Tag Archive for Haciz nedir?

Emekli ikramiyesine haciz konulabilirmi?

sgk-biz-tr-logo

EMEKLİ İKRAMİYESİNE HACİZ KONULABİLİR Mİ?

I- Haciz Nedir?

Haciz, cebri icra organı tarafından yapılan Devlete ilişkin bir hakimiyet tasarrufu olup; icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra memuru tarafından hukuken el konulmasıdır.(1)

II- Haczi Kabul Olmayan Mal ve Haklar Nelerdir?

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 82 nci maddesinde haczi kabul olmayan mal ve haklar sayılmıştır. Buna göre;

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, Read more