Tag Archive for bağkur geriye dönük borçlanma

Bağ-kur Geriye doğru borçlanma torba yasaya girerse nasıl olacak?

Torba Yasa Bağkur Geriye doğru borçlanma

bag-kurBilindiği üzere zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığı 20-04-1982 tarihinde başlamıştı. Vergi mükellefi olupta çeşitli nedenlerle BAĞ-KUR’a kaydını yaptırmayanlar için başlangıç tarihi olarak 04-10-2000 olarak belirlendi, bu tarihten önceki hizmetler dikkate alınmadı. Bu gibi kişilere 28-02-2005 tarihine kadar müracaat etmeleri kaydıyla geriye doğru borçlanma imkanı getirilmişti.

Torba yasaya eklenecek bir maddeyle getirilmesi istenilen borçlanma nasıl olacak?

Kısaca 20-04-1982 ila 01-10-2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyetiniz, esnaf oda-dernek üyeliğiniz veya şirket ortaklağınız varsa aradaki bu süreleri borçlanabileceksiniz. Toplu borçlanma ile ilgili düzenlemenin torba yasaya dahil edilmesi muhtemel olarak görünmektedir.

Bu durumda olanların sayısı 1.2 milyon kişi olarak belirtiliyor.

Bu konuyla ilgili olarak yapılacak düzenlemeyle ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

TORBA YASAYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR SON SÖZÜ BAŞBAKAN SÖYLEYECEK

Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mız sunum yapmış ve öğrenebildiğim kadarıyla aşağıdaki konularda son söz Başbakan’da kalmıştır….
1- Genel Sağlık Sigortası’nda zamanında gelir testine girmediği için şu an en yüksek aylık 257 lira GSS prim borcu çıkanlara bir kerelik gelir testine girme hakkı tanınacak. Eğer gelir testi;
a- Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden (357 liradan) az çıkarsa 01.01.2012 gününden itibaren birikmiş tüm GSS prim borçları silinecek…
b- Çıkacak gelir testi sonucuna göre aylık prim borcu 43 liraya düşerse geriye doğru birikmiş borçlar indirilip 43 lira olarak dikkate alınacak.
c- İster gelir testine girmiş ister girmemiş tüm “seve seve GSS” borçlularının borçlarındaki gecikme zam ve faizleri silinip ana para borçları 36 taksite bölünecek.
2- Kamuda çalışan 600 bin taşeron işçiye kadro yok, bunun yerine;
a- Taşeron işçilerle 3 veya 5 yıllık sözleşmeler yapılacak; 3 yıllık mı yoksa 5 yıllık mı olacağına Başbakan karar verecek,
b- Taşeron işçilere yaptıkları iş ve eğitim durumlarına göre ücret skalası düzenlenecek ve her yıl ücret artışı bu skaladaki durumlarına göre belli edilecek.
3- Daha önce Cumhurbaşkanıtarafından veto edilen “Özel istihdam Büroları”nın ‘ işçi alıp satması-kiralaması uygulaması getirilmesi konusu yine Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüş ve son söz Başbakan’a bırakılmış.

kadikoy escort