SGK ve Emeklilik Konularında Sorular Yanıtlar

Vergi dairesinde hem ticari hem zirai kazanç mükellefiyeti olan bir şahsın Esnaf Bağ-Kur sigortalılığına geçme zorunluluğu var mıdır?

YANIT

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan:

– Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olanlar,

– Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanlar,

Sigortalı sayılırlar.

4/b-(1) numaralı alt bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları, mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibariyle başlar. Bu sigortalılık vergi mükellefiyetliğinin sona erdiği tarih itibariyle sona erer.

4/b-(4) numaralı alt bendine tabi çalışan(tarım) sigortalıların sigortalılıkları (b) bendinin diğer alt bentlerine tabi çalışmalarının başlaması halinde tarım sigortalılıkları bir gün öncesinden sona erer.

Vergi mükellefiyeti başlayan sigortalının mükellefiyetliği başladığı tarih itibariyle tarım sigortalılığını sona erdirmesi gerekir.

_______________________________________________________________

Çocuklarıma ait ltd.şirketinde müdür olarak görev yapmakta iken emekli oldum. Aynı işime herhangi bir ücret almadan devam etmek istiyorum. Emekli maaşımdan yahutta şirketten SGDP kesilecek mi?

YANIT

Sigortalı olarak çalışmış olduğunuz iş yerinden emekli olduktan sonrada, aynı işinize devam etmeniz halinde, kuruma sosyal güvenlik destek primi kapsamında bildirilip, yine o iş yerindeki alacağınız ücret üzerinden kuruma SGDP ödenmesi gerekmektedir.

Bu şekilde uygulama sonucu emekli maaşınızdan herhangi bir kesinti olmaz.

Diğer taraftan çocuklarınıza ait de olsa fiili olarak çalıştığınız (ücretsiz de olsa) kurumca tespit edilmesi halinde, işverenlere, sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı idari para cezası kesilir.

________________________________________________________________

Belçika’da ikamet eden bir bayan (ev hanımı) ve çalışmıyor. Türkiye’de isteğe bağlı sigorta veya herhangi bir sosyal güvenceden faydalanabilir mi?

YANIT

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile, Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak ve 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

Şartları aranır. (5510 sk. md.50)

Türkiye ile Belçika arasında sosyal güvenlik anlaşması olması nedeniyle bu ülkede ikamet eden Türk vatandaşları isteğe bağlı sigorta ödeyemezler.

Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşları Türkiye’deki genel sağlık sigortası şartlarından faydalanamaz.

Ancak yurt dışında bulunan ev kadınları bulunduğu ülkenin sosyal güvenliğinden faydalanmıyor ise ev hanımlığı sürelerini Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma talebinde bulunarak gerekli prim ve yaş süresini tamamlamak şartıyla yaşlılık aylığından faydalananlar Türkiye’de sağlık şartlarından faydalanabilir.

____________________________________________________________________

Toplam sigortalılık süresi farklı iş yerlerinde olmak üzere örneğin 11 yılı farklı 7 yılı da son işverende olmak üzere 18 yıllık sigortalılık süresi olan bir işçi SGK’dan kidem tazminatı yazısı alıp son işverenden bu 18 yılın toplamının kıdem tazminatını talep edebilir mi?

YANIT

8.9.1999 tarihinden önce ilk defa 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan en az 15 yıldan beri sigortalı olduklarını ve yine en az 3600 prim günü olduğunu belgeleyen bir yazıyı almaları ve bu belgeyi çalışmakta oldukları iş yerinden istifa etmeden önce işverenlerine ibraz etmek suretiyle, sadece o iş yerindeki kıdem süresine ait kıdem tazminatını hak etmiş olurlar. (1475 sk. md.14)

Bu durumda bahse konu sigortalı söz konusu belgeyi kurumdan alarak işinden istifa etmesi halinde, en son iş yerindeki hizmet süresi kadar yani 7 yıllık kıdem tazminatını hak etmiş olur.

_____________________________________________________________________

Kira gelirinden dolayı gayri menkul sermaye iradına ilişkin beyanname düzenleyen emeklilerin sosyal güvenlik destek primi ödeme zorunluluğu var mıdır?

YANIT

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlardan bu kanunun (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlardan SGDP kesilir.

Yaşlılık aylığı alanların gayri menkul sermaye iradına ilişkin beyanname düzenlemesi, hizmet akdine dayalı bir çalışma niteliğinde kabul edilmediği için elde etmiş olduğu gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle SGDP’ne tabi tutulmazlar.

