibariyle 4/b (BAG-KUR) kapsaminda degerlendirilecektir.

Bu durumda, 1/10/20008 tarihinden önce SSK kapsaminda istege bagli prim ödeyerek 2829 sayili Kanuna göre 1260 prim gün kosulunu doldurmaya çalisan sigortalilarin 1/10/2008 tarihinden sonra da istege bagli sigortaya devam etmeleri halinde bu hizmetler 4/b (BAG-KUR) kapsaminda sayilacagindan, bu sekilde 4/a (SSK) kapsaminda emekli olmalari mümkün olmayacaktir.

4/a (SSK) kapsaminda emekli olmak isteyen söz konusu istege bagli sigortalilarin ancak hizmet akdiyle çalismalari durumunda 1260 gün kosulunu doldurmalari mümkün olabilecektir. 5510 sayili Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortali olanlarin yaslilik ayligina hak kazanma kosullari mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayili Kanun hükümlerine göre belirlenmektedir.

Sigortalılık başlangıç süresi 18 yas mıdır?

sgk

5510 sayılı kanuna göre sigortalılık başlangıç süresi 18 yas mıdır? sorucunun cevabı aşağıdaki gibidir;

5510 sayili Kanuna göre malullük, yaslilik ve ölüm sigortalarinin uygulanmasinda 18 yasindan önce malûllük, yaslilik ve ölüm sigortalarina tâbi olanlarin sigortalilik süresi, 18 yasini doldurduklari tarihte baslamis kabul edilecektir.

Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaslilik ve ölüm sigortalari primleri, prim ödeme gün sayilarinin hesabina dahil edilecektir.

5510 sayili Kanunun geçici 6 nci maddesi geregince hizmet akdiyle çalisan 4/a (SSK) sigortalilarindan, sigortalilik süresinin baslangici; – 1/4/1981 tarihinden önce ise sigortalilik süresinin baslangiç tarihi, – 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yasin dolduruldugu tarih, dikkate alinacaktir. Ancak, 18 yasin öncesinde geçen çalisma süreleri prim ödeme gün sayisina ilave edilecektir.

Bu durum, 5510 sayili Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortali olan 4/a sigortalilari için yalnizca yaslilik ayligi baglanmasinda geçerli olup, malullük ve ölüm ayliklarinda uygulanmayacaktir.

Askerlik borçlanması giriş tarihini geri çekermi?

sgk

Sigortalılıgın baslangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın baslangıç tarihi ne olacaktır?

Sigortaliligin baslangiç tarihinden önceki sürelerin borçlandirilmasi halinde, sigortaliligin baslangiç tarihi, borçlandirilan gün sayisi kadar geriye götürülecektir.

Askerlik borçlanmasını ele alacak olursak

mesela;  askerlik sigorta girişinden önce ise, borçlanılan süre kadar giriş tarihini geri çekiyor ve buna göre emeklilik şartları tespit ediliyor. Askerlik Sigorta girişinden sonra ise, giriş tarihini geri çekmiyor. Sadece borçlanılan süre kadar emekli gün sayısına ilave ediliyor.

Kadınların Doğum Borçlanması

sgk

Kadınlar dogum borçlanması yapabilirmi?

Doğum borçlanması ile ilgili şartlar nelerdir?

5510 sayili Kanunla, kanunları geregi verilen ücretsiz dogum ya da analik izni süreleri ile 4 /a ( SSK ) kapsamindaki sigortali kadinlarin, iki defaya mahsus olmak üzere dogum tarihinden sonra iki yillik süreyi geçmemek kaydiyla hizmet akdine istinaden isyerinde çalismamasi ve çocugunun yasamasi sartiyla borçlanma talebinde bulunulan sürelerini, borçlanma imkani getirilmiştir.

Emekli ikramiyesine haciz konulabilirmi?

sgk-biz-tr-logo

EMEKLİ İKRAMİYESİNE HACİZ KONULABİLİR Mİ?

I- Haciz Nedir?

Haciz, cebri icra organı tarafından yapılan Devlete ilişkin bir hakimiyet tasarrufu olup; icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra memuru tarafından hukuken el konulmasıdır.(1)

II- Haczi Kabul Olmayan Mal ve Haklar Nelerdir?

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 82 nci maddesinde haczi kabul olmayan mal ve haklar sayılmıştır. Buna göre;

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, Read more

escort bayan escort bayan escort bayan