Tag Archive for iş yeri devri ve kıdem tazminatı

İş yerinin devri veya el değiştirmesi halinde kıdem tazminatını kim ödeyecek

sgkİş yerinin devri veya el değiştirmesi halinde kıdem tazminatını kim ödeyecek sorusunun cevabını örnek soru ve cevap şeklinde bulabilirsiniz.

İş yeri devirleri ile ilgili olarak 12 yıldan bu tarafa çalışan personel işi devralan işveren de devam ederse çalıştığı sürelerle ilgili ileriki yıllarda işten çıkınca kıdem ve ihbar tazminatı hakkı saklı kalır mı? sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

CEVAP:

İş yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi   çalıştırdıkları sürelerle ve devir esasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu olmakla beraber, uygulamada bu yükümlülük devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Bu durumda gerekli şartları tamamlayan sigortalı iş yerini devralan yeni işvereninden kıdem tazminatını talep etme hakkı vardır. İş yerinin devri tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra işçi kıdem tazminatı için devreden işverene başvuramaz.

kadikoy escort