_____________________________________________________________

Bir şirketim, oto bakım ürünleri, oto parfümü imalatı yani kimya imalatı ile uğraşıyor. 18 yaşının altında bir işçiye ağır ve tehlikeli işlerde çalışma belgesi aldığımızda işte çalıştırabilir miyim?

YANIT

Söz konusu işler, ağır ve tehlikeli işler statüsünde, kimya sanayi ile ilgili işler olup, dolayısıyla bu gibi iş yerlerinde 18 yaşın altındaki genç ve çocuk işçilerin çalıştırılması yasaktır. (4857 sk. md.85, Ağır ve Tehlikeli İşler Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları hk. Yönetmelik.)

______________________________________________________________

1- Emekli Sandığından emekli annem, 1.1.2003. ile 31.10.2006 yılları arasında verasetten dolayı şirket ortağı olmuştur. Bu yıllar arasında Emekli Sandığından almakta olduğu maaşından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekir miydi?
2- Yeni gündeme gelen konutlarda %18 KDV ikinci el (vatandaşın sattığı konutları ) kapsıyor mu?

YANT

1- Hangi kapsamdan emekli olunursa olunsun, emekli olduktan sonra şahsına ait bir iş yeri açanlar veya bir iş yerine ortak olanlar bu durumlarını SGK’ya bildirmeleri gerekmekte ve iş yeri açtıkları veya herhangi bir iş yerine ortak oldukları tarihten itibaren emekli maaşlarından %15 oranında SGDP kesilmesi gerekmekte idi.

Dolayısıyla anneniz de bu kapsamda olup yukarıda belirtilen tarihler arasında emekli maaşından %15 oranında SGDP kesilmesi yasal bir zorunluluktur. (5510 sk.md.30)

2- Vergi mükellefi olmayan kimselerin özel mülkiyetinde bulunan konutların satışı, KDV konusuna girmez. Bu nedenle, KDV’ye tabi değildir. (KDVK md.1)

Size önerimiz 31.05.2013 tarihine kadar Sosyal Gücenlik Kurumuna müracaat ederek, söz konusu döneme ilişkin SGDP borcumuz için yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. (5510 sk. Geç. md.46)

________________________________________________________________

Sürücü kursunda saat ücretleri olarak çalışan öğretmenlerin sigortalılık durumu hakkında bilgi verirmisiniz? Öğretmenler gündüz okullarında 4/c statüsünde çalışmaktalar, akşam mesailerinden sonra kursumuza gelerek 2 saat süre ile kursiyerlerimize ders vermekteler,
a) Bu öğretmenlerin sigorta girişlerini yapacak mıyız?
b) Sigorta girişlerini yapacaksak, nelere dikkat etmeliyiz?
c) Eksik gün bildirimlerini nasıl vereceğiz?

YANIT

5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında sigortalı olanlar, aynı zamanda 4/a veya 4/b kapsamında da çalışabilirler. Bu durumda olanların 4/c kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiği müddetçe diğer kapsamdaki sigortalı tescilleri yapılmaz, bunlardan 4/a kapsamında çalışanların ücretleri sigorta primine tabi tutulmaz sadece GVK ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Bu durumda olanların ayrıca 4/a kapsamında sigortalı olma zorunluluğu olmadığından eksik gün bildirimine dair bir sorumluluk da yoktur.

Ancak bu durumda çalıştırılanların 4/c kapsamında sigortalı oldukları için ayrıca kuruma 4/a kapsamında bildirilmediğine dair bir yazıyı kuruma göndermeniz gerekmektedir. (5510 sk. md.53)

________________________________________________________________

On yıldan fazla çalışma süresi olan, Emekli Sandığından emekli babanın vefat etmesi halinde (Vefat tarihi:23/12/2012) SSK dan emekli maaşı olan, bekar kız çocuğu vefat eden babası üzerinden yetim aylığı alabilir mi?

YANIT

5434 sayılı Kanun kapsamından emekli, müteveffa kişinin yetim kız çocuğunun 5510 sayılı Kanunun 4/c hariç 4/a veya 4/b kapsamında çalışıyor olması veya bu kapsamlardan kendi çalışmasından dolayı emekli olup olmadığına bakılmaksızın kuruma müracaat etmesi halinde müteveffa babasından dolayı da yetim aylığına bağlanır.

_______________________________________________________________

1992 yılında 20 gün vekil öğretmenlik yaptım. Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması Daire Başkanlığına, yaptığım öğretmenlikle ilgili gerekli belgeleri gönderdim ve bana 4/c tescil kaydı yapıldı. Daha sonra bu kaydı sildiler. Gerekçesini sorduğumda hizmetimin 1 aydan az olduğu için silindiğini söylediler. Böyle bir kanun var mı, ne yapmam gerekiyor?

YANIT

5434 sayılı Kanun kapsamında sigorta tescilinin alınması için tam ay hizmet süresinin geçmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla kurumun 4/c tescilini iptal etmesi durumu doğru olup, dayanağı ise 5434 sayılı Kanunun 15 ve 31’inci maddeleridir.

______________________________________________________________

Bir işçiye 4/a’dan 12.10.2012 tarihinde İnternet ortamından giriş verdik. İşçi 4/c’den emekli imiş. Ayrıca çocuğu şehit olduğu için şehit maaşı almaktadır. Fakat İnternet ortamında gönderdiğimiz bildirgede işçinin emekli olduğu ve tahsis numarası ile alakalı herhangi bir uyarı almadık. İşçiyi işe başlama tarihinden bu tarihe kadar 01 kodu ile normal çalışan olarak bildirdik. Fakat maaşından herhangi bir kesinti olmadı. Bu işlemle ilgili herhangi bir düzeltme işlemi yapmamız gerekir mi? Düzeltme işlemi yaparsak işçinin geçmişe yönelik almış olduğu 10/11/12’nci ay maaşları SGK tarafından geri alınır mı?

YANIT

Emekli olanların kuruma SGDP kapsamında bildirilmesi gerekmektedir.

Hangi kapsamdan emekli olunursa olunsun emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayanlar kuruma tüm sigorta kapsamında bildirilmeleri halinde bunların emekli maaşları kesilmektedir.

Kuruma müracaat ederek mutlaka bildirimi düzeltmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu kişi ileride daha büyük mağduriyetler yaşayabilir.

Diğer taraftan emekli olan birisinin tüm sigorta kollarına tabi olacak şekilde bildirilmiş sürelere ait emekli maaşı kurumca ödenmiş ise bunun tespit edilmesi halinde kurumca gecikme faiziyle birlikte tahsili yoluna gidilir.

_______________________________________________________________

Şirket ortağı Bağ-Kur’lu olarak devam etmekte iken başka bir iş yerinde 5 gün SSK’lı olarak çalışmaktadır. Bu durumda Bağ-Kur primi kaç gün üzerinden yatacak?

YANIT

5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olanlar, aynı zamanda hizmete dayalı fiili olarak çalışmak şartıyla 4/a kapsamında kısmi veya tam süreli olarak sigortalı olmaları halinde 4/b kapsamındaki sigortalılıkları kurum tarafından resen durdurulur. Bu durumda olanlar ancak kuruma dilekçe vermek şartıyla 4/b kapsamındaki primlerini de ödeyebilirler.

Söz konusu kişi 4/a kapsamında da sigortalı olduğu için 4/b kapsamındaki primlerini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 4/b kapsamındaki primlerini ödemek isterse, (5 günlük 4/a sigortalılığı olduğu için) 25 gün değil yine 30 gün olarak ödemek zorundadır.

_____________________________________________________________

Apartman yöneticisi seçtiler; apartman görevlisinin GSS beyannamesini ben doldurabilir miyim?

YANIT

Bahse konu kişi apartmandaki görevi nedeniyle 4/a kapsamında sigortalı ise, mevcut sigortalılığından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanacağı için ayrıca GSS kapsamında bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

Herhangi kapsamda sigortalılığı yok ise bulunduğu yerdeki Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi talebinde bulunması gerekmektedir. Yapılacak gelir testi neticesinde tespit edilen aylık gelir durumuna göre ya ücretsiz olarak ya da belirli bir miktar Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Bu müracaatı bizzat ilgilinin kendisinin yapması gerekmektedir.

_________________________________________________________________

Bir iş yerimizde işçinin çalışması sırasında bir cisimin gözüne sıçraması (işçide herhangi bir görme kaybı yok)sonucu 7 günlük iş kazası iş göremezlik raporu düzenleniyor. İşverenin gerekli özeni göstermemesi nedeniyle iş kazası zamanında bildirilmiyor.
İş kazasının bildirilmemesinin 1290 TL idari para cezası ve yapılan sağlık masraflarının işverene rucu edilir deniliyor. İşveren tarafından sonradan yapılacak bildirime uygulanacak cezaya bir indirim var mıdır?

YANIT

İş yerinde meydana gelen iş kazasının işverence 31.12.2012 tarihine kadar en geç iki iş günü içerisinde bir yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. (4857 sk. md.77)

İş kazasının süresinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmemesi halinde ise 1250 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (4857 sk. md.105)

Diğer taraftan iş kazaları 1.1.2013 tarihinden itibaren kazadan sonraki üç iş günü içerisinde sadece SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. (6331 sk. md.14)

Bu kurala uyulmaması halinde de işverene 1.500 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (6331 sk. md.26/e)

Ayrıca ne 4857 sayılı İş Kanununa göre ne de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre düzenlenen idari para cezaları için herhangi bir indirim olacağına dair mevzuatlarında bir hüküm bulunmamaktadır.

__________________________________________________________

Esnaf bir müşterim, hanımını yanında sigortalı çalıştırmak istiyor, yanında çalıştırmasında bir sakınca var mıdır? Eğer çalıştırırsa 6111 sayılı teşvikden yararlandırabilir mi? Ödemiş olduğu ücretleri gider yazabilir miyim?

YANIT

Ücret karşılığı ve fiili olarak çalışmak şartıyla eş, mükellef olan eşin iş yerinde 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışabilir.

6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10’uncu maddedeki şartların sağlanıyor olması halinde söz konusu işveren hissesi sigorta prim desteğinden koşullara göre en az altı en fazla elli dört ay süreyle yararlanılabilir.

GVK md. 41/2’ye göre, teşebbüs sahibi kimse, işletmesinden eşine ödediği ücretleri, gider olarak yazamaz.

________________________________________________________

Bir işletmede çalışan bilgileri aşağıdaki gibidir:
2011 yılının 7’nci ayından, 2012 yılının 6’ncı ayına kadar 3 kişi çalışmakta olup tamamı 6111 sayılı teşvikten usulüne uygun bir şekilde yararlanmışlar; 2012 yılının 6’ncı ayında bir işçi 30.06.2012 itibariyle çıkmış, akabinde 12/07/2012 tarihinde de yeni bir işçi alarak toplam çalışan sayısı yine 3 olmuş, TEŞVİKTEN yararlanmaya 3’ü ile devam edilmiştir.
Yani 2012 yılının 6’ncı ayında da 7’nci ayında da teşvikten yararlandırılmış, günümüze kadar teşvikli bir şekilde gelinmiştir.
Bizce, 12.07.2012 tarihinde işe alınan işçi için teşvikten (4447 Kanun geçici 10’uncu madde) yararlanmamalıydı. Sadece % 5’lik teşvikten (5510 s. Kanun) yararlanmalıydı.

YANIT

4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde ön görülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlamak üzere son altı aylık döneme ilişkin kuruma verilmiş olan prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla teşvikten faydalanabilir. Sigortalı çalışan ortalamasının üç olması nedeniyle işe alınan son sigortalıdan dolayı teşvikten faydalanamazsınız.

______________________________________________________________

01.08.1966 doğumluyum. Almanya’da 1983 yılında 11 aylık işçi olarak çalışma sürem bulunmaktadır. Almanya’da çalışmış olduğum sürenin başlangıcını Türkiye’de SGK nezdinde ilk işe başlama sayılır mı?

YANIT

Yurt dışındaki sigortalılık sürelerinin tespitinde bunu belirten istek sahibinin ibraz edeceği ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas alınır.

Sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Bu kanuna göre borçlananların sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. (3201 sk. md.5)

Ancak 1.4.1987 tarihinde yürürlüğe giren Türk Alman Sosyal Güvenlik sözleşmesine ek sözleşmenin 29/4’üncü maddesinde bir kimsenin Türk sigorta girişinden önce bir Alman rant sigortasına girmiş bulunması halinde bu tarih Türk sigortasına giriş olarak kabul edilir. Bu durum dava edilmesi halinde sigortalı lehine sonuçlanmaktadır.

Diğer bir husus da yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra geçen çalışma süreleri dikkate alınacağını hatırlatmamızda yarar vardır.

__________________________________________________________

1995 tarihinde kurulan ltd. şti.nin ortakları hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetine dahil olmamışlar, 2004 tarihinden sonra bugüne kadar tarım Bağ-Kur kapsamında prim ödemişler.
Sorum: 01.10.2008 öncesi devam eden tarım Bağ-Kur kapsamında olmalarından dolayı bu hakları devam eder mi ?

YANIT

Sigortalılık başlangıç tarihlerinin ve kanunun 4 ‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık çakışmasının 1.3.2011 tarihinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde 1.3.2011 tarihinden önce çakışması durumunda, 28.2.2011 tarihinde (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığı sona erdirilerek 1.3.2011 tarihinden itibaren diğer statüler dikkate alınarak (b) bendi kapsamındaki sigortalılık başlatılacaktır. Çakışmanın 1.3.2011 tarihinden sonra olması halinde ise tarım sigortalılığı, (b) bendine tabi sigortalılıktan bir gün önce sona erdirilecektir. (2011/36 sayılı genelge 3.5.3 no.lu başlık)

Kurumun ilgili ünitesiyle görüşerek durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

_________________________________________________________

Eşi vefaat eden kadının eşi ve babası SSK emeklileridir. Dul ve yetim kalan kadın eşinden ve babasından ayrı ayrı maaş alabilirmi?

YANIT

Dul ve yetim aylıklarının bakmakla yükümlü olduğu kişilere intikalinde, aynı kurumdan emekli hem müteveffa eş ve babasından dolayı sadece tercih ettiği maaşlardan birini alabilir. Hem eş hem babadan dul ve yetim aylığı bağlanmaz.

__________________________________________________________

01.08.1970 doğumlu bayanın 29.05.2003 tarihinde Bağ-Kur girişi oluyor. 17.05.2011 şirket ortaklığından ayrılıp 18.05.2011 tarihinde sigortalı olarak bir yerde çalışmaya başlıyor.Bu kişi en erken ne zaman emekli olabilir?

YANIT

8.9.1999 tarihinden 30.4.2008 tarihine kadar ilk defa (b) bendi (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması halinde, tam yaşlılık aylığından,

Ya da kadın 60 erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından faydalanabilir.

Aynı tarihler arasında (a) bendi (SSK)kapsamında sigortalı sayılanlar kadın 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemiş olmak şartıyla ya da kadınlar yine 58 erkekler yine 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak şartıyla emekli olabilirler. (5510 sk. geç. md. 9)

_______________________________________________________________

06.11.2012 – 31.12.2012 tarihleri arası doğum öncesi raporumuz mevcut olup 26.12.2012 – 06.03.2013 tarihli doğum sonrası raporumuz mevcuttur. Doğum öncesi raporlarımızın sisteme girişi yapılmıştır. Doğum sonrası raporunu yeni sistemde 10’ar günlük periyotlarda mı yoksa raporun bitim tarihi olan 06.03.2013 tarihi itibarıyla 5 günlük süre içerisinde mi girişini yapmalıyız?

YANIT

İstirahatli olan sigortalıların iş yerinde çalışmadığına ait bildirimin istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda kuruma gönderilmesi zorunludur.

Sigortalılara rahatsızlıkları sebebiyle sağlık tesislerinde 10 günün üstünde istirahat verilmesi halinde hak ettikleri geçici iş göremezlik ödeneklerini onar günlük dilimler halinde almak istedikleri konusunda işverenlerine talepte bulunmadıkları takdirde, işverenler tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişlerinin rapor bitiş tarihi itibariyle 5 iş günü içinde elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneklerini onar günlük dilimler halinde almak isteyenlerin çalışmadıklarına ait bildirimleri ise her on günde bir en geç beş iş günü içerisinde kuruma bildirilmeleri gerekmektedir.

3 comments

 1. mustafa dedi ki:

  eşim yaklaşık 15 aydır özel bir şirkette çalışıyor
  fakat şu an 1 aylık hamile ve ben çalıştırmak istemiyorum doğum parası almak için rapor alındığı süre zarfında çalışıyor olması ve aynı sene içerisinde 90 günlük prim yatırılmış olması gerekiyor.Amcam esnaf eşimi rapor alacağı süre zarfında yanında ssk li olarak çalıştırsa doğum parasını alabilirmiyiz.

 2. mehmet kazan dedi ki:

  Şirket yönetim kurulu üyesiydim; 30 aralık 2011′ de istifa ettim; bu durumda SGDP ödemeliyim?

 3. Mehmet BOLAT dedi ki:

  Hali hazırda 4a kapsamında çalışmaktayım. 27.12.2013 tarihinde 4c kapsamında emeklilik hakkımı kazandığım için SGK ya emekli olmak için dilekçe verdim. Ancak emeklilik onayım 29.04.2014 te ancak gelebildi. turkiye.gov.tr den takip ettiğim kadarı ile Emeklilik hakkediş tarihim 01.01.2014 olarak gözükmekte idi. Mayıs ayında önceki emekli maaşlarımda toplu olarak yatırıldı. Kurum emekli olduğuma dair mektubu adresime ulaşmadığı için iş yerime emekli olduğumu 20.05.2014 tarihinde bildirdim. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenerek çalışmaya devam edeceğim. 20.06.2014 tarihi ile turkiye.gov.tr den emeklilik durumuma baktığımda terk olarak görünmekte. emekli maaş bilgisi görünmemekte ve statüm tekrar 4a çalışan olarak görünmektedir. Bu durumda tekrar 4c emekli maaşı almak için ne yapmam gerekiyor? Cevabınız için şimdiden teşekkürler ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